Αν παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την ενημέρωση ή την εγκατάσταση του macOS

Το μήνυμα ενδέχεται να αναφέρει ότι παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λήψη, την προετοιμασία ή την εγκατάσταση ή ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει καταστραφεί ή δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί.

Η αιτία τέτοιου είδους μηνυμάτων μπορεί να ποικίλει και μερικές φορές τα μηνύματα είναι μόνο προσωρινά.

Αν το μήνυμα προτείνει μια λύση, για παράδειγμα, να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη του προγράμματος εγκατάστασης και να δοκιμάσετε ξανά, ακολουθήστε πρώτα αυτό το βήμα. Αν το μήνυμα αναφέρει ότι στο Mac σας δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης, μάθετε πώς να αποδεσμεύσετε χώρο αποθήκευσης. Οι άλλες λύσεις που παρέχονται εδώ έχουν ταξινομηθεί ξεκινώντας από την ευκολότερη.

 


Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο

Ακόμα κι αν δεν εγκαθιστάτε το macOS από το διαδίκτυο, το πρόγραμμα εγκατάστασης χρειάζεται το διαδίκτυο για τη λήψη του υλικολογισμικού και άλλων πληροφοριών που αφορούν ειδικά το Mac σας. Βεβαιωθείτε ότι το Mac σας διαθέτει λειτουργική και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.

 


Εγκατάσταση στην ασφαλή λειτουργία

Πραγματοποιήστε εγκατάσταση εκκινώντας το Mac σας στην ασφαλή λειτουργία. Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση στην ασφαλή λειτουργία, προσδιορίστε αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple silicon και κατόπιν ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Apple Silicon

  1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.
  2. Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης.
  3. Επιλέξτε τον δίσκο εκκίνησης και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια στην Ασφαλή λειτουργία».
  4. Συνδεθείτε στο Mac σας. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά.

Επεξεργαστής Intel

  1. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift κατά την εκκίνηση του Mac.
  2. Αφήστε το πλήκτρο όταν δείτε το παράθυρο σύνδεσης και στη συνέχεια συνδεθείτε στο Mac. 
  3. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά. Στο πρώτο ή στο δεύτερο παράθυρο σύνδεσης, θα πρέπει να δείτε την επιλογή «Ασφαλής εκκίνηση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

 


Εγκατάσταση μετά την επιδιόρθωση του δίσκου σας

Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να ενημερώσετε ή να εγκαταστήσετε το macOS.

 


Εγκατάσταση από την Ανάκτηση macOS

Πραγματοποιήστε εγκατάσταση κατά την εκκίνηση του Mac από την Ανάκτηση macOS. Με αυτόν τον τρόπο, είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση του macOS που είναι εγκατεστημένη τη δεδομένη στιγμή ή που εγκαταστάθηκε πιο πρόσφατα. Για να πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα:

Apple Silicon

Ενεργοποιήστε το Mac και συνεχίστε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο επιλογών εκκίνησης. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γραναζιού με την ένδειξη «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια».

Επεξεργαστής Intel

Ενεργοποιήστε το Mac και πατήστε αμέσως παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή άλλη εικόνα.

   

Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν χρήστη του οποίου γνωρίζετε το συνθηματικό, επιλέξτε τον χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και κατόπιν εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή του. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο των βοηθημάτων στην Ανάκτηση macOS, επιλέξτε «Επανεγκατάσταση macOS», κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Ανάκτησης macOS για επανεγκατάσταση.

 


Εγκατάσταση μετά το σβήσιμο του Mac σας

Αν οι άλλες λύσεις δεν έχουν αποτέλεσμα, σβήστε το Mac σας και κατόπιν εγκαταστήστε ξανά το macOS ή κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

 


Αν το πρόβλημα παραμένει ή αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: