Χρήση του Shazam σε iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch ή Mac

Χρησιμοποιήστε το Shazam για να μαθαίνετε τι ακούτε στο ραδιόφωνο, σε ένα κατάστημα ή οπουδήποτε αλλού ακούτε ένα τραγούδι. Κατόπιν, ελέγξτε τη βιβλιοθήκη του Shazam για να βρείτε τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει και ανακαλύψτε νέα μουσική με βάση τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει με το Shazam.

Το Shazam αναγνωρίζει ένα τραγούδι δημιουργώντας ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα, προκειμένου να αντιστοιχίσει το τραγούδι που ακούτε με ένα εκατομμύριο τραγούδια στη βάση δεδομένων του Shazam.

Χρήση της εφαρμογής Shazam

Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Shazam σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αναγνωρίσετε μουσική και να την αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη σας.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Shazam στη συσκευή σας.
  2. Πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Shazam  για να αναγνωρίσετε τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο.

iPhone με την εφαρμογή Shazam ανοιχτή στην οθόνη Αφετηρίας

Όταν το Shazam αναγνωρίσει ένα τραγούδι, αυτό θα αποθηκευτεί στον φάκελο My Music (Μουσική μου), μαζί με όλα τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam. 

Αφού αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, μπορείτε να συνδεθείτε στο Apple Music και σε άλλες υπηρεσίες μουσικής για να ακούσετε το τραγούδι στο οποίο κάνατε Shazam.

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, η εφαρμογή θα δημιουργήσει και σε αυτήν την περίπτωση ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα για να αντιστοιχίσει το τραγούδι στη βάση δεδομένων του Shazam την επόμενη φορά που η συσκευή σας θα συνδεθεί στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ενός τραγουδιού, αυτό θα εξαφανιστεί από τα τραγούδια Shazam που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Χρήση του Auto Shazam

Για να ρυθμίσετε το Shazam ώστε να αναγνωρίζει αυτόματα τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Shazam (ή, σε Mac, κάντε διπλό κλικ). Όταν η λειτουργία Auto Shazam είναι ενεργοποιημένη, το Shazam θα αντιστοιχίζει τα τραγούδια που ακούτε με τα τραγούδια στη βάση δεδομένων του Shazam, ακόμη και αν μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή. Το Shazam ποτέ δεν αποθηκεύει το περιεχόμενο που ακούει.

Κατόπιν, μπορείτε να βρείτε τα τραγούδια Shazam που αναγνωρίστηκαν με τη λειτουργία Auto Shazam στην περιοχή «My Music» (Μουσική μου), ομαδοποιημένα κατά ημερομηνία.

Για να απενεργοποιήσετε το Auto Shazam, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Shazam.

Χρήση του Shazam στο Κέντρο ελέγχου σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να κάνετε Shazam σε τραγούδια απευθείας από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone ή στο iPad.* Για να προσθέσετε το Shazam στο Κέντρο ελέγχου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Προσθήκη»  δίπλα στην επιλογή «Αναγνώριση μουσικής». 

Προκειμένου να αναγνωρίσετε τραγούδια από το Κέντρο ελέγχου, πατήστε το κουμπί Shazam  για να αναγνωρίσετε τα τραγούδια που αναπαράγονται στον γύρω χώρο. Το Shazam μπορεί να αναγνωρίσει τραγούδια που αναπαράγονται στη συσκευή σας ακόμη και αν χρησιμοποιείτε ακουστικά.

* Απαιτεί iOS ή iPadOS 14.2 ή νεότερη έκδοση.

Περισσότεροι τρόποι αναγνώρισης μουσικής


Προβολή προηγούμενων τραγουδιών στα οποία έχετε κάνει Shazam

Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμού Shazam, θα μπορείτε να βλέπετε τα προηγούμενα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στην εφαρμογή Shazam στη συσκευή σας και στο διαδίκτυο.

iPhone με την εφαρμογή Shazam ανοιχτή στην οθόνη «My Music» (Μουσική μου)

  • Σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω στην κύρια οθόνη του Shazam για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Μουσική μου).
  • Σε Mac, τα πρόσφατα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam εμφανίζονται κάτω από το κουμπί Shazam.
  • Σε Apple Watch, τα πρόσφατα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam εμφανίζονται κάτω από το κουμπί Shazam, ενώ είναι επίσης αποθηκευμένα στην περιοχή «Μουσική μου» στο ζευγοποιημένο iPhone.
  • Για να αποκτάτε πρόσβαση στα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam από άλλες συσκευές Apple και από το διαδίκτυο στο shazam.com/myshazam, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam στο iCloud. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε επίσης ότι δεν θα χάσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam, αν πάθει κάτι η συσκευή σας.


Αλλαγή των ρυθμίσεών σας

Στην εφαρμογή Shazam, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ρυθμίσεις»  για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Shazam:
iPhone με την εφαρμογή Shazam ανοιχτή στις Ρυθμίσεις

  • Χειριστείτε τις γνωστοποιήσεις από το Shazam.
  • Για να ρυθμίσετε το Shazam ώστε να ξεκινά αυτόματα την ακρόαση όταν ανοίγετε την εφαρμογή, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Shazam on app start» (Shazam κατά την εκκίνηση της εφαρμογής).
  • Χρησιμοποιήστε το iCloud για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των Shazam σας.

Ρυθμίσεις μικροφώνου σε iPhone, iPad ή iPod touch

Το Shazam χρειάζεται πρόσβαση στο μικρόφωνο της συσκευής σας για να κάνει ακρόαση των τραγουδιών που ακούτε. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, μεταβείτε με κύλιση προς τα κάτω στις εγκατεστημένες εφαρμογές, πατήστε το Shazam και κατόπιν ενεργοποιήστε το Μικρόφωνο. Αν δεν βλέπετε μια επιλογή για το Μικρόφωνο, ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τους περιορισμούς για τις Ρυθμίσεις απορρήτου.


Λήψη βοήθειας

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: