Το παράθυρο της Κονσόλας με επιλεγμένο ένα μήνυμα καταγραφής και λεπτομέρειες στο κάτω τμήμα.

Έλεγχος του συστήματός σας

Η Κονσόλα συλλέγει μηνύματα καταγραφής που έχουν δημιουργηθεί από τον υπολογιστή σας και από συνδεδεμένες συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μηνύματα για έλεγχο της απόδοσης του υπολογιστή σας και για επίλυση προβλημάτων.

Τρόπος προβολής μηνυμάτων καταγραφής

Εμφανίζει την αποθήκευση μιας αναζήτησης στην Κονσόλα μετά την εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης.

Βρείτε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε

Χρησιμοποιήστε μια φράση αναζήτησης για εύρεση μηνυμάτων και δραστηριοτήτων καταγραφής που αντιστοιχούν σε αυτά που χρειάζεστε. Μπορείτε ακόμη και να αποθηκεύσετε την αναζήτησή σας για να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Τρόπος εύρεσης μηνυμάτων καταγραφής

Το παράθυρο της Κονσόλας με επιλεγμένη την αναφορά wifi.log και λεπτομέρειες από κάτω.

Εντοπισμός και κοινή χρήση

Εκτός από τα μηνύματα καταγραφής μπορείτε επίσης να δείτε αναφορές για τη δραστηριότητα συστήματος και να μοιραστείτε αυτές τις αναφορές με έναν τεχνικό υποστήριξης ή άλλο άτομο που σας βοηθά να επιλύσετε ένα πρόβλημα.

Τρόπος κοινής χρήσης αναφορών

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για την Κονσόλα, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.