Χρήση του Shazam σε iPhone, iPad, Apple Watch ή Mac

Χρησιμοποιήστε το Shazam για να αναγνωρίσετε το τραγούδι που ακούτε στο ραδιόφωνο, σε ένα κατάστημα ή οπουδήποτε αλλού. Το Shazam αποθηκεύει τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει, τα οποία μπορείτε να ακούσετε σε προεπισκόπηση για να ανακαλύψετε νέα μουσική.

Το Shazam αναγνωρίζει ένα τραγούδι δημιουργώντας ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα, προκειμένου να αντιστοιχίσει το τραγούδι που ακούτε με ένα εκατομμύριο τραγούδια στη βάση δεδομένων του Shazam.

Αναγνώριση τραγουδιών με το Shazam

Για να αναγνωρίζετε τραγούδια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Shazam και την Αναγνώριση μουσικής στο Κέντρο ελέγχου σε iPhone και iPad, το Shazam σε Apple Watch και Mac, το Siri και άλλα.

Χρήση της εφαρμογής Shazam σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Shazam στη συσκευή σας.
 2. Πατήστε το κουμπί Shazam  για να αναγνωρίσετε τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο.

Μπορείτε να βρείτε τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει στην ενότητα«My Music» (Μουσική μου) στην εφαρμογή Shazam. Επίσης, για τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα στο iCloud.

Αφού αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής δίπλα σε ένα τραγούδι Shazam για να το ακούσετε σε προεπισκόπηση. Αν έχετε συνδρομή στο Apple Music, μπορείτε να ακούτε ολόκληρα τραγούδια στο Shazam. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το Shazam με άλλες υπηρεσίες ροής μουσικής που υποστηρίζονται από το Shazam.

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, η εφαρμογή θα δημιουργήσει και σε αυτήν την περίπτωση ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα για να αντιστοιχίσει το τραγούδι στη βάση δεδομένων του Shazam την επόμενη φορά που η συσκευή σας θα συνδεθεί στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός τραγουδιού, αυτό θα εξαφανιστεί από τα τραγούδια Shazam που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Αναγνώριση τραγουδιών στο Κέντρο ελέγχου σε iPhone ή iPad

Με την Αναγνώριση μουσικής στο iPhone ή το iPad, μπορείτε να αναγνωρίζετε τραγούδια απευθείας από το Κέντρο ελέγχου. Για να προσθέσετε την Αναγνώριση μουσικής στο Κέντρο ελέγχου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  δίπλα στην επιλογή «Αναγνώριση μουσικής».*

Για να αναγνωρίσετε τραγούδια, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν πατήστε το κουμπί Shazam . Το Shazam μπορεί να αναγνωρίζει τραγούδια που αναπαράγονται στη συσκευή σας ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

Για να βρείτε τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί Shazam στο Κέντρο ελέγχου για να ανοίξετε την Προβολή ιστορικού. Πατήστε ένα τραγούδι για να το ανοίξετε στο Shazam.

Επίσης, αν έχετε συγχρονίσει την Αναγνώριση μουσικής στο Κέντρο ελέγχου με την εφαρμογή Shazam, τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει θα εμφανίζονται στην ενότητα «My Music» (Μουσική μου) στην εφαρμογή Shazam και θα δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα για αυτά στο iCloud.

* Απαιτεί iOS ή iPadOS 14.2 ή νεότερη έκδοση.

Χρήση του Auto Shazam

Για να ρυθμίσετε το Shazam ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί Shazam . Όταν η λειτουργία Auto Shazam είναι ενεργοποιημένη, το Shazam θα αντιστοιχίζει τα τραγούδια που ακούτε με τα τραγούδια στη βάση δεδομένων του Shazam, ακόμη και αν μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή. Το Shazam ποτέ δεν αποθηκεύει το περιεχόμενο που ακούει.

Για να απενεργοποιήσετε το Auto Shazam, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Shazam.

Για να ρυθμίσετε το Shazam ώστε να ξεκινά αμέσως την ακρόαση όταν ανοίγετε την εφαρμογή στο iPhone ή το iPad, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην ενότητα «My Music» (Μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam, πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις»  και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Shazam on app start» (Shazam κατά την εκκίνηση της εφαρμογής).

Μπορείτε να βρείτε τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει με τη λειτουργία Auto Shazam στην ενότητα «My Music» (Μουσική μου), ομαδοποιημένα κατά ημερομηνία.

Περισσότεροι τρόποι αναγνώρισης μουσικής


Εύρεση προηγούμενων τραγουδιών Shazam

Για να βρείτε προηγούμενα τραγούδια Shazam σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη του Shazam για να μεταβείτε στην ενότητα «My Music» (Μουσική μου). Για να διαγράψετε ένα τραγούδι Shazam, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» δίπλα στο τραγούδι Shazam και κατόπιν πατήστε «Remove from My Music» (Αφαίρεση από τη μουσική μου).

Σε Mac, τα πρόσφατα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam εμφανίζονται κάτω από το κουμπί Shazam.

Σε Apple Watch, τα πρόσφατα τραγούδια Shazam εμφανίζονται κάτω από το κουμπί Shazam, ενώ είναι επίσης αποθηκευμένα στην ενότητα «Μουσική μου» στο ζευγοποιημένο iPhone.


Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των τραγουδιών Shazam στο iCloud σε iPhone ή iPad

Όταν εγκαταστήσετε για πρώτη φορά το Shazam στο iPhone ή το iPad, θα δημιουργηθούν αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών Shazam στο iCloud. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας και ότι έχετε ενεργοποιήσει το iCloud για το Shazam στη συσκευή σας. 

Όταν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών Shazam, δεν υπάρχει κίνδυνος να τα χάσετε αν συμβεί κάτι στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να αποκτάτε πρόσβαση στα τραγούδια Shazam από τις άλλες συσκευές σας όταν συνδέεστε με το ίδιο Apple ID. 

Αν επιλέξετε να μην δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών Shazam στο iCloud, αυτά θα εξακολουθούν να αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των τραγουδιών Shazam στο iCloud ανά πάσα στιγμή, εκτός αν επαναφέρετε τη συσκευή σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή αν αποκτήσετε νέα συσκευή.

Συγχρονισμός της Αναγνώρισης μουσικής στο Κέντρο ελέγχου με την εφαρμογή Shazam

Όταν ενεργοποιείτε την Αναγνώριση μουσικής και το Shazam στις ρυθμίσεις του iCloud στη συσκευή σας, το ιστορικό των τραγουδιών σας συγχρονίζεται με την εφαρμογή Shazam και το Κέντρο ελέγχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό γίνεται αυτόματα. Σε αντίθετη περίπτωση, κάντε τα εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει το Shazam στην πιο πρόσφατη έκδοση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID σας.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > το όνομά σας. 
 4. Πατήστε την επιλογή «iCloud».
 5. Ενεργοποιήστε την Αναγνώριση μουσικής.
 6. Ενεργοποιήστε το Shazam.

Όταν συγχρονίσετε το Shazam στο Κέντρο ελέγχου με το iCloud, τα τραγούδια Shazam δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στον λογαριασμό σας στον ιστότοπο shazam.com. Επίσης, επειδή το Shazam δεν θα αποθηκεύει πλέον τα δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων Shazam από τον ιστότοπο Shazam.com.


Αγορά τραγουδιών που έχετε αναγνωρίσει με το Shazam

Μπορείτε να αγοράσετε τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει με το Shazam από το iTunes Store.

 1. Στο Shazam, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  δίπλα στο τραγούδι που έχετε αναγνωρίσει με το Shazam και κατόπιν πατήστε «Buy on iTunes» (Αγορά στο iTunes).
 2. Στο iTunes Store, πατήστε την τιμή δίπλα στο τραγούδι για να το αγοράσετε.
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας για να ολοκληρώσετε την αγορά. Χρειάζεστε βοήθεια;
 4. Για να βρείτε τη μουσική που αγοράσατε, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music και πατήστε την καρτέλα «Βιβλιοθήκη».
 5. Για να κατεβάσετε μουσική ώστε να την ακούτε εκτός σύνδεσης, πατήστε το κουμπί «Λήψη» .

Ακόμη και αν δεν βλέπετε το κουμπί «Buy on iTunes» (Αγορά στο iTunes), είναι πιθανό να μπορείτε να αγοράσετε το τραγούδι. Επισκεφτείτε το iTunes Store για να το ελέγξετε.


Αλλαγή ρυθμίσεων μικροφώνου για το Shazam σε iPhone ή iPad

Το Shazam χρειάζεται πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής σας για να κάνει ακρόαση των τραγουδιών που ακούτε. Σε iPhone ή iPad, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στις εγκατεστημένες εφαρμογές, πατήστε το Shazam και κατόπιν ενεργοποιήστε το Μικρόφωνο. Αν δεν βλέπετε μια επιλογή για το Μικρόφωνο, ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τους περιορισμούς για τις Ρυθμίσεις απορρήτου.


Λήψη βοήθειας

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.


Ημερομηνία δημοσίευσης: