Χρήση του Radeon Pro W5500X MPX Module σε Mac Pro

Μάθετε για τις διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το MPX Module στο Mac Pro (2019).

Το Radeon Pro W5500X MPX Module διαθέτει μονάδα επεξεργασίας γραφικών AMD Radeon Pro W5500X (GPU) με 8 GB μνήμης GDDR5 και δυο θύρες HDMI 2.0. Όταν χρησιμοποιείτε το Radeon Pro W5500X MPX Module με το Mac Pro, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro για να συνδέσετε επιπλέον οθόνες.

Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp και έχετε ήδη διαμορφώσει τα Windows, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης AMD πριν από την εγκατάσταση του Radeon Pro W5500X MPX Module. 

Σύνδεση οθονών σε ένα μόνο Radeon Pro W5500X MPX Module

Αν εγκαταστήσετε ένα μόνο Radeon Pro W5500X MPX Module, μπορείτε να συνδέσετε έως και δύο οθόνες 4K με αναλύσεις 3840 x 2160 στα 60 Hz στις θύρες HDMI της μονάδας MPX.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έως και δύο επιπλέον οθόνες στις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro με τις εξής επιλογές διαμόρφωσης:

 • Μία οθόνη Pro Display XDR της Apple με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz. 
 • Μία οθόνη 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz.
 • Δύο οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz.

Σύνδεση οθονών σε δύο Radeon Pro W5500X MPX Module

Αν εγκαταστήσετε δύο Radeon Pro W5500X MPX Module, μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz στις θύρες HDMI της μονάδας MPX.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έως και τέσσερις επιπλέον οθόνες στις θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro με τις εξής επιλογές διαμόρφωσης:

 • Δύο οθόνες Apple Pro Display XDR με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz συνδεδεμένες σε θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro.
 • Δύο οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz.
 • Τέσσερις οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz.

Χρήση του Radeon Pro W5500X MPX Module με Microsoft Windows

Αν χρησιμοποιείτε το Boot Camp και είναι ήδη διαμορφωμένο στο Mac, εγκαταστήστε πρώτα τα προγράμματα οδήγησης AMD πριν εγκαταστήσετε το Radeon Pro W5500X MPX Module:

 1. Εκκινήστε το Mac στα Windows.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο της AMD και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Drivers & Support» (Προγράμματα οδήγησης και υποστήριξη).
 3. Επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα και όχι από το μενού: Επιλέξτε πρώτα «Graphics» (Γραφικά), κατόπιν «Mac Graphics» (Γραφικά Mac) στην επόμενη στήλη και τέλος «Apple Boot Camp» στην επόμενη στήλη.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Submit» (Υποβολή), για να δείτε τη λίστα με τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης.
 5. Αναζητήστε το πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζει το μοντέλο Mac που έχετε και κάντε κλικ στην επιλογή «Download» (Λήψη).
 6. Εξαγάγετε το αρχείο ZIP του οποίου κάνατε λήψη και κατόπιν εκτελέστε την εφαρμογή Setup στον φάκελο στον οποίο έχει εξαχθεί, για να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης.
 7. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το Radeon Pro W5500X MPX Module.

Αν δεν εγκαταστήσατε προγράμματα οδήγησης AMD και η οθόνη σας εμφανίζει μια μαύρη οθόνη, συνδέστε την οθόνη μέσω HDMI και ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα. Αφού εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης AMD, μπορείτε να συνδέσετε την οθόνη μέσω της θύρας Thunderbolt 3.

Ημερομηνία δημοσίευσης: