Προσθήκη μουσικής, ηχητικών εφέ και εκφώνησης στο iMovie

Προσθέστε μουσική, ηχητικά εφέ και αφήγηση με εκφώνηση στο έργο iMovie σε iPhone, iPad, iPod touch και Mac.

Εκτός από τον ήχο που έχει εγγραφεί στο βιντεοκλίπ σας ή στη θέση αυτού του ήχου, μπορείτε να προσθέσετε ήχους στο έργο iMovie, για να δημιουργήσετε ένα διασκεδαστικό και επαγγελματικό βίντεο.

Προσθήκη ήχου στο έργο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα αρχεία ήχου στο έργο iMovie:

 • Ενσωματωμένη μουσική σάουντρακ και ενσωματωμένα ηχητικά εφέ που περιλαμβάνονται στο iMovie. 
 • Τραγούδια των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη στη συσκευή σας στην εφαρμογή Μουσική.
 • Δικά σας προσαρμοσμένα τραγούδια τα οποία έχετε δημιουργήσει σε μια εφαρμογή όπως το GarageBand ή προσαρμοσμένα ηχητικά εφέ που έχετε αποθηκεύσει στο iCloud Drive, στη συσκευή σας ή σε άλλη τοποθεσία.

Και αν θέλετε να προσθέσετε αφήγηση με εκφώνηση, εγγράψτε τη δεξιά από τη γραμμή χρόνου του έργου iMovie.

Προσθήκη τραγουδιών στο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ενώ το έργο σας είναι ανοιχτό στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη πολυμέσου» 
 2. Πατήστε «Ήχος» και κατόπιν πατήστε μια επιλογή:
  • Για να περιηγηθείτε στα ενσωματωμένα σάουντρακ, πατήστε «Σάουντρακ».
  • Για να περιηγηθείτε σε τραγούδια των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη στη συσκευή σας στην εφαρμογή Μουσική, πατήστε «Μουσική μου».*
  • Για να περιηγηθείτε στα τραγούδια που έχετε αποθηκεύσει στο iCloud Drive ή σε άλλη τοποθεσία, πατήστε «Μουσική μου» και κατόπιν πατήστε «Αρχεία».
 3. Πατήστε ένα τραγούδι για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπησή του. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη του τραγουδιού στη συσκευή σας για να μπορείτε να κάνετε προεπισκόπησή του.
 4. Για να προσθέσετε το τραγούδι στο έργο σας, πατήστε το κουμπί συν  δίπλα σε ένα τραγούδι. Το τραγούδι θα προστεθεί στην κάτω πλευρά της γραμμής χρόνου του έργου, ξεκινώντας από την αρχή του έργου.

Όταν προσθέσετε ένα τραγούδι, αυτό θα προσαρμοστεί αυτόματα στη διάρκεια του έργου. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια του τραγουδιού όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο κλιπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλά τραγούδια σε ένα έργο. Για παράδειγμα, αν θέλετε να αλλάξετε τη διάθεση της μουσικής σας κατά τη διάρκεια του έργου σας, μπορείτε να συντομεύσετε το πρώτο τραγούδι στη γραμμή χρόνου και κατόπιν να εισαγάγετε ένα άλλο τραγούδι μετά το πρώτο τραγούδι.

Αν προσθέσετε ένα τραγούδι ή ένα άλλο αρχείο ήχου με διάρκεια μικρότερη από 1 λεπτό, αυτό θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόταν ένα ηχητικό εφέ στο έργο.

Προσθήκη ηχητικού εφέ στο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

Αν έχετε ένα ηχητικό εφέ και μετακινήσετε ένα βιντεοκλίπ, το ηχητικό εφέ κάτω από αυτό θα μετακινηθεί μαζί με το βιντεοκλίπ, σε αντίθεση με τα τραγούδια τα οποία είναι ανεξάρτητα από τα βιντεοκλίπ.

 1. Ενώ το έργο σας είναι ανοιχτό, μετακινηθείτε με κύλιση στη γραμμή χρόνου έτσι ώστε η κεφαλή αναπαραγωγής (η λευκή κατακόρυφη γραμμή) να εμφανίζεται στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το ηχητικό εφέ. 
 2. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη πολυμέσου» , πατήστε «Ήχος» και κατόπιν πατήστε μια επιλογή:
  • Πατήστε «Ηχητικό εφέ» για να περιηγηθείτε στα ενσωματωμένα ηχητικά εφέ.
  • Πατήστε «Μουσική μου» για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ηχητικά εφέ στη βιβλιοθήκη μουσικής σας
  • Πατήστε «Αρχεία» για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στο iCloud Drive ή σε άλλες τοποθεσίες.
 3. Πατήστε ένα ηχητικό εφέ για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπησή του. 
 4. Για να προσθέσετε ένα ηχητικό εφέ στο έργο σας, πατήστε το κουμπί συν ενός εφέ.

Εγγραφή εκφώνησης στο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Ενώ το έργο σας είναι ανοιχτό, μετακινηθείτε με κύλιση στη γραμμή χρόνου έτσι ώστε η κεφαλή αναπαραγωγής (η λευκή κατακόρυφη γραμμή) να εμφανίζεται πάνω από τη θέση στην οποία θέλετε να προσθέσετε την εκφώνησή σας.
 2. Πατήστε το κουμπί «Εκφώνηση»  και κατόπιν πατήστε «Εγγραφή». Η εγγραφή θα ξεκινήσει μετά από μια αντίστροφη μέτρηση τριών δευτερολέπτων.
 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Διακοπή» και κατόπιν πατήστε μία από αυτές τις επιλογές:
  • Για να ακούσετε την εγγραφή, πατήστε «Αναθεώρηση».
  • Για να διατηρήσετε την εγγραφή και να την προσθέσετε στο έργο σας, πατήστε «Αποδοχή».
  • Για να επαναλάβετε την εγγραφή, πατήστε «Νέα λήψη».
  • Για να διαγράψετε την εγγραφή και να κλείσετε τα χειριστήρια εγγραφής, πατήστε «Ακύρωση».

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εγγραφή μιας εκφώνησης ή να περιηγηθείτε σε άλλες εγγραφές που έχετε πραγματοποιήσει εντός του iMovie, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη μέσου» , πατήστε «Ήχος», πατήστε «Μουσική μου» και κατόπιν πατήστε «Εγγραφές». 

Ρύθμιση της έντασης ήχου ενός κλιπ στο iMovie σε iPhone, iPad ή iPod touch

Αφού προσθέσετε ήχο στο έργο iMovie, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ηχητικών κλιπ για να επιτύχετε τη μίξη ήχου που θέλετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση ήχου των βιντεοκλίπ που εγγράφηκαν με ήχο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου ενός ηχητικού κλιπ ή βιντεοκλίπ, πατήστε το κλιπ στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί «Ένταση ήχου»  στο κάτω μέρος του παραθύρου και κατόπιν ρυθμίστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου. Αν μειώσετε την ένταση ήχου ενός κλιπ μέχρι τέρμα, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο σίγασης στο κλιπ στη γραμμή χρόνου.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις, όπως σταδιακό σβήσιμο της έντασης ήχου του κλιπ ή αλλαγή της ταχύτητάς του. Μάθετε πώς να τις πραγματοποιήσετε σε iPhone και iPod touch ή στο iPad.


Προσθήκη ήχου σε έργο iMovie για Mac

Στο iMovie για Mac, μπορείτε να σύρετε τα αρχεία ήχου απευθείας στη γραμμή χρόνου από το Finder. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου από τη βιβλιοθήκη μουσικής σας και άλλες τοποθεσίες μέσω της περιήγησης πολυμέσων στο iMovie. Και αν θέλετε να προσθέσετε αφήγηση με εκφώνηση, εγγράψτε τη δεξιά από τη γραμμή χρόνου του έργου iMovie.

Μεταφορά αρχείων ήχου στη γραμμή χρόνου του έργου iMovie σε Mac

Μπορείτε να σύρετε αρχεία ήχου, όπως τα αρχεία .mp4, .mp3, .wav και .aif, από το Finder και το Γραφείο εργασίας απευθείας στη γραμμή χρόνου του έργου iMovie. Τα αρχεία ήχου που μεταφέρονται στη γραμμή χρόνου συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο στο οποίο τα μεταφέρετε: 

 • Αν θέλετε ένα αρχείο ήχου να παραμείνει σε ένα συγκεκριμένο βιντεοκλίπ ακόμη κι αν μετακινήσετε το βιντεοκλίπ, σύρετε το αρχείο ήχου ακριβώς κάτω από το βιντεοκλίπ ώστε να εμφανιστεί μια γραμμή που συνδέει τα κλιπ. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να προσθέσετε ηχητικά εφέ ή ήχο εκφώνησης τα οποία θέλετε να συνδέσετε σε ένα συγκεκριμένο βιντεοκλίπ στο έργο σας, ανεξάρτητα από τη θέση του κλιπ στη γραμμή χρόνου.
 • Αν σύρετε ένα αρχείο ήχου στη γραμμή μουσικής, η οποία υποδεικνύεται από το εικονίδιο μουσικής νότας  στη γραμμή χρόνου, το ηχητικό κλιπ δεν θα μετακινηθεί αν μετακινήσετε τυχόν βιντεοκλίπ στη γραμμή χρόνου. Χρησιμοποιήστε το για να προσθέσετε μουσική υπόκρουση ή μουσική θέματος η οποία θα αναπαράγεται σε ολόκληρο το έργο.

Προσθήκη μουσικής και ηχητικών εφέ με χρήση της Περιήγησης iMovie σε Mac

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να προσθέσετε περιεχόμενο από τη βιβλιοθήκη μουσικής σας και ενσωματωμένα ηχητικά εφέ από το iMovie. 

 1. Ενώ το έργο σας είναι ανοιχτό, κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος» στο επάνω μέρος του παραθύρου και κατόπιν ορίστε μια επιλογή:
  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μουσικής σας, κάντε κλικ στη «Μουσική» (ή στο iTunes αν χρησιμοποιείτε macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση) στη λίστα «Βιβλιοθήκες» και κατόπιν περιηγηθείτε στις επιλογές.*
  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενσωματωμένα ηχητικά εφέ, όπως βήματα ή βροχή, κάντε κλικ στην επιλογή «Ηχητικά εφέ» στη λίστα «Βιβλιοθήκες».
 2. Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός τραγουδιού ή ενός ηχητικού εφέ προτού το προσθέσετε στη γραμμή χρόνου, κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής  δίπλα σε κάθε τραγούδι ή ηχητικό εφέ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα τραγούδι ή ένα ηχητικό εφέ, να κάνετε κλικ στην κυματομορφή στο επάνω μέρος της περιήγησης πολυμέσων και κατόπιν να πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε προεπισκόπηση.
 3. Αν έχετε βρει το τραγούδι ή το ηχητικό εφέ που θέλετε, σύρετέ το από την περιήγηση πολυμέσων στη γραμμή χρόνου:
  • Για τη μουσική υπόκρουση ή τη μουσική θέματος για την ταινία, σύρετε τραγούδια στη γραμμή μουσικής.
  • Για να επισυνάψετε μουσική ή ηχητικά εφέ σε ένα συγκεκριμένο βιντεοκλίπ, σύρετέ το κάτω από το βιντεοκλίπ ώστε να εμφανιστεί μια γραμμή η οποία συνδέει τα κλιπ.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι που έχετε δημιουργήσει στο GarageBand και να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από την Περιήγηση iMovie, κάντε κοινή χρήση του έργου GarageBand στην περιήγηση πολυμέσων στο GarageBand

Ρύθμιση της έντασης ήχου ενός κλιπ στο iMovie σε Mac


* Αν έχετε εισαγάγει ένα τραγούδι που αγοράσατε από το iTunes Store σε ένα έργο και δεν υπάρχει ήχος ή αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδι ενδέχεται να είναι ένα αρχείο μουσικής του iTunes το οποίο προστατεύεται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: