Αλλαγή της εμφάνισης του έργου iMovie

Αλλάξτε την εμφάνιση της ταινίας σας με εφέ, όπως φίλτρα βίντεο, εργαλεία προσαρμογής χρωμάτων και το εφέ Ken Burns.

Αλλαγή της εμφάνισης του έργου iMovie σε iPhone ή iPad

Το iMovie περιλαμβάνει εφέ που μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση των κλιπ. Αν θέλετε ένα συγκεκριμένο ύφος, χρησιμοποιήστε ένα προκαθορισμένο φίλτρο, όπως το Ασπρόμαυρο ή το Σέπια. Επιπλέον, για κάθε φωτογραφία σε ένα έργο iMovie, μπορείτε να προσαρμόσετε το εφέ Ken Burns, που σαρώνει κατά μήκος και κάνει μεγέθυνση και σμίκρυνση στην εικόνα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ πράσινης οθόνης στο iMovie για να προσθέσετε περιεχόμενο πράσινης οθόνης ως υπέρθεση.

Χρήση φίλτρων στο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

Προσθέστε φίλτρο σε ένα μόνο βιντεοκλίπ στο έργο:

 1. Πατήστε ένα βιντεοκλίπ στη γραμμή χρόνου, για να το επιλέξετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Φίλτρα» και, στη συνέχεια, πατήστε ένα φίλτρο για να δείτε την προεπισκόπησή του στο πρόγραμμα προβολής.
  Έργο iMovie σε iPad με τη γκαλερί φίλτρων ανοιχτή
 3. Πατήστε έξω από το φίλτρο, για να εφαρμοστεί το φίλτρο, ή πατήστε «Κανένα» αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα φίλτρο σε ολόκληρο το έργο:

 1. Ανοίξτε ένα έργο.
 2. Πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις έργου» , πατήστε ένα φίλτρο και κατόπιν πατήστε «Τέλος». Τα φίλτρα εφαρμόζονται σε όλα τα βιντεοκλίπ του έργου, αλλά όχι στις φωτογραφίες ή σε άλλες στατικές εικόνες.

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα φίλτρο σε μια φωτογραφία, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Φωτογραφίες, για να εφαρμόσετε το φίλτρο και, στη συνέχεια, προσθέστε πάλι τη φωτογραφία στη γραμμή χρόνου του έργου. Η εφαρμογή Φωτογραφίες περιλαμβάνει πολλά από τα φίλτρα του iMovie.

Προσαρμογή εφέ Ken Burns

Το iMovie εφαρμόζει αυτόματα το εφέ Ken Burns στις φωτογραφίες που προστίθενται σε ένα έργο iMovie. Μπορείτε να προσαρμόσετε το εφέ ή να το απενεργοποιήσετε εντελώς.

 1. Στη γραμμή χρόνου, πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να προσαρμόσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Ενέργειες»  για να εμφανιστούν τα χειριστήρια του εφέ Ken Burns στο πρόγραμμα προβολής.
 3. Για να ρυθμίσετε το πλαίσιο της φωτογραφίας στην αρχή, πατήστε το κουμπί «Αρχή»  και, στη συνέχεια, κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, συγκλίνοντας ή αποκλίνοντας τα δάχτυλά σας, και σύρετε την εικόνα στο πρόγραμμα προβολής.
 4. Για να ρυθμίσετε το πλαίσιο της φωτογραφίας στο τέλος, πατήστε το κουμπί «Τέλος»  και, στη συνέχεια, κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση, συγκλίνοντας ή αποκλίνοντας τα δάχτυλά σας, και σύρετε την εικόνα στο πρόγραμμα προβολής.
 5. Για να απενεργοποιήσετε το εφέ Ken Burns για τη φωτογραφία, πατήστε «Ken Burns ενεργό»


Αλλαγή της εμφάνισης του έργου iMovie σε Mac

Το iMovie περιλαμβάνει εφέ που μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση των κλιπ. Μπορείτε γρήγορα να βελτιώσετε την εμφάνιση και τον ήχο ενός κλιπ. Αν θέλετε ένα συγκεκριμένο ύφος, χρησιμοποιήστε ένα προκαθορισμένο φίλτρο, όπως Ασπρόμαυρο ή Σέπια. Προσαρμόστε τα χρώματα, αντιστοιχίστε χρώματα μεταξύ των κλιπ, διορθώστε τα λευκά ή τα γκρίζα και άλλα πολλά, με τα ενσωματωμένα εργαλεία αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρώματα χειροκίνητα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ πράσινης οθόνης στο iMovie για να προσθέσετε περιεχόμενο πράσινης οθόνης ως υπέρθεση.

Βελτιώστε γρήγορα την εμφάνιση και τον ήχο ενός κλιπ στο iMovie σε Mac

Για να βελτιώσετε γρήγορα την εμφάνιση και τον ήχο ενός κλιπ, επιλέξτε το κλιπ στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη γραμμή χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Βελτίωση»  πάνω από το πρόγραμμα προβολής.

Χρήση εφέ προεπιλογής σε iMovie σε Mac

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κλιπ στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη γραμμή χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Φίλτρο κλιπ και ηχητικά εφέ»  πάνω από το πρόγραμμα προβολής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Φίλτρο κλιπ».
 3. Στο παράθυρο που δείχνει τα διαφορετικά φίλτρα, κρατήστε τον δείκτη πάνω από ένα φίλτρο για προεπισκόπηση του κλιπ στο πρόγραμμα προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φίλτρο για να εφαρμοστεί στα επιλεγμένα κλιπ.
 4. Για να απενεργοποιήσετε ένα φίλτρο, κάντε κλικ στο κουμπί «Φίλτρο κλιπ και ηχητικά εφέ» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά».

Αυτόματη αλλαγή χρωμάτων βίντεο στο iMovie σε Mac

 1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα βιντεοκλίπ στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη γραμμή χρόνου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Εξισορρόπηση χρωμάτων»  πάνω από το πρόγραμμα προβολής και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή:
  • Για αυτόματες προσαρμογές χρωμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή «Αυτόματα».
  • Για αντιστοίχιση χρωμάτων μεταξύ κλιπ, κάντε κλικ στην επιλογή «Αντιστοίχιση χρώματος», σύρετε τον δείκτη (που τώρα μοιάζει με σταγονόμετρο) πάνω από ένα άλλο κλικ το οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε με το επιλεγμένο κλιπ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ όταν βρείτε το καρέ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πηγή για την αντιστοίχιση χρωμάτων.
  • Για να διορθώσετε τα λευκά ή τα γκρίζα σε ένα κλιπ, κάντε κλικ στο κουμπί «Ισορροπία λευκού» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κομμάτι του κλιπ που θα έπρεπε να φαίνεται λευκό ή γκρι στο πρόγραμμα προβολής.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τον τόνο δέρματος για να αλλάξετε το χρώμα ενός κλιπ, κάντε κλικ στο κουμπί «Εξισορρόπηση τόνου δέρματος» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα εκτεθειμένο σημείο δέρματος ενός ατόμου στο κλιπ, στο πρόγραμμα προβολής.
 3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στον διακόπτη «Εφαρμογή» . Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ, σύρετε τον διακόπτη. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση»  για να καταργήσετε την αλλαγή.

Χειροκίνητη αλλαγή χρωμάτων βίντεο στο iMovie σε Mac

Με τα ενσωματωμένα εργαλεία διόρθωσης χρώματος στο iMovie, μπορείτε να κάνετε τα κλιπ να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά ή μπορείτε να αλλάξετε εντελώς το χρώμα των κλιπ. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα κλιπ στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη γραμμή χρόνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Διόρθωση χρώματος»  πάνω από το πρόγραμμα προβολής, για να εμφανιστούν τα χειριστήρια διόρθωσης χρώματος:

Παράθυρο έργου iMovie για Mac με ορατά τα χειριστήρια της Διόρθωσης χρώματος

 • Για να προσαρμόσετε τις σκιές, τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή τα φωτεινά σημεία, σύρετε τα ρυθμιστικά στο χειριστήριο πολλών ρυθμιστικών στα αριστερά.
 • Για να προσαρμόσετε τον κορεσμό (την ένταση χρώματος), σύρετε το χειριστήριο «Κορεσμός» στη μέση.
 • Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία χρωμάτων, σύρετε το χειριστήριο «Θερμοκρασία χρωμάτων» στα δεξιά.


Ημερομηνία δημοσίευσης: