Κοινοποίηση ή εξαγωγή έργου iMovie

Στείλτε την ολοκληρωμένη ταινία σας σε φίλους και συγγενείς, εξαγάγετέ τη για να την παρακολουθήσετε σε άλλες συσκευές ή κοινοποιήστε τη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κοινοποίηση ή εξαγωγή έργου iMovie σε iPhone ή iPad

Στείλτε την ταινία σας μέσω email ή γραπτού μηνύματος, εξαγάγετε την ταινία σας για να την παρακολουθήσετε σε άλλη συσκευή ή κοινοποιήστε την ταινία σας στον ιστό. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε την ταινία σας αφού την κοινοποιήσετε, ανοίξτε το αποθηκευμένο έργο στο iMovie, κάντε τις αλλαγές σας και κατόπιν κοινοποιήστε ξανά την ταινία όταν τελειώσετε.

Αποστολή ταινίας μέσω email ή γραπτού μηνύματος

Μπορείτε να στείλετε μια ολοκληρωμένη ταινία σε άλλα άτομα μέσω email με την εφαρμογή Mail ή μέσω γραπτού μηνύματος με την εφαρμογή Μηνύματα.

 1. Στην Περιήγηση έργων, πατήστε την ταινία που θέλετε να κοινοποιήσετε. Αν επεξεργάζεστε ένα έργο, πατήστε «Τέλος» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» και κατόπιν πατήστε «Μηνύματα» ή «Mail».
 3. Ολοκληρώστε το μήνυμα ή το email που δημιουργήθηκε και κατόπιν πατήστε «Αποστολή».

Αν η ταινία σας είναι πολύ μεγάλη για αποστολή, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου ταινίας. Ακυρώστε το τρέχον μήνυμα ή email, επιστρέψτε στην οθόνη κοινοποίησης, πατήστε «Επιλογές» και κατόπιν επιλέξτε μια χαμηλότερη ανάλυση. 

Εξαγωγή ταινίας για παρακολούθηση σε άλλη συσκευή

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την ταινία σε μια άλλη κοντινή συσκευή Apple, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirDrop για να μεταφέρετε το αρχείο. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την ταινία σας στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σας.

 1. Στην Περιήγηση έργων, πατήστε την ταινία που θέλετε να κοινοποιήσετε. Αν επεξεργάζεστε ένα έργο, πατήστε «Τέλος» στην επάνω αριστερή γωνία.
 2. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 3. Για να αλλάξετε την ανάλυση ή τη μορφή της ταινίας σας, πατήστε «Επιλογές» και κατόπιν πατήστε «Τέλος» αφού ορίσετε τις επιλογές σας.
 4. Επιλέξτε πού θέλετε να εξαγάγετε την ταινία σας:
  • Για να χρησιμοποιήσετε το AirDrop, πατήστε το AirDrop και κατόπιν πατήστε την εικόνα προφίλ του χρήστη του στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirDrop μεταξύ δύο δικών σας συσκευών Apple. 
  • Για να εξαγάγετε την ταινία στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σας, πατήστε «Αποθήκευση βίντεο». Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στο βίντεο από όλες τις συσκευές Apple που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό iCloud.
  • Για να αποθηκεύσετε την ταινία σας στο iCloud Drive, σε έναν φάκελο στη συσκευή σας ή σε άλλη υπηρεσία χώρου αποθήκευσης τρίτου που έχετε ενεργοποιήσει στην εφαρμογή Αρχεία, πατήστε «Αποθήκευση στα Αρχεία», επιλέξτε μια θέση και κατόπιν πατήστε «Αποθήκευση».

Κοινοποίηση ταινίας στον ιστό

Αποθηκεύστε την ταινία σας στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών και κατόπιν αποστείλτε τη στον ιστό.

 1. Στην Περιήγηση έργων στο iMovie, πατήστε το έργο που θέλετε να μοιραστείτε και έπειτα πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» .
 2. Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεό σας, πατήστε «Επιλογές» κάτω από τον τίτλο της ταινίας και κατόπιν επιλέξτε μια ανάλυση. Η ανάλυση 1080p είναι μια καλή επιλογή για την κοινοποίηση στον ιστό.
  Χαμηλότερες τιμές ανάλυσης, όπως η επιλογή 720p HD, δημιουργούν μικρότερα αρχεία που αποστέλλονται στον ιστό πιο γρήγορα από ταινίες με υψηλότερες τιμές ανάλυσης.
 3. Πατήστε «Αποθήκευση βίντεο» για να αποθηκεύσετε την ταινία σας στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών στη συσκευή σας.
 4. Ανοίξτε μια εφαρμογή, όπως το YouTube ή το Facebook, στη συσκευή σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν αποστείλτε το βίντεό σας.


Κοινοποίηση ή εξαγωγή έργου iMovie σε Mac

Στείλτε την ταινία σας με email, προσθέστε την ταινία στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σας ή προετοιμάστε την ταινία σας για κοινοποίηση στον ιστό. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε την ταινία σας αφού την κοινοποιήσετε, ανοίξτε το αποθηκευμένο έργο στο iMovie, κάντε τις αλλαγές σας και κατόπιν κοινοποιήστε ξανά την ταινία όταν τελειώσετε.

Αποστολή ταινίας μέσω email

Μπορείτε να στείλετε την ταινία σας σε άλλα άτομα με email μέσω της εφαρμογής Mail.

 1. Στην Περιήγηση έργων, επιλέξτε το έργο iMovie που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα» και κατόπιν επιλέξτε «Κοινή χρήση έργου». Αν επεξεργάζεστε ένα έργο, κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση» .
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Email».
 3. Πατήστε «Κοινή χρήση». Αν το αρχείο της ταινίας σας υπερβαίνει το συνιστώμενο όριο (συνήθως 10 MB), θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στην οθόνη κοινής χρήσης.
  Παράθυρο επιλογών κοινής χρήσης μέσω email του iMovieΚάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ανάλυση» και επιλέξτε μια ανάλυση η οποία μειώνει το αρχείο της ταινίας σε ένα μέγεθος που υποστηρίζεται από τους περισσότερους διακομιστές αλληλογραφίας.
 4. Πατήστε «Κοινή χρήση». Όταν το iMovie ολοκληρώσει την εξαγωγή της ταινίας σε email, θα εμφανιστεί μια γνωστοποίηση.
 5. Ολοκληρώστε το email που δημιουργήθηκε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή».

Προσθήκη της ταινίας στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σας

Όταν αποθηκεύετε την ταινία ως αρχείο, μπορείτε να προσθέσετε την ταινία στη βιβλιοθήκη Φωτογραφιών σας, να την αποθηκεύσετε στο iCloud Drive ή να την αποθηκεύσετε σε άλλη θέση. Αν θέλετε να στείλετε την ταινία μέσω email χρησιμοποιώντας ένα άλλο πρόγραμμα-πελάτη email ή άλλη υπηρεσία, θα πρέπει επίσης να αποθηκεύσετε την ταινία ως αρχείο.

 1. Στην Περιήγηση έργων, επιλέξτε το έργο iMovie που θέλετε να στείλετε, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα» και κατόπιν επιλέξτε «Κοινή χρήση έργου». Αν επεξεργάζεστε ένα έργο, κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση» .
 2. Κάντε κλικ στο «Αρχείο».
 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Ανάλυση» και επιλέξτε ένα μέγεθος για το βίντεό σας. Η προεπιλεγμένη ανάλυση βασίζεται στο περιεχόμενο της ταινίας σας. Η επιλογή χαμηλότερης ανάλυσης δημιουργεί ένα αρχείο μικρότερου μεγέθους που αποστέλλεται γρηγορότερα στον Ιστό. Η επιλογή υψηλότερης ανάλυσης δημιουργεί ένα αρχείο μεγαλύτερου μεγέθους το οποίο είναι ιδανικό για προβολή σε Mac ή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV) μέσω του Apple TV.
 4. Επιλέξτε μια θέση για να αποθηκεύσετε το αρχείο βίντεο και έπειτα πατήστε «Αποθήκευση».
 5. Σύρετε το αρχείο ταινίας που εξαγάγατε στην εφαρμογή Φωτογραφίες, για να προσθέσετε την ταινία στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στο βίντεο από όλες τις συσκευές Apple που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο λογαριασμό iCloud.

Κοινοποίηση ταινίας στον ιστό

Το iMovie παρέχει βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για την κοινοποίηση στο YouTube και στο Facebook. Αυτή η ειδική ρύθμιση είναι επίσης αποτελεσματική για κοινοποίηση σε άλλους ιστότοπους, όπως το Vimeo και το Twitter.

 1. Με ανοιχτό το έργο σας στο iMovie, κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση» .
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «YouTube & Facebook (YouTube και Facebook)». 
 3. Επιλέξτε μια θέση για να αποθηκεύσετε το αρχείο βίντεο και έπειτα πατήστε «Αποθήκευση».
 4. Από ένα πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο όπου θέλετε να κοινοποιήσετε το βίντεό σας και κατόπιν αποστείλτε το αρχείο βίντεο.


Ημερομηνία δημοσίευσης: