Αν η φωτεινότητα είναι περιορισμένη στο MacBook Pro με οθόνη Liquid Retina XDR ή Apple Pro Display XDR

Μάθετε τι να κάνετε αν η φωτεινότητα στην οθόνη σας είναι περιορισμένη.

Αν εμφανίζεται το εικονίδιο παράθυρο διαλόγου συστήματος «Οθόνη» ή εικονίδιο προειδοποίησης στη γραμμή μενού ή στο μενού «Οθόνη» στο Κέντρο ελέγχου του MacBook Pro με οθόνη Liquid Retina XDR ή Apple Pro Display XDR, η οθόνη σας χρησιμοποιεί περιορισμένη φωτεινότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου είναι υψηλή και αναπαράγετε πολύ φωτεινό περιεχόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τα εξής: 

  • Σε MacBook Pro με οθόνη Liquid Retina XDR, κλείστε τυχόν εφαρμογές που μπορεί να καταναλώνουν σημαντικό μέγεθος πόρων συστήματος.
  • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναφοράς Apple XDR Display ή Pro Display XDR, εκτός αν η τρέχουσα ροή εργασίας σας απαιτεί μια συγκεκριμένη λειτουργία αναφοράς.
  • Μειώστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου.
  • Κλείστε ή αποκρύψτε τυχόν παράθυρα με περιεχόμενο HDR.
  • Επιλέξτε το μενού Apple  > Ύπνος για να θέσετε το Mac σας σε κατάσταση ύπνου. Αφήστε την οθόνη σας να κρυώσει για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να αφυπνίσετε το Mac σας.

Αν το πρόβλημα παραμένει και η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου είναι χαμηλότερη από 25°C, επικοινωνήστε με την Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: