Χρήση του Keynote για Mac σε μια βιντεοδιάσκεψη

Το Keynote σάς διευκολύνει να πραγματοποιήσετε μια παρουσίαση κατά τη διάρκεια μιας βιντεοδιάσκεψης στο Mac. 

Με το Keynote 11 μπορείτε πλέον να δείτε τα χειριστήρια παρουσιαστή σε ξεχωριστό παράθυρο. Αυτό σάς επιτρέπει να δείτε τις σημειώσεις παρουσιαστή, καθώς και την τρέχουσα και τις επόμενες διαφάνειες, ενώ το κοινό σας παραμένει συγκεντρωμένο στην παρουσίασή σας.

Έναρξη παρουσίασης

Για να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας, επιλέξτε «Αναπαραγωγή» στη γραμμή μενού, επιλέξτε «Αναπαραγωγή παρουσίασης σε παράθυρο» και έπειτα προσαρμόστε το παράθυρο της παρουσίασης στο επιθυμητό μέγεθος.


Κοινή χρήση της οθόνης σας

Στην εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης, επιλέξτε «Keynote» στο μενού «Κοινή χρήση». Οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοδιάσκεψης που χρησιμοποιείτε.


Χρήση του παραθύρου οθόνης παρουσιαστή

Για να εμφανίσετε το παράθυρο οθόνης παρουσιαστή, μετακινήστε τον δείκτη κοντά στο επάνω μέρος του παραθύρου παρουσίασης και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί του παραθύρου οθόνης παρουσιαστή .

Για να μεταβείτε στις επόμενες ή προηγούμενες διαφάνειες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους.

Για να αλλάξετε το μέγεθος των σημειώσεων παρουσιαστή, μετακινήστε τον δείκτη πάνω από τις σημειώσεις παρουσιαστή και έπειτα χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μεγέθους κειμένου.

Για εμφάνιση ή απόκρυψη μικρογραφιών, κάντε κλικ στο κουμπί μικρογραφίας.

Παράθυρο οθόνης παρουσιαστή του Keynote

Αν οι θεατές μπορούν να δουν το παράθυρο οθόνης παρουσιαστή

Αν οι θεατές μπορούν να δουν το παράθυρο οθόνης παρουσιαστή, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Show presenter display παράθυρο in other applications» (Εμφάνιση παραθύρου οθόνης παρουσιαστή σε άλλες εφαρμογές) δεν είναι επιλεγμένη στην καρτέλα «Παρουσίαση» των προτιμήσεων του Keynote.

Παράθυρο προτιμήσεων παρουσίασης του Keynote

Ορισμένες εφαρμογές βιντεοδιάσκεψης θα εμφανίζουν πάντα το παράθυρο οθόνης παρουσιαστή αν αυτό βρίσκεται στην περιοχή κοινόχρηστης οθόνης.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: