Χρήση της λειτουργίας «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» σε iPhone, iPad και iPod touch

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» στο iOS 13 για να περιορίσετε τη χρήση δικτύου στο παρασκήνιο και να κάνετε εξοικονόμηση χρήσης κινητού δικτύου και Wi-Fi.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» αν το πρόγραμμα κινητού δικτύου ή διαδικτύου που διαθέτετε περιορίζει τη χρήση δεδομένων ή αν βρίσκεστε σε περιοχή με χαμηλές ταχύτητες δεδομένων.

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» ξεχωριστά για κινητό δίκτυο και Wi-Fi.

Κινητό δίκτυο:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Κινητό δίκτυο > Επιλογές.
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων».

Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με διπλή κάρτα SIM, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα κινητού δικτύου.

Wi-Fi:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Wi-Fi».
 3. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα από το δίκτυο Wi-Fi με το οποίο συνδέεστε.
 4. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων».

Οι προτιμήσεις της λειτουργίας «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων» για κάθε δίκτυο Wi-Fi διατηρούνται ενημερωμένες σε όλες τις συσκευές σας μέσω του iCloud.

Τι να περιμένετε από τη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων»

Οι διάφορες εφαρμογές χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους μείωσης της χρήσης δεδομένων στη λειτουργία «Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων». Γενικώς, μπορείτε να περιμένετε τα εξής:

 • Οι εφαρμογές ενδέχεται να σταματήσουν να χρησιμοποιούν δεδομένα δικτύου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε ενεργά.
 • Απενεργοποιείται η Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο.
 • Ενδεχομένως περιορίζεται η ποιότητα μετάδοσης περιεχομένου μέσω ροής.
 • Απενεργοποιούνται οι αυτόματες λήψεις και η αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων.
 • Υπηρεσίες όπως οι Φωτογραφίες iCloud θέτουν σε παύση τις ενημερώσεις.

Οι ενσωματωμένες εφαρμογές και υπηρεσίες του iOS προσαρμόζονται στη Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων με τους εξής τρόπους:

 • App Store: Η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, οι αυτόματες ενημερώσεις και οι αυτόματες λήψεις απενεργοποιούνται.
 • Μουσική: Οι αυτόματες λήψεις και η μετάδοση μέσω ροής υψηλής ποιότητας απενεργοποιούνται.
 • Podcast: Η συχνότητα ενημερώσεων της τροφοδοσίας περιορίζεται και η λήψη επεισοδίων γίνεται μόνο σε Wi-Fi.
 • Ειδήσεις: Η προφόρτωση άρθρων απενεργοποιείται.
 • iCloud: Οι ενημερώσεις τίθενται σε παύση και η αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και οι ενημερώσεις των Φωτογραφιών iCloud απενεργοποιούνται.
 • FaceTime: Ο ρυθμός μετάδοσης bit βίντεο βελτιστοποιείται για χαμηλότερο εύρος ζώνης.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: