Πληροφορίες για τη Βοήθεια Wi-Fi

Με το iOS 9 και νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη Βοήθεια Wi-Fi για να μεταβαίνετε αυτόματα σε κινητό δίκτυο δεδομένων όταν η σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi είναι κακή.

Τρόπος λειτουργίας της Βοήθειας Wi-Fi

Με τη Βοήθεια Wi-Fi, μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ακόμη και αν η σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi είναι κακή. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το Safari με κακή σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και μια ιστοσελίδα δεν φορτώνεται, θα ενεργοποιηθεί η Βοήθεια Wi-Fi και η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε κινητό δίκτυο δεδομένων για να συνεχιστεί η φόρτωση της ιστοσελίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια Wi-Fi με τις περισσότερες εφαρμογές, όπως το Safari, το Apple Music, το Mail, τους Χάρτες και άλλες.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Βοήθεια Wi-Fi, εμφανίζεται το εικονίδιο κινητού δικτύου δεδομένων στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας.

Καθώς θα παραμένετε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου όταν η σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi είναι κακή, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων κινητού δικτύου. Για τους περισσότερους χρήστες, αυτό σημαίνει αύξηση της χρήσης κατά ένα μικρό ποσοστό. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων σας, ενημερωθείτε σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων κινητού δικτύου σας ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια Wi-Fi με οποιαδήποτε συσκευή iOS με iOS 9 ή νεότερη έκδοση, εκτός από τα παρακάτω μοντέλα: iPhone 4s, iPad 2 Wi-Fi+Cellular, iPad (3ης γενιάς) Wi-Fi+Cellular και iPad mini (1ης γενιάς) Wi-Fi+Cellular.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Βοήθειας Wi-Fi

Η Βοήθεια Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αν δεν θέλετε η συσκευή iOS σας να παραμένει συνδεδεμένη στο διαδίκτυο όταν η σύνδεσή σας στο δίκτυο Wi-Fi είναι κακή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Βοήθεια Wi-Fi. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δεδομένα ή στις Ρυθμίσεις > Mobile Data (Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας). Στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το ρυθμιστικό για τη Βοήθεια Wi-Fi.

Μάθετε περισσότερα

  • Η Βοήθεια Wi-Fi δεν θα μεταβαίνει αυτόματα σε κινητό δίκτυο δεδομένων κατά την περιαγωγή δεδομένων.

  • Η Βοήθεια Wi-Fi λειτουργεί μόνο όταν εκτελούνται εφαρμογές στο προσκήνιο και δεν ενεργοποιείται με τη λήψη περιεχομένου στο παρασκήνιο.

  • Η Βοήθεια Wi-Fi δεν ενεργοποιείται με ορισμένες εφαρμογές τρίτων που αναπαράγουν ήχο ή βίντεο μέσω ροής ή πραγματοποιούν λήψη συνημμένων, όπως μια εφαρμογή email, καθώς ενδέχεται να χρησιμοποιούν μεγάλους όγκους δεδομένων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: