Χρήση του Radeon Pro W5700X MPX Module σε Mac Pro

Μάθετε για τις διάφορες επιλογές διαμόρφωσης οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το MPX Module στο Mac Pro (2019).

Το Radeon Pro W5700X MPX Module περιλαμβάνει μια μονάδα επεξεργασίας γραφικών AMD Radeon Pro W5700X (GPU), με 16 GB μνήμης GDDR6, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3 και μία θύρα HDMI 2.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 για να συνδέσετε οθόνες και εξωτερικές συσκευές στο Mac Pro. Όταν χρησιμοποιείτε το Radeon Pro W5700X MPX Module με το Mac Pro, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro για να συνδέσετε επιπλέον οθόνες.

Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp και έχετε ήδη διαμορφώσει τα Windows, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης AMD πριν την εγκατάσταση του Radeon Pro W5700X MPX Module.

Σχετικά με τις θύρες και τους διαύλους

Η μονάδα MPX διαθέτει δύο διαύλους για τις θύρες Thunderbolt 3. Αν θέλετε να συνδέσετε δύο οθόνες 5K ή 6K στις θύρες Thunderbolt 3 της μονάδας MPX, συνδέστε μία οθόνη σε κάθε δίαυλο.

Αν συνδέσετε μια οθόνη στη θύρα HDMI της μονάδας MPX, οι θύρες Thunderbolt 3 στον Δίαυλο 0 μπορούν να υποστηρίξουν μία επιπλέον οθόνη 4K ή χαμηλότερης ανάλυσης. Αν θέλετε να γίνει έξοδος ήχου σε μια οθόνη συνδεδεμένη με θύρα HDMI και να έχετε άλλες οθόνες συνδεδεμένες μέσω Thunderbolt 3, μην συνδέσετε την οθόνη στη θύρα Thunderbolt 3 που είναι δίπλα από τη θύρα HDMI.


Σύνδεση οθονών σε ένα μόνο Radeon Pro W5700X MPX Module

Αν εγκαταστήσετε ένα μόνο Radeon Pro W5700X MPX Module, μπορείτε να συνδέσετε έως έξι οθόνες μέσω Thunderbolt 3, με τις εξής επιλογές διαμόρφωσης:

 • Τρεις οθόνες Pro Display XDR της Apple με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz συνδεδεμένες σε οποιαδήποτε από τις τρεις ακόλουθες θέσεις: τον Δίαυλο 0, Δίαυλο 1 και είτε στις πάνω* είτε στις πίσω θύρες Thunderbolt 3 του Mac Pro. Συνδέστε μία οθόνη σε κάθε θέση.
 • Τρεις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz συνδεδεμένες στον Δίαυλο 0, Δίαυλο 1 και είτε στις πάνω* είτε στις πίσω θύρες Thunderbolt 3 του Mac Pro.
 • Έξι οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz συνδεδεμένες στον Δίαυλο 0 και Δίαυλο 1 και είτε στις πάνω* είτε στις πίσω θύρες Thunderbolt 3 του Mac Pro.


Σύνδεση οθονών σε δύο Radeon Pro W5700X MPX Modules

Αν εγκαταστήσετε δύο Radeon Pro W5700X MPX Modules, μπορείτε να συνδέσετε έως 12 οθόνες μέσω Thunderbolt 3, με τις εξής επιλογές διαμόρφωσης:

 • Έξι οθόνες Pro Display XDR της Apple με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz. Συνδέστε τις οθόνες σε κάθε δίαυλο, καθώς και στις θύρες Thunderbolt 3 τόσο στο πάνω* όσο και στο πίσω μέρος του Mac Pro.
 • Έξι οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz. Συνδέστε τις οθόνες σε κάθε δίαυλο, καθώς και στις θύρες Thunderbolt 3 τόσο στο πάνω* όσο και στο πίσω μέρος του Mac Pro.
 • Δώδεκα οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz συνδεδεμένες σε θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro και σε κάθε κάρτα.


Χρήση του Radeon Pro W5700X MPX Module με Microsoft Windows

Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp και είναι ήδη διαμορφωμένο στο Mac, εγκαταστήστε πρώτα τα προγράμματα οδήγησης AMD πριν εγκαταστήσετε το Radeon Pro W5700X MPX Module:

 1. Εκκινήστε το Mac στα Windows.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο της AMD και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Drivers & Support» (Προγράμματα οδήγησης και υποστήριξη).
 3. Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα και όχι από το μενού: Επιλέξτε πρώτα «Graphics» (Γραφικά), κατόπιν «Mac Graphics» (Γραφικά Mac) στην επόμενη στήλη και τέλος «Apple Boot Camp» στην επόμενη στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Submit» (Υποβολή), για να δείτε τη λίστα με τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης.
 5. Αναζητήστε το πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζει το μοντέλο Mac που έχετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Download» (Λήψη).
 6. Εξαγάγετε το αρχείο ZIP του οποίου κάνατε λήψη και κατόπιν εκτελέστε την εφαρμογή Setup στον φάκελο στον οποίο έχει εξαχθεί, για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης.
 7. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το Radeon Pro W5700X MPX Module.

Αν δεν εγκαταστήσατε προγράμματα οδήγησης AMD και η οθόνη σας εμφανίζει μια μαύρη οθόνη, συνδέστε την οθόνη μέσω HDMI και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Αφού εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης AMD, μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη μέσω της θύρας Thunderbolt 3.

Ημερομηνία δημοσίευσης: