Χρήση της δυνατότητας «Πάντα ενεργό» με το Apple Watch

Τα Apple Watch Series 5 και τα νεότερα μοντέλα μπορούν να εμφανίζουν την ώρα και άλλες πληροφορίες ορατές με μια ματιά, χωρίς να χρειάζεται να σηκώσετε τον καρπό σας.

Η δυνατότητα «Πάντα ενεργό» είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στο Apple Watch Series 5 και νεότερα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του Apple Watch Ultra.* Σε αυτήν τη λειτουργία, η ώρα είναι πάντα ορατή, μαζί με την πρόσοψη του ρολογιού σας ή την πιο πρόσφατη ενεργή εφαρμογή.

Για να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος ή όταν κάνετε μια γρήγορη χειρονομία κάλυψης της οθόνης με το χέρι σας. Όταν σηκώνετε τον καρπό σας ή πατάτε την οθόνη, όλα επανέρχονται σε πλήρη φωτεινότητα και η οθόνη του ρολογιού ενεργοποιείται, έτσι ώστε να μπορείτε να αλληλεπιδράσετε μαζί του.

* Το Apple Watch SE δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα «Πάντα ενεργό».

Διαχείριση ρυθμίσεων «Πάντα ενεργό»

Η δυνατότητα «Πάντα ενεργό» διαθέτει ρυθμίσεις που σας δίνουν τη δυνατότητα να την απενεργοποιείτε, για να αυξήσετε τη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος.

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Πάντα ενεργό»

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το Digital Crown για να εμφανίσετε την οθόνη Αφετηρίας και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις» .
 2. Πατήστε «Οθόνη και φωτεινότητα».
 3. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε «Πάντα ενεργό».
 4. Πατήστε «Πάντα ενεργό» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα.

Όταν το Apple Watch βρίσκεται στη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, η δυνατότητα «Πάντα ενεργό» δεν είναι διαθέσιμη.

Πώς να διαχειριστείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.
 2. Πατήστε «Οθόνη και φωτεινότητα».
 3. Προχωρήστε με κύλιση προς τα κάτω και στη συνέχεια πατήστε «Πάντα ενεργό».
 4. Πατήστε «Εμφάνιση δεδομένων πολυπλοκοτήτων», «Εμφάνιση Γνωστοποιήσεων» ή «Εμφάνιση εφαρμογών». Οι εφαρμογές που μπορούν να εμφανίσουν αυτό το είδος πληροφοριών φαίνονται στην επόμενη οθόνη.
 5. Απενεργοποιήστε τις εφαρμογές που δεν θέλετε να εμφανίζουν πληροφορίες στην οθόνη όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κατηγορία πληροφοριών εξ ολοκλήρου πατώντας το κουμπί στο επάνω μέρος της οθόνης.

Πώς εμφανίζονται οι πολυπλοκότητες των εφαρμογών όταν ο καρπός σας είναι κατεβασμένος

Όσο ο καρπός σας είναι κατεβασμένος, η ώρα και οι πολυπλοκότητες στην πρόσοψη του ρολογιού ενημερώνονται ανά ένα λεπτό και οι πληροφορίες εμφανίζονται ως εξής:

 • Οι πολυπλοκότητες ώρας, όπως το Χρονόμετρο και ο Χρονοδιακόπτης, στρογγυλοποιούν στο λεπτό τις εμφανιζόμενες πληροφορίες.
 • Οι πολυπλοκότητες που εμφανίζουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως η Πυξίδα και ο Θόρυβος, δεν είναι ενεργές.
 • Άλλες πολυπλοκότητες, όπως το Ημερολόγιο, ο Καιρός και εφαρμογές τρίτων, ανανεώνονται ανά ένα λεπτό ή όποτε χρειάζεται.

Πώς να αλληλεπιδράσετε με το ρολόι σας

Όταν η φωτεινότητα της οθόνης σας είναι μειωμένη, οι περισσότερες χειρονομίες σάρωσης αγνοούνται, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια εισαγωγή δεδομένων. Ακόμα και με τον καρπό σας κατεβασμένο, μπορείτε να πατήσετε μια πολυπλοκότητα για να ανοίξετε την εφαρμογή της, να σαρώσετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης για να δείτε γνωστοποιήσεις ή να σαρώσετε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της για να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο ελέγχου.

Μπορείτε επίσης να σηκώσετε τον καρπό σας και να πιέσετε το Digital Crown ή το πλευρικό κουμπί για να επαναφέρετε το ρολόι σας σε πλήρη φωτεινότητα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: