Χρήση της λειτουργίας «Πάντα ενεργό» με το Apple Watch Series 5

Το Apple Watch Series 5 μπορεί να εμφανίζει την ώρα και άλλες πληροφορίες ορατές με μια ματιά, χωρίς να χρειάζεται να σηκώσετε τον καρπό σας.

Η λειτουργία «Πάντα ενεργό» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο Apple Watch Series 5. Σε αυτήν τη λειτουργία, η ώρα είναι πάντα ορατή, μαζί με την πρόσοψη του ρολογιού σας ή την πιο πρόσφατη ενεργή εφαρμογή.

Για εξοικονόμηση της διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος ή με μια γρήγορη χειρονομία κάλυψης της οθόνης με το χέρι σας. Όταν σηκώσετε τον καρπό σας ή πατήσετε στην οθόνη, όλα επανέρχονται σε πλήρη φωτεινότητα και η οθόνη του ρολογιού ενεργοποιείται, για να μπορέσετε να. αλληλεπιδράσετε μαζί του.

Πώς εμφανίζονται οι πληροφορίες

Όσο ο καρπός σας είναι κατεβασμένος, η ώρα και οι πολυπλοκότητες στην πρόσοψη του ρολογιού ενημερώνονται ανά ένα λεπτό και οι πληροφορίες εμφανίζονται ως εξής:

  • Οι πολυπλοκότητες ώρας, όπως το Χρονόμετρο και ο Χρονοδιακόπτης, στρογγυλοποιούν στο λεπτό τις εμφανιζόμενες πληροφορίες.
  • Οι πολυπλοκότητες που εμφανίζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως η Πυξίδα και ο Θόρυβος, δεν είναι ενεργές.
  • Άλλες πολυπλοκότητες, όπως το Ημερολόγιο, ο Καιρός και εφαρμογές τρίτων, ανανεώνονται ανά ένα λεπτό ή όποτε χρειάζεται.

Η εφαρμογή Προπόνηση παραμένει ορατή όσο κάνετε γυμναστική, για να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τις πληροφορίες προπόνησης.

Οι γνωστοποιήσεις δεν εμφανίζονται στην πρόσοψη ρολογιού όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος.

Πώς να αλληλεπιδράσετε με το ρολόι σας

Όταν η φωτεινότητα είναι μειωμένη, οι σαρώσεις αγνοούνται για την αποφυγή τυχαίας πληκτρολόγησης. Για να αλληλεπιδράσετε με το ρολόι σας, αρχικά επαναφέρετέ το σε πλήρη φωτεινότητα με έναν από τους εξής γρήγορους τρόπους:

  • Ανασηκώστε τον καρπό σας
  • Πατήστε την οθόνη
  • Πατήστε το Digital Crown
  • Πατήστε το πλευρικό κουμπί

Στη συνέχεια, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με την οθόνη του ρολογιού και θα ανταποκριθεί ως συνήθως.


Διαχείριση ρυθμίσεων «Πάντα ενεργό»

Η λειτουργία «Πάντα ενεργό» διαθέτει ρυθμίσεις που σας δίνουν τη δυνατότητα να την απενεργοποιείτε, για να αυξήσετε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε ευαίσθητες πολυπλοκότητες.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το Digital Crown για να εμφανίσετε την οθόνη Αφετηρίας και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο Ρυθμίσεις .
  2. Πατήστε «Οθόνη και φωτεινότητα».
  3. Πατήστε «Πάντα ενεργό» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Απόκρυψη ευαίσθητων πολυπλοκοτήτων» αν θέλετε πληροφορίες όπως, συμβάντα ημερολογίου, μηνύματα και καρδιακοί παλμοί, να παραμένουν κρυφές όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: