Πληροφορίες για τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Apple Music για Microsoft Edge και Internet Explorer

   

Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν τεχνολογία πρόσβασης περιεχομένου Microsoft PlayReady για την προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του προστατευόμενου από πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για την προστασία συγκεκριμένου περιεχομένου. Σε περίπτωση που η τεχνολογία PlayReady δεν καταφέρει να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοί του μπορεί να ζητήσουν από την υπηρεσία τον περιορισμό ή τη μη παροχή του προστατευόμενου περιεχομένου σε συγκεκριμένες συσκευές ή εφαρμογές λογισμικού PC. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να αναβαθμίσετε την τεχνολογία PlayReady για να μην διακοπεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο της υπηρεσίας. Αν αρνηθείτε μια τέτοια αναβάθμιση, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που απαιτεί την αναβάθμιση.

Μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης στο web, όπως το Internet Explorer 11, ή με παλαιότερες εκδόσεις ορισμένων λειτουργικών συστημάτων.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: