Χρήση του Shazam με το Apple Music, το Spotify και πολλά άλλα

Συνδέστε το Shazam με το Apple Music ή άλλη υπηρεσία ροής μουσικής για να ακούσετε τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει.

Μόλις αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, αγγίξτε το κουμπί αναπαραγωγής δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam για να ακούσετε την προεπισκόπηση. Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι, συνδέστε το Shazam με το Apple Music ή άλλη υπηρεσία ροής μουσικής που υποστηρίζει το Shazam.

Σύνδεση στο Apple Music

Αγγίξτε το κουμπί του Apple Music κοντά σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam για να ακούσετε αυτό το τραγούδι στο Apple Music. Αν έχετε συνδρομή στο Apple Music, τα τραγούδια που έχετε αναγνωρίσει μπορούν να προστεθούν αυτόματα σε μια λίστα αναπαραγωγής, η οποία ονομάζεται «Τα κομμάτια μου Shazam» στην εφαρμογή Μουσική. Σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Η μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam, αγγίξτε το κουμπί «Ρυθμίσεις»κουμπί «Ρυθμίσεις» και έπειτα ενεργοποιήστε την επιλογή «Συγχρονισμός Shazam με το Apple Music».

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam σε άλλη λίστα αναπαραγωγής Apple Music χωρίς να εγκαταλείψετε την εφαρμογή Shazam. Απλώς πατήστε "Add To" («Προσθήκη σε») δίπλα στο τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam και έπειτα αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής. Αν δεν έχετε ήδη συνδρομή, μάθετε πώς να εγγραφείτε στο Apple Music.

Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής, φροντίστε να συγχρονίσετε τη βιβλιοθήκη μουσικής σας με το Apple Music.

Σύνδεση στο Spotify

Αν έχετε την εφαρμογή Spotify στη συσκευή σας, μπορείτε να συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify:

  1. Σε iPhone ή iPad, σαρώστε προς τα επάνω για να μεταβείτε στην οθόνη «My Music» (Η μουσική μου) από την κύρια οθόνη του Shazam. Σε Android, σαρώστε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην οθόνη «Library» (Βιβλιοθήκη) από την κύρια οθόνη του Shazam.

  2. Αγγίξτε το κουμπί «Ρυθμίσεις»κουμπί «Ρυθμίσεις» και κατόπιν αγγίξτε «Connect» (Σύνδεση) δίπλα στο Spotify.

  3. Αγγίξτε «Συμφωνώ» στο Spotify. Για να συγχρονίζονται αυτόματα τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με μια λίστα αναπαραγωγής που ονομάζεται «Τα κομμάτια μου Shazam» στο Spotify, αγγίξτε «OK».

Μόλις συνδέσετε το Shazam με τον λογαριασμό σας στο Spotify, θα μπορείτε να ακούσετε τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam:

  • Για να ακούσετε ολόκληρο το τραγούδι στο Spotify, αγγίξτε «Spotify» δίπλα σε ένα τραγούδι στο οποίο έχετε κάνει Shazam.

  • Ακούστε τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam από τη λίστα αναπαραγωγής «Τα κομμάτια μου Shazam» στην εφαρμογή Spotify.

Αν είχατε αρχικά επιλέξει να μην συγχρονίζονται τα τραγούδια στα οποία έχετε κάνει Shazam με το Spotify, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις του Shazam.

Συνδεθείτε σε άλλες υπηρεσίες μουσικής

Το Shazam υποστηρίζει επίσης αυτές τις μουσικές υπηρεσίες:

  • Deezer

  • YouTube Music

Αν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις υπηρεσίες, μπορείτε να ακούσετε πλήρη τραγούδια με αυτή:

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή της υπηρεσίας στη συσκευή σας.

  2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»κουμπί «Περισσότερα» δίπλα από ένα τραγούδι που αναγνωρίσατε με το Shazam και κατόπιν επιλέξτε «Ανοιγμα σε [μουσική υπηρεσία]».

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: