Χρήση της Οικογενειακής κοινής χρήσης με το Apple Music σε Android

Στη συσκευή Android, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οικογενειακή κοινή χρήση στην εφαρμογή Apple Music για να κάνετε κοινή χρήση μιας οικογενειακής συνδρομής Apple Music. Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια οικογενειακή ομάδα, για να κάνετε κοινή χρήση της συνδρομής Apple Music. Εναλλακτικά, ξεκινήστε τη δική σας οικογενειακή ομάδα για να κάνετε κοινή χρήση της συνδρομής σας.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε οικογενειακή ομάδα άλλου ατόμου και πώς να αποχωρήσετε από αυτήν

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συμμετάσχετε σε μια οικογενειακή ομάδα, για να κάνετε κοινή χρήση της συνδρομής Apple Music. Επιπλέον, αν δεν θέλετε πλέον να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη οικογενειακή ομάδα, μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε.

Αποδοχή πρόσκλησης σε οικογενειακή ομάδα και κοινή χρήση της συνδρομής της στο Apple Music

 1. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Apple Music από το Google Play στη συσκευή σας Android.
 2. Στη συσκευή Android, ανοίξτε το email με την πρόσκληση για να συμμετέχετε στην Οικογενειακή κοινή χρήση.
 3. Πατήστε τον σύνδεσμο στο email με την πρόσκληση.
 4. Στην οθόνη «Άνοιγμα με», πατήστε «Apple Music».
 5. Πατήστε «Αποδοχή».
 6. Συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας.

Αποχώρηση από μια οικογενειακή ομάδα

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Apple Music».
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Λογαριασμός».
 4. Πατήστε «Διαχείριση οικογένειας».
 5. Πατήστε «[Το όνομά σας]».
 6. Πατήστε «Αποχώρηση από οικογένεια».

Πώς να ξεκινήσετε και να διαχειρίζεστε τη δική σας οικογενειακή ομάδα

Όταν αποκτήσετε μια οικογενειακή συνδρομή στο Apple Music, μπορείτε να ξεκινήσετε και να διαχειρίζεστε μια οικογενειακή ομάδα για να κάνετε κοινή χρήση της συνδρομής σας. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Αναβάθμιση σε μια οικογενειακή συνδρομή στο Apple Music

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Apple Music».
 2. Πατήστε «Ακρόαση».
 3. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» το κουμπί «Περισσότερα».
 4. Πατήστε «Λογαριασμός».
 5. Πατήστε «Αναβάθμιση σε Οικογένεια».
  Αναβαθμίστε τη συνδρομή σας για το Apple Music
 6. Επιλέξτε το οικογενειακό πρόγραμμα.
 7. Πατήστε «Εγγραφή στο Apple Music».
 8. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να συνδεθείτε με το Apple ID σας και επαληθεύστε τα στοιχεία χρέωσής σας.

Πρόσκληση άλλων ατόμων για συμμετοχή στην οικογενειακή ομάδα σας και κοινή χρήση της συνδρομής σας

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Apple Music».
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Λογαριασμός».
 4. Πατήστε «Διαχείριση οικογένειας».
 5. Πατήστε «Προσθήκη μέλους οικογένειας».
  Κάντε κοινή χρήση της συνδρομής σας για το Apple Music
 6. Εισαγάγετε ένα όνομα ή μια διεύθυνση email.
 7. Πατήστε «Αποστολή».

Αφαίρεση κάποιου ατόμου από την οικογενειακή σας ομάδα

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Apple Music».
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Λογαριασμός».
 4. Πατήστε «Διαχείριση οικογένειας».
 5. Πατήστε το μέλος της οικογένειας που θέλετε να αφαιρέσετε.
 6. Πατήστε «Αφαίρεση από οικογένεια».

Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης

 1. Στη συσκευή Android, ανοίξτε την εφαρμογή «Apple Music».
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» το κουμπί «Περισσότερα».
 3. Πατήστε «Λογαριασμός».
 4. Πατήστε «Διαχείριση οικογένειας».
 5. Πατήστε «[Το όνομά σας]».
 6. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Stop Family Sharing» (Διακοπή Οικογενειακής κοινής χρήσης).

Η διαθεσιμότητα του Apple Music ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε περισσότερα για το τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: