Το macOS Big Sur είναι συμβατό με αυτούς τους υπολογιστές

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το macOS Big Sur σε οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα Mac.

Αν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από το macOS Sierra ή νεότερη έκδοση, το macOS Big Sur απαιτεί διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης 35,5 GB για την αναβάθμιση. Αν πραγματοποιείτε αναβάθμιση από παλαιότερη έκδοση, το macOS Big Sur απαιτεί διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης 44,5 GB.

 • MacBook Pro (13 ιντσών, M1, 2020)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2020, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (16 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2019)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2019, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2018)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2018, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2017)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2017, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15 ιντσών, 2016)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13 ιντσών, 2016, δύο θύρες Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, μέσα 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, μέσα 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15 ιντσών, τέλη 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13 ιντσών, τέλη 2013)


 • MacBook Air (M1, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2019)
 • MacBook Air (Retina, 13 ιντσών, 2018)
 • MacBook Air (13 ιντσών, 2017)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2015)
 • MacBook Air (13 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (11 ιντσών, αρχές 2014)
 • MacBook Air (13 ιντσών, μέσα 2013)
 • MacBook Air (11 ιντσών, μέσα 2013)


 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, 2017)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2016)
 • MacBook (Retina, 12 ιντσών, αρχές 2015) • iMac (24 ιντσών, M1, 2021)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2020)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2019)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac (21,5 ιντσών, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (Retina 4K, 21,5 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (21,5 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, μέσα 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2014)
 • iMac (21,5 ιντσών, μέσα 2014)


 • Mac mini (M1, 2020)
 • Mac mini (2018)
 • Mac mini (τέλη 2014)


 • Mac Pro (2019)
 • Mac Pro (τέλη 2013)
Ημερομηνία δημοσίευσης: