Χρήση του Radeon Pro Vega II Duo MPX Module σε Mac Pro

Μάθετε για τις διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης οθόνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το MPX Module στο Mac Pro (2019).

Το Radeon Pro Vega II Duo MPX Module περιλαμβάνει δύο μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) AMD Radeon Pro Vega II Duo, με 32 GB μνήμης HBM2 η κάθε μία, τέσσερις θύρες Thunderbolt 3 και μία θύρα HDMI 2.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 για να συνδέσετε οθόνες και εξωτερικές συσκευές στο Mac Pro. Όταν χρησιμοποιείτε το Radeon Pro Vega II Duo MPX Module με το Mac Pro, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro για να συνδέσετε επιπλέον οθόνες. 

Αν χρησιμοποιείτε Boot Camp και εγκαταστήσετε μια κάρτα γραφικών τρίτου κατασκευαστή από AMD, ίσως πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά προγράμματα οδήγησης AMD στα Windows.

Σχετικά με τις θύρες και τους διαύλους

Η μονάδα MPX διαθέτει δύο διαύλους για τις θύρες Thunderbolt 3. Αν θέλετε να συνδέσετε δύο οθόνες 5K ή 6K στις θύρες Thunderbolt 3 της μονάδας MPX, συνδέστε μία οθόνη σε κάθε δίαυλο.

Αν συνδέσετε μια οθόνη στη θύρα HDMI της μονάδας MPX, οι θύρες Thunderbolt 3 στον Δίαυλο 0 μπορούν να υποστηρίξουν μία επιπλέον οθόνη με ανάλυση 4K ή χαμηλότερη. Αν θέλετε να γίνει έξοδος ήχου σε μια οθόνη συνδεδεμένη με θύρα HDMI και να έχετε άλλες οθόνες συνδεδεμένες μέσω Thunderbolt 3, μην συνδέσετε την οθόνη στη θύρα Thunderbolt 3 που είναι δίπλα από τη θύρα HDMI.

Σύνδεση οθονών σε ένα μόνο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module

Μπορείτε να συνδέσετε έως και οκτώ οθόνες χρησιμοποιώντας το Thunderbolt 3 με τις παρακάτω επιλογές διαμόρφωσης:

  • Τέσσερις οθόνες Pro Display XDR με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz συνδεδεμένες στις παρακάτω θέσεις: Δίαυλος 0, Δίαυλος 1 και στις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro. Συνδέστε μία οθόνη σε κάθε θέση.
  • Τέσσερις οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz συνδεδεμένες στις παρακάτω θέσεις: Δίαυλος 0, Δίαυλος 1 και στις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro. Συνδέστε μία οθόνη σε κάθε θέση.
  • Οκτώ οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz συνδεδεμένες σε θύρες Thunderbolt 3 στην κάρτα γραφικών και στο Mac Pro.

Σύνδεση οθονών σε δύο Radeon Pro Vega II Duo MPX Module

Μπορείτε να συνδέσετε έως και δώδεκα οθόνες χρησιμοποιώντας το Thunderbolt 3 με τις παρακάτω επιλογές διαμόρφωσης:

  • Έξι οθόνες Pro Display XDR με ανάλυση 6016 x 3384 στα 60 Hz συνδεδεμένες στις παρακάτω θέσεις: Δίαυλος 0 και Δίαυλος 1 σε κάθε κάρτα, καθώς και στις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro. Συνδέστε μία οθόνη σε κάθε θέση.
  • Έξι οθόνες 5K με ανάλυση 5120 x 2880 στα 60 Hz συνδεδεμένες στις παρακάτω θέσεις: Δίαυλος 0 και Δίαυλος 1 σε κάθε κάρτα, καθώς και στις θύρες Thunderbolt 3 στο πάνω* και πίσω μέρος του Mac Pro. Συνδέστε μία οθόνη σε κάθε θέση. 
  • Δώδεκα οθόνες 4K με ανάλυση 3840 x 2160 στα 60 Hz συνδεδεμένες σε θύρες Thunderbolt 3 στο Mac Pro και σε κάθε κάρτα.

Το Infinity Fabric Link είναι προεγκαταστημένο στη μονάδα MPX και προσφέρει πέντε φορές πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στις GPU. Όσο ο βραχυκυκλωτήρας Infinity Fabric Link παραμένει εγκαταστημένος, οι εφαρμογές που υποστηρίζουν το Infinity Fabric Link μπορούν να τον χρησιμοποιούν:

Ημερομηνία δημοσίευσης: