Οδηγός χρήσης για το Ink

για το macOS Mojave

Χειρόγραφο κείμενο που μεταφέρεται στην επιφάνεια Ink.

Μην πληκτρολογείτε – γράψτε

Χρειάζεστε ένα διάλειμμα μακριά από το πληκτρολόγιο; Έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε χειρόγραφο κείμενο και σκίτσα από το tablet γραφικών σας απευθείας σε ένα έγγραφο Pages ή TextEdit ή σε μια άλλη εφαρμογή στην οποία μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο.

Τρόπος γραφής κειμένου με χρήση του Ink

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για το Ink, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.