Σύνδεση ασύρματου χειριστηρίου παιχνιδιών PlayStation σε συσκευή Apple

Συνδέστε ένα ασύρματο χειριστήριο παιχνιδιών PlayStation στο iPhone, το iPad, το Apple TV ή το Mac σας.

Υποστηριζόμενα χειριστήρια PlayStation

  • Ασύρματο χειριστήριο PlayStation DualShock 4
  • Ασύρματο χειριστήριο PlayStation 5 DualSense
  • Ασύρματο χειριστήριο PlayStation 5 DualSense Edge

Ζευγοποιήστε και συνδέστε το χειριστήριο

  1. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριό σας είναι απενεργοποιημένο.
  2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά «PS» και «Δημιουργία» (ή «Κοινή χρήση») ταυτόχρονα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή γραμμή. Το χειριστήριο βρίσκεται τώρα σε λειτουργία ζευγοποίησης και είναι ανακαλύψιμο από τη συσκευή σας Apple.
  3. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στη συσκευή σας Apple και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα των κοντινών συσκευών.
  4. Αν το χειριστήριο ζευγοποποιηθεί, αλλά δεν συνδέεται, πατήστε το κουμπί «PS» στο χειριστήριο.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση ασύρματων χειριστηρίων παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσαρμογής των κουμπιών και των δυνατοτήτων των χειριστηρίων καθώς και τι μπορείτε να κάνετε εάν το χειριστήριο δεν συνδέεται ή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: