Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του Xcode 11.4.1

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του Xcode 11.4.1.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple.

Xcode 11.4.1

Κυκλοφόρησε την Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020

Git

Διατίθεται για: macOS Catalina 10.15.2 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Μια δομημένη διεύθυνση URL git που περιέχει μια νέα γραμμή ενδέχεται να διαβιβάσει στοιχεία διαπιστευτηρίων σε λάθος κεντρικό υπολογιστή

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε απαγορεύοντας τη δημιουργία χαρακτήρα νέας γραμμής σε οποιαδήποτε τιμή περνάει μέσα από το πρωτόκολλο των διαπιστευτηρίων.

CVE-2020-5260: Felix Wilhelm του Google Project Zero

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: