Μπορείτε να προσθέτετε αυτόματα συσκευές στο Apple Business Manager.

Αυτόματη προσθήκη συσκευών Apple

Αφού αγοράσετε τις συσκευές σας, αυτές μπορούν να προστεθούν αυτόματα ενώ διαμορφώσεις, εφαρμογές και βιβλία θα βρίσκονται σε αναμονή για εγκατάσταση μόλις ενεργοποιηθούν οι συσκευές.

Προσθήκη και διαχείριση των συσκευών σας

Μπορείτε να αγοράσετε εφαρμογές και βιβλία μαζικά και τα εκχωρήσετε σε συσκευές.

Αγοράστε εφαρμογές και βιβλία μαζικά και εκχωρήστε τα σε συσκευές

Μόλις αγοράσετε εφαρμογές και βιβλία μαζικά, μπορείτε να τα εκχωρήσετε σε συσκευές για να τα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί σας. Αν απαιτείται, μπορείτε απλά να εκχωρήσετε εκ νέου εφαρμογές σε άλλες συσκευές.

Επιλογή και αγορά περιεχομένου

Μπορούν να δημιουργηθούν εύκολα νέες τοποθεσίες.

Δημιουργήστε ξεχωριστές τοποθεσίες για κάθε γραφείο στον οργανισμό σας

Δημιουργήστε εύκολα διαχειρίσιμες τοποθεσίες για γραφεία και εκχωρήστε προϊσταμένους για να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις για το δικό τους γραφείο.

Δημιουργία τοποθεσιών

Για να περιηγηθείτε στον Οδηγό χρήσης του Apple Business Manager, κάντε κλικ στον «Πίνακα περιεχομένων» στην αρχή της σελίδας.

Χρήσιμο?
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.