Πώς να καταργήσετε τη συνδρομή από ημερολόγια στο iPhone

Αν λαμβάνετε ανεπιθύμητες προσκλήσεις ημερολογίου ή γνωστοποιήσεις γεγονότων στο iPhone, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Κατάργηση συνδρομής από ένα Ημερολόγιο iCloud

  1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Ημερολόγιο. 
  2. Πατήστε «Ημερολόγια». Πατήστε το κουμπί «Πληροφορίες»  δίπλα από το ημερολόγιο που θέλετε να αφαιρέσετε. 
  3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή ημερολογίου».

Αν λάβετε μια ανεπιθύμητη πρόσκληση ημερολογίου στο iCloud μέσω της εφαρμογής Mail ή Ημερολόγιο, μπορείτε να την αναφέρετε ως ανεπιθύμητη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συνδρομές του ημερολογίου iCloud.

Κατάργηση συνδρομής από άλλα ημερολόγια

Για να καταργήσετε τη συνδρομή από ένα ημερολόγιο διαφορετικό από το ημερολόγιο iCloud: 

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί. 
  2. Πατήστε τον λογαριασμό. 
  3. Πατήστε το ρυθμιστικό για να απενεργοποιήσετε το Ημερολόγιο. 
  4. Πατήστε «Διαγραφή από iPhone».

Αν λαμβάνετε ανεπιθύμητες προσκλήσεις ή γνωστοποιήσεις ημερολογίου από μια εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή, δοκιμάστε να αφαιρέσετε την εφαρμογή από τη συσκευή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε το ημερολόγιο.

Διαγραφή συγκεκριμένων προσκλήσεων ημερολογίου

Για να διαγράψετε μια πρόσκληση που έχετε ήδη αποδεχτεί, πατήστε το γεγονός και, στη συνέχεια, πατήστε «Απόρριψη» ή «Διαγραφή γεγονότος». Αν γίνατε κατά λάθος συνδρομητής σε ένα ημερολόγιο που δεν θέλετε:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ημερολόγιο. Κατόπιν, πατήστε «Ημερολόγια» και αναζητήστε κάποιο άγνωστο ή ύποπτο ημερολόγιο. 
  2. Πατήστε το ημερολόγιο. 
  3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και, κατόπιν, πατήστε «Διαγραφή ημερολογίου».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: