Ο διακομιστής της διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) του Apple Business Manager που εμφανίζει εκχωρήσεις συσκευών.

Εκχώρηση αγορασμένων συσκευών

Αφού αγοράσετε τις συσκευές σας, μπορείτε αυτόματα να τις εκχωρήσετε στο Apple Business Manager.

Προσθήκη και διαχείριση των συσκευών σας

Αγορά περιεχομένου χρησιμοποιώντας «Εφαρμογές και βιβλία» στο Apple Business Manager.

Αγορά περιεχομένου μαζικά και εκχώρησή του σε συσκευές

Αγοράστε εφαρμογές και βιβλία μαζικά, μετά εκχωρήστε τις σε συσκευές για να τις χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί σας. Επίσης, μπορείτε να εκχωρήσετε εκ νέου εφαρμογές από τη μία συσκευή στην άλλη.

Επιλογή και αγορά περιεχομένου

Μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα νέες τοποθεσίες.

Προσθήκη τοποθεσιών για όλα τα γραφεία στον οργανισμό σας

Δημιουργήστε εύκολα τοποθεσίες για κάθε γραφείο και εκχωρήστε έναν υπεύθυνο διαχείρισης για κάθε τοποθεσία.

Δημιουργία τοποθεσιών

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήστη του Apple Business Manager, κάντε κλικ στον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.