Κοινή χρήση φακέλων με το iCloud Drive

Με την κοινή χρήση φακέλων στο iCloud Drive, μπορείτε να μοιράζεστε ολόκληρους φακέλους αρχείων με φίλους, συγγενείς ή συναδέλφους. Στη συνέχεια, μπορείτε να εργάζεστε μαζί από το iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac, το PC ή το iCloud.com. 

Όταν δημιουργείτε και θέτετε σε κοινή χρήση έναν φάκελο στο iCloud Drive, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία στον συγκεκριμένο φάκελο. Αν προσθέσετε ένα αρχείο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, το αρχείο επίσης τίθεται αυτόματα σε κοινή χρήση με όλους τους συμμετέχοντες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε συμμετέχοντες, να επεξεργαστείτε δικαιώματα κοινής χρήσης ή να διακόψετε την κοινή χρήση ενός φακέλου οποιαδήποτε στιγμή. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες. 

Σε iPhone, iPad ή iPod touch

Για να κάνετε κοινή χρήση φακέλων στο iCloud Drive από το iPhone, το iPad ή το iPod touch, χρειάζεστε iOS 13.4 ή iPadOS 13.4 ή νεότερη έκδοση. 

Πώς να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Αρχεία.
 2. Στην καρτέλα «Περιήγηση», μεταβείτε στις «Τοποθεσίες» και, στη συνέχεια, πατήστε «iCloud Drive». 
 3. Πατήστε «Επιλογή» και, στη συνέχεια, πατήστε τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. 
 4. Πατήστε «Κοινή χρήση»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Προσθήκη ατόμων» . Ίσως χρειαστεί να κάνετε σάρωση προς τα επάνω.
 5. Πατήστε «Επιλογές κοινής χρήσης» για να επεξεργαστείτε τα άτομα που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο και τα δικαιώματα. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου μόνο με τα άτομα που προσκαλείτε ή με οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να δώσετε δικαιώματα για την πραγματοποίηση αλλαγών ή μόνο για την προβολή αρχείων. Στη συνέχεια, επιλέξτε ανάμεσα στα εικονίδια τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στέλνετε την πρόσκληση. 

Πώς να προσκαλείτε συμμετέχοντες, να αφαιρείτε συμμετέχοντες ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης

 1. Πατήστε «Επιλογή» και, στη συνέχεια, πατήστε τον κοινόχρηστο φάκελο στο iCloud Drive.
 2. Πατήστε «Κοινή χρήση»  και, στη συνέχεια, πατήστε «Εμφάνιση ατόμων» .
 3. Από το σημείο αυτό, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Πρόσκληση συμμετεχόντων: Πατήστε «Αντιγραφή συνδέσμου», «Προσθήκη ατόμων» ή «Αποστολή συνδέσμου» (αν η πρόσβαση έχει οριστεί για οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο) και στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την πρόσκληση: Mail, Μηνύματα ή Airdrop, για παράδειγμα και στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την πρόσκληση.
  • Αφαίρεση συμμετεχόντων: Αν «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε» μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, πατήστε το όνομα του συμμετέχοντα και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση πρόσβασης». Στη συνέχεια, πατήστε «OK» για επιβεβαίωση.
  • Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης για όλους, πατήστε «Επιλογές κοινής χρήσης». Αν έχετε ορίσει την επιλογή «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε», μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης για κάθε συμμετέχοντα. Πατήστε απλώς το όνομα του ατόμου και, στη συνέχεια, αλλάξτε τα δικαιώματα. 
  • Διακοπή κοινής χρήσης: Πατήστε «Διακοπή κοινής χρήσης» και στη συνέχεια πατήστε «OK» για επιβεβαίωση. Μπορείτε επίσης απλώς να μετακινήσετε ή να διαγράψετε τον φάκελο από το iCloud Drive και οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο ή τα αρχεία του.

Σε Mac

Για να θέσετε σε κοινή χρήση φακέλους στο iCloud Drive από το Mac, χρειάζεστε macOS Catalina 10.15.4 ή νεότερη έκδοση. 

Πώς να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου

 1. Στο Finder, επιλέξτε «iCloud Drive» από την πλαϊνή γραμμή.
 2. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση»  και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσθήκη ατόμων» .
 4. Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την πρόσκληση: Mail, Μηνύματα, Αντιγραφή συνδέσμου ή Airdrop, για παράδειγμα.
 5. Για να επεξεργαστείτε τα άτομα που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο και τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογές κοινής χρήσης». Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου μόνο με τα άτομα που προσκαλείτε ή με οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να δώσετε δικαιώματα για την πραγματοποίηση αλλαγών ή μόνο για την προβολή αρχείων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και, στη συνέχεια, προσθέστε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. 

Πώς να προσκαλείτε συμμετέχοντες, να αφαιρείτε συμμετέχοντες ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης

 1. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στον κοινόχρηστο φάκελο στο iCloud Drive και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» στο αναπτυσσόμενο μενού. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε τον κοινόχρηστο φάκελο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση ατόμων» .
 3. Από το σημείο αυτό, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 
  • Πρόσκληση συμμετεχόντων: Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη ατόμων»  κα στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την πρόσκληση.
  • Αφαίρεση συμμετεχόντων: Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του συμμετέχοντα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» . Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αφαίρεση πρόσβασης».
  • Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης: Κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα στην επιλογή «Επιλογές κοινής χρήσης». Αν «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε» μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης για κάθε συμμετέχοντα. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του ατόμου και κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα»  για να αλλάξετε τα δικαιώματα.
  • Διακοπή κοινής χρήσης: Κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα στην επιλογή «Επιλογές κοινής χρήσης» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Διακοπή κοινής χρήσης». Μπορείτε επίσης απλώς να μετακινήσετε ή να διαγράψετε τον φάκελο από το iCloud Drive και οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο ή τα αρχεία του.

Σε PC

Για να κάνετε κοινή χρήση φακέλων στο iCloud Drive σε PC, χρειάζεστε το iCloud για Windows 11.1. 

Πώς να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου

 1. Ανοίξτε το iCloud Drive από το τμήμα «Πλοήγηση» της Εξερεύνησης αρχείων.
 2. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο του οποίου θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 3. Επιλέξτε «Κοινή χρήση iCloud».
 4. Στο πεδίο «Άτομα», εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 5. Στην ενότητα «Επιλογές κοινής χρήσης», επεξεργαστείτε τα άτομα που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο και τα δικαιώματά τους. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου μόνο με τα άτομα που προσκαλείτε ή με οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να δώσετε δικαιώματα για την πραγματοποίηση αλλαγών ή μόνο για την προβολή αρχείων.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή». 

Πώς να προσκαλείτε συμμετέχοντες, να αφαιρείτε συμμετέχοντες ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης

 1. Κάντε δεξί κλικ στον φάκελο στο iCloud Drive.
 2. Επιλέξτε «Κοινή χρήση iCloud»
 3. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Πρόσκληση συμμετεχόντων: Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση στο πεδίο «Άτομα» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη».
  • Αφαίρεση συμμετεχόντων: Κάντε κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα και στη συνέχεια επιλέξτε «Αφαίρεση». Κάντε κλικ στο κουμπί «Εφαρμογή». 
  • Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης: Στην ενότητα «Επιλογές κοινής χρήσης», επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Αν «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε» μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης για κάθε συμμετέχοντα. Στην ενότητα «Άτομα», κάντε κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τα δικαιώματά του. 
  • Διακοπή κοινής χρήσης: Κάντε κλικ στην επιλογή «Διακοπή κοινής χρήσης». Μπορείτε επίσης απλώς να μετακινήσετε ή να διαγράψετε τον φάκελο από το iCloud Drive και οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο ή τα αρχεία του.

Στο iCloud.com

Πώς να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου

 1. Συνδεθείτε στο iCloud.com και ανοίξτε το iCloud Drive.
 2. Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη ατόμων»  στο επάνω μέρος της οθόνης.
 4. Ορίστε μια επιλογή κοινής χρήσης: Email ή Αντιγραφή συνδέσμου.
 5. Για να επεξεργαστείτε τα άτομα που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο και τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογές κοινής χρήσης». Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου μόνο με τα άτομα που προσκαλείτε ή με οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο. Μπορείτε επίσης να δώσετε δικαιώματα για την πραγματοποίηση αλλαγών ή μόνο για την προβολή αρχείων.
 6. Αν επιλέξετε «Αντιγραφή συνδέσμου», εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων με τα οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 7. Πατήστε «Κοινή χρήση».

Πώς να προσκαλείτε συμμετέχοντες, να αφαιρείτε συμμετέχοντες ή να αλλάζετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης

 1. Επιλέξτε τον κοινόχρηστο φάκελο στο iCloud Drive.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση ατόμων» 
 3. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Πρόσκληση συμμετεχόντων: Κάντε κλικ στην επιλογή «Αντιγραφή συνδέσμου», «Προσθήκη ατόμων»  ή «Αποστολή συνδέσμου» (αν η πρόσβαση έχει οριστεί για οποιοδήποτε άτομο έχει τον σύνδεσμο) και στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την πρόσκληση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση». 
  • Αφαίρεση συμμετεχόντων: Αν «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε» μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα ενός συμμετέχοντα και κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα» . Στη συνέχεια, επιλέξτε «Αφαίρεση πρόσβασης».
  • Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης: Αν «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε» μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις κοινής χρήσης για κάθε συμμετέχοντα. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα ενός συμμετέχοντα και κάντε κλικ στην επιλογή «Περισσότερα»  για να αλλάξετε τα δικαιώματα.
  • Διακοπή κοινής χρήσης: Κάντε κλικ στην επιλογή «Επιλογές κοινής χρήσης» και στη συνέχεια στην επιλογή «Διακοπή κοινής χρήσης». Μπορείτε επίσης απλώς να μετακινήσετε ή να διαγράψετε τον φάκελο από το iCloud Drive και οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση στον φάκελο ή τα αρχεία του.

Διαγραφή κοινόχρηστου φακέλου

Για να διαγράψετε έναν κοινόχρηστο φάκελο στο iCloud Drive, επιλέξτε τον φάκελο που δεν θέλετε πλέον και πατήστε «Διαγραφή» 

 • Αν ο κάτοχος ενός κοινόχρηστου φακέλου διαγράψει τον φάκελο, έναν υποφάκελο ή ένα αρχείο στον κοινόχρηστο φάκελο, διαγράφεται από τις συσκευές του κατόχου καθώς και από τις συσκευές όλων των συμμετεχόντων. Αν αλλάξετε γνώμη ή διαγράψετε έναν φάκελο κατά λάθος, έχετε 30 ημέρες για να τον ανακτήσετε. 
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch: Στην καρτέλα «Περιήγηση», μεταβείτε στην επιλογή Τοποθεσίες > Πρόσφατες διαγραφές.Στη συνέχεια, επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διατηρήσετε και πατήστε «Ανάκτηση». 
  • Στο Mac: Μεταβείτε στον Κάδο και σύρετε τον φάκελο στο γραφείο εργασίας σας ή σε μια άλλη θέση. 
  • Σε PC: Μεταβείτε στον Κάδο ανακύκλωσης και στη συνέχεια σύρετε τον φάκελο στην επιφάνεια εργασίας ή σε άλλη τοποθεσία. 
  • Στο iCloud.com: Μεταβείτε στο iCloud Drive και ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές».*
 • Αν ένας συμμετέχων κοινόχρηστου φακέλου διαγράψει τον φάκελο, αφαιρείται η πρόσβασή του στον κοινόχρηστο φάκελο. Ο συμμετέχων μπορεί να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο κάνοντας κλικ στον αρχικό σύνδεσμο πρόσκλησης κοινής χρήσης. 
 • Αν ένας συμμετέχων κοινόχρηστου φακέλου διαγράψει έναν υποφάκελο ή ένα αρχείο στον συγκεκριμένο κοινόχρηστο φάκελο, ο υποφάκελος ή το αρχείο διαγράφεται από τις συσκευές όλων των συμμετεχόντων και η ανάκτηση δεν είναι διαθέσιμη. 

Αν ανησυχείτε για την απώλεια ενός αρχείου, φροντίστε να διατηρείτε ένα τοπικό αντίγραφο εκτός από το κοινόχρηστο αντίγραφο στο iCloud Drive. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαγραφή αρχείων στο iCloud Drive και πώς μπορείτε να ανακτήσετε διαγραμμένα αρχεία στο iCloud.com

* Εάν η επιλογή «Πρόσφατες διαγραφές» δεν επαναφέρει τα αρχεία σας όπως αναμενόταν, μπορείτε συνδεθείτε στο iCloud.com, να κάνετε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις λογαριασμού» και στην ενότητα «Προηγμένα» να κάνετε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά αρχείων». Εάν αδειάσετε τον Κάδο ή χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Διαγραφή όλων» στις «Πρόσφατες διαγραφές», δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε τα αρχεία σας. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση φακέλων

 • Οι συμμετέχοντες χρειάζονται ένα Apple ID για την προβολή ή επεξεργασία αρχείων σε έναν κοινόχρηστο φάκελο. Αν προσκαλέσετε κάποιο άτομο που δεν διαθέτει Apple ID, θα του ζητηθεί να δημιουργήσει ένα Apple ID. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν κλικ στην επιλογή «Προσθήκη στο iCloud Drive» για να ανοίξουν τον κοινόχρηστο φάκελο στη συσκευή τους. 
 • Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου με έως και 100 συμμετέχοντες συνολικά. Όλοι οι συμμετέχοντες βλέπουν τις αλλαγές στους κοινόχρηστους φακέλους, ακόμα και όταν κάποιος μετονομάσει έναν κοινόχρηστο φάκελο. Εάν εφαρμόσετε ετικέτες σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, οι ετικέτες σας δεν θα είναι ορατές από άλλους συμμετέχοντες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρόσβαση στην κοινή χρήση φακέλων και τα δικαιώματα στο iCloud Drive.
 • Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση φακέλων που δημιουργήθηκαν από το σύστημα, όπως του φακέλου «iCloud Drive» ανώτερου επιπέδου και των φακέλων «Γραφείο εργασίας» και «Έγγραφα» ή των φακέλων που δημιουργούνται από εφαρμογές που χρησιμοποιούν το iCloud Drive. 
 • Ένας κοινόχρηστος φάκελος καταλαμβάνει χώρο μόνο στον χώρο αποθήκευσης iCloud του κατόχου. Δεν προσμετράται στον χώρο αποθήκευσης iCloud των συμμετεχόντων στον κοινόχρηστο φάκελο. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τον χώρο αποθήκευσης στο iCloud
 • Οποιαδήποτε έγγραφα του Pages, του Numbers και του Keynote στον φάκελο γίνονται συνεργατικά έγγραφα. Μάθετε πώς λειτουργεί η συνεργασία για το Pages, το Numbers και το Keynote

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: