Χρήση προϊόντων Apple σε δίκτυα επιχειρήσεων

Μάθετε ποιοι υπολογιστές υπηρεσίας και ποιες θύρες απαιτούνται για τη χρήση των προϊόντων της Apple σε δίκτυα επιχειρήσεων.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.x

Τα προϊόντα Apple απαιτούν πρόσβαση στους υπολογιστές υπηρεσίας διαδικτύου αυτού του άρθρου για διάφορες υπηρεσίες. Δείτε με ποιον τρόπο οι συσκευές σας συνδέονται στους υπολογιστές υπηρεσίας και συνεργάζονται με διακομιστές μεσολάβησης:

  • Οι συνδέσεις δικτύου στους παρακάτω υπολογιστές υπηρεσίας εκκινούνται από τη συσκευή και όχι από υπολογιστές υπηρεσίας τους οποίους διαχειρίζεται η Apple.
  • Οι υπηρεσίες της Apple θα διακόψουν μια σύνδεση η οποία χρησιμοποιεί έλεγχο HTTPS (Επιθεώρηση SSL). Αν η κίνηση HTTPS διέρχεται από διακομιστή μεσολάβησης ιστού, απενεργοποιήστε τον έλεγχο HTTPS για τους υπολογιστές υπηρεσίας που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές Apple μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές υπηρεσίας που αναφέρονται παρακάτω.

Γνωστοποιήσεις ώθησης της Apple

Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση στην υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης Apple (APNs). Στις συσκευές που αποστέλλουν όλη την κίνηση μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης HTTP, μπορείτε να διαμορφώσετε τον διακομιστή μεσολάβησης είτε χειροκίνητα στη συσκευή είτε με ένα προφίλ διαμόρφωσης. Από το macOS 10.15.5 και έπειτα, οι συσκευές μπορούν να συνδέονται σε υπηρεσίες APNs όταν έχουν διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιούν τον διακομιστή μεσολάβησης HTTP με ένα αρχείο αυτόματης διαμόρφωσης (PAC) διακομιστή μεσολάβησης.

Διαμόρφωση συσκευής

Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας κατά τη διαμόρφωση της συσκευής σας ή κατά την εγκατάσταση, την ενημέρωση ή την επαναφορά του λειτουργικού συστήματος.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
albert.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Ενεργοποίηση συσκευής Ναι
captive.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο για δίκτυα που χρησιμοποιούν πύλες υποδοχής Ναι
gs.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι
humb.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι
static.ips.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι
sq-device.apple.com 443 TCP iOS και iPadOS Ενεργοποίηση eSIM
tbsc.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι
time-ios.apple.com 123 UDP iOS, iPadOS και tvOS Χρησιμοποιείται από συσκευές για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας τους
time.apple.com 123 UDP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Χρησιμοποιείται από συσκευές για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας τους
time-macos.apple.com 123 UDP macOS μόνο Χρησιμοποιείται από συσκευές για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας τους

Διαχείριση συσκευών

Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση δικτύου στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για συσκευές που έχουν εγγραφεί στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
*.push.apple.com 443, 80, 5223, 2197 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Γνωστοποιήσεις ώθησης (push) Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία APNs και τους διακομιστές μεσολάβησης.
deviceenrollment.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Προσωρινή εγγραφή στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών (DEP)
deviceservices-external.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS  
gdmf.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Χρησιμοποιείται από έναν διακομιστή MDM για να προσδιοριστεί ποιες ενημερώσεις λογισμικού είναι διαθέσιμες για συσκευές που χρησιμοποιούν διαχειριζόμενες ενημερώσεις λογισμικού Ναι
identity.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Πύλη αιτήματος πιστοποιητικού APNs Ναι
iprofiles.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Φιλοξενεί προφίλ εγγραφής που χρησιμοποιούνται όταν οι συσκευές εγγράφονται στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager μέσω της Εγγραφής συσκευών Ναι
mdmenrollment.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Διακομιστές MDM για την αποστολή προφίλ εγγραφής τα οποία χρησιμοποιούνται από συσκευές-πελάτες που εγγράφονται μέσω της Εγγραφής συσκευών στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager και για την αναζήτηση συσκευών και λογαριασμών Ναι
setup.icloud.com 443 TCP iOS και iPadOS Απαιτείται η σύνδεση με διαχειριζόμενο Apple ID σε κοινόχρηστο iPad
vpp.itunes.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Διακομιστές MDM για την εκτέλεση λειτουργιών που σχετίζονται με τις Εφαρμογές και βιβλία, όπως την εκχώρηση ή την ανάκληση αδειών χρήσης σε μια συσκευή Ναι

Apple School Manager και Apple Business Manager

Για την πλήρη λειτουργικότητα του Apple School Manager και του Apple Business Manager απαιτείται πρόσβαση δικτύου στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας, καθώς και στους υπολογιστές υπηρεσίας στην ενότητα του App Store.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
*.business.apple.com
443, 80 TCP - Apple Business Manager
*.school.apple.com 443, 80 TCP - Υπηρεσία καταλόγου Εργασιών
upload.appleschoolcontent.com 22 SSH - Αποστολές μέσω SFTP Ναι
ws-ee-maidsvc.icloud.com 443, 80 TCP - Υπηρεσία καταλόγου Εργασιών

Διαχείριση συσκευών Apple Business Essentials

Απαιτείται πρόσβαση δικτύου στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για πλήρη λειτουργικότητα της διαχείρισης συσκευών Apple Business Essentials.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
axm-adm-enroll.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Διακομιστής εγγραφής DEP
axm-adm-mdm.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Διακομιστής MDM
axm-adm-scep.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Διακομιστής SCEP
axm-app.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS και macOS Χρησιμοποιείται από το Apple Business Essentials για προβολή και διαχείριση εφαρμογών και συσκευών

Ενημερώσεις λογισμικού

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες θύρες για την ενημέρωση του macOS, εφαρμογών από το Mac App Store και για τη χρήση της αποθήκευσης περιεχομένου στην cache.

macOS, iOS, iPadOS, watchOS και tvOS

Απαιτείται πρόσβαση δικτύου στα ακόλουθα ονόματα υπολογιστή υπηρεσίας για την εγκατάσταση, την επαναφορά και την ενημέρωση του macOS, του iOS, του iPadOS, του watchOS και του tvOS.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
appldnld.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS και watchOS Ενημερώσεις iOS, iPadOS και watchOS
configuration.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις Rosetta 2
gdmf.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Κατάλογος ενημερώσεων λογισμικού
gg.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Ενημερώσεις iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Ναι
gnf-mdn.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS Ναι
gnf-mr.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS Ναι
gs.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Ενημερώσεις iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Ναι
ig.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS Ναι
mesu.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS και macOS Κατάλογοι ενημερώσεων λογισμικού υπολογιστών υπηρεσίας
ns.itunes.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS και watchOS   Ναι
oscdn.apple.com 443, 80 TCP macOS μόνο Ανάκτηση macOS
osrecovery.apple.com 443, 80 TCP macOS μόνο Ανάκτηση macOS
skl.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS
swcdn.apple.com 80 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS
swdist.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS
swdownload.apple.com 443, 80 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS Ναι
swscan.apple.com 443 TCP macOS μόνο Ενημερώσεις macOS
updates-http.cdn-apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Λήψεις ενημερώσεων λογισμικού
updates.cdn-apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Λήψεις ενημερώσεων λογισμικού
xp.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι

App Store

Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για την ενημέρωση εφαρμογών.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
*.itunes.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Περιεχόμενο του Store, όπως εφαρμογές, βιβλία και μουσική Ναι
*.apps.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Περιεχόμενο του Store, όπως εφαρμογές, βιβλία και μουσική Ναι
*.mzstatic.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Περιεχόμενο του Store, όπως εφαρμογές, βιβλία και μουσική
itunes.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS   Ναι
ppq.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση Εταιρικών εφαρμογών

Ενημερώσεις φορέα

Οι κινητές συσκευές πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για την εγκατάσταση ενημερώσεων πακέτου φορέα.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
appldnld.apple.com 80 TCP iOS και iPadOS Ενημερώσεις πακέτου φορέα κινητής τηλεφωνίας
appldnld.apple.com.edgesuite.net 80 TCP iOS και iPadOS Ενημερώσεις πακέτου φορέα κινητής τηλεφωνίας
itunes.com 80 TCP iOS και iPadOS Εντοπισμός ενημερώσεων πακέτου φορέα
itunes.apple.com 443 TCP iOS και iPadOS Εντοπισμός ενημερώσεων πακέτου φορέα
updates-http.cdn-apple.com 80 TCP iOS και iPadOS Ενημερώσεις πακέτου φορέα κινητής τηλεφωνίας
updates.cdn-apple.com 443 TCP iOS και iPadOS Ενημερώσεις πακέτου φορέα κινητής τηλεφωνίας

 

Αποθήκευση περιεχομένου στην cache

Ένα Mac που παρέχει αποθήκευση περιεχομένου στην cache πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας, καθώς και στους υπολογιστές υπηρεσίας που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο και παρέχουν περιεχόμενο της Apple, όπως ενημερώσεις λογισμικού, εφαρμογές και πρόσθετο περιεχόμενο.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
lcdn-registration.apple.com 443 TCP macOS μόνο Καταχώριση διακομιστή Ναι
suconfig.apple.com 80 TCP macOS μόνο

Διαμόρφωση
xp-cdn.apple.com 443 TCP macOS μόνο Αναφορά Ναι

Οι πελάτες αποθήκευσης περιεχομένου του macOS στην cache πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
lcdn-locator.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσία εντοπισμού αποθήκευσης περιεχομένου στην cache
serverstatus.apple.com
443 TCP macOS μόνο Προσδιορισμός δημόσιας IP πελάτη αποθήκευσης περιεχομένου στην cache

Προγραμματιστής Apple

Απαιτείται πρόσβαση στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για την κρυπτογραφική επαλήθευση και την επικύρωση εφαρμογών.

Κρυπτογραφική επαλήθευση εφαρμογών

Από το macOS 10.14.5 και έπειτα, το λογισμικό ελέγχεται για κρυπτογραφική επαλήθευση πριν από την εκτέλεσή του. Για να επιτύχει αυτός ο έλεγχος, το Mac πρέπει να μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους ίδιους υπολογιστές υπηρεσίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ensure Your Build Server Has Network Access» (Διασφαλίστε ότι ο διακομιστής ανάπτυξης έχει πρόσβαση στο δίκτυο) του άρθρου Customizing the Notarization Workflow (Προσαρμογή της ροής εργασιών κρυπτογραφικής επαλήθευσης).

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
17.248.128.0/18 443 TCP macOS μόνο Παροχή δελτίων
17.250.64.0/18 443 TCP macOS μόνο Παροχή δελτίων
17.248.192.0/19 443 TCP macOS μόνο Παροχή δελτίων

Επικύρωση εφαρμογών

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
*.appattest.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS και macOS Επικύρωση εφαρμογών, έλεγχος ταυτότητας με Touch ID και Face ID για ιστότοπους

Βοηθός σχολίων

Ο Βοηθός σχολίων είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και μέλη των προγραμμάτων λογισμικού beta για την αποστολή σχολίων στην Apple. Χρησιμοποιεί τους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας:

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρα Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
bpapi.apple.com 443 TCP tvOS μόνο Παρέχει ενημερώσεις λογισμικού beta Ναι
cssubmissions.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Χρησιμοποιείται από τον Βοηθό σχολίων για την αποστολή αρχείων

Ναι
fba.apple.com

443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS

Χρησιμοποιείται από τον Βοηθό σχολίων για την υποβολή και την προβολή σχολίων

Ναι

Διαγνωστικά Apple

Οι συσκευές Apple ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στον ακόλουθο υπολογιστή υπηρεσίας για σκοπούς εκτέλεσης διαγνωστικών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ενός πιθανού προβλήματος υλικού.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
diagassets.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Χρησιμοποιείται από συσκευές Apple για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων υλικού Ναι

Επίλυση συστήματος ονομάτων τομέα (DNS)

Για χρήση της επίλυσης κρυπτογραφημένου συστήματος ονομάτων τομέα (DNS) στο iOS 14, το tvOS 14 και το macOS Big Sur απαιτείται επικοινωνία με τον ακόλουθο υπολογιστή υπηρεσίας.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
doh.dns.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Χρησιμοποιείται για DNS μέσω HTTPS (DoH) Ναι

Επαλήθευση πιστοποιητικού

Οι συσκευές Apple πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για την επαλήθευση των ψηφιακών πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές υπηρεσίας αυτού του άρθρου.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
certs.apple.com 80, 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
crl.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
crl.entrust.net 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
crl3.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
crl4.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
ocsp.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
ocsp.digicert.cn 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού στην Κίνα
ocsp.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
ocsp.entrust.net 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
ocsp2.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού
valid.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Επαλήθευση πιστοποιητικού Ναι

 

Apple ID

Οι συσκευές Apple πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για την επαλήθευση ενός Apple ID. Αυτό απαιτείται για όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν Apple ID, όπως το iCloud, την εγκατάσταση εφαρμογών και το Xcode.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
appleid.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS
Έλεγχος ταυτότητας Apple ID στις Ρυθμίσεις και τις Προτιμήσεις συστήματος
Ναι
appleid.cdn-apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS
Έλεγχος ταυτότητας Apple ID στις Ρυθμίσεις και τις Προτιμήσεις συστήματος
Ναι
idmsa.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Έλεγχος ταυτότητας Apple ID Ναι
gsa.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Έλεγχος ταυτότητας Apple ID Ναι

iCloud

Εκτός από τους υπολογιστές υπηρεσίας Apple ID που αναφέρονται παραπάνω, οι συσκευές Apple πρέπει να μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστές υπηρεσίας στους ακόλουθους τομείς για χρήση των υπηρεσιών iCloud.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
*.apple-cloudkit.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.apple-livephotoskit.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.apzones.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud στην Κίνα
*.cdn-apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.gc.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS
Υπηρεσίες iCloud
*.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.icloud.com.cn
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS
Υπηρεσίες iCloud στην Κίνα
*.icloud.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.icloud-content.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Υπηρεσίες iCloud
*.iwork.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS και macOS Έγγραφα iWork
mask.icloud.com 443 UDP iOS, iPadOS, macOS Ιδιωτική μεταγωγή iCloud
mask-h2.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, macOS Ιδιωτική μεταγωγή iCloud
mask-api.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, macOS Ιδιωτική μεταγωγή iCloud Ναι

 

Πρόσθετο περιεχόμενο

Οι συσκευές Apple πρέπει να μπορούν να συνδεθούν στους ακόλουθους υπολογιστές υπηρεσίας για λήψη πρόσθετου περιεχομένου. Ορισμένοι τύποι πρόσθετου περιεχομένου μπορεί επίσης να φιλοξενούνται σε δίκτυα διανομής περιεχομένου τρίτων.

Υπολογιστές υπηρεσίας Θύρες Πρωτόκολλο Λειτουργικό σύστημα Περιγραφή Υποστήριξη διακομιστών μεσολάβησης
audiocontentdownload.apple.com 80, 443 TCP iOS, iPadOS και macOS Περιεχόμενο του GarageBand με δυνατότητα λήψης
devimages-cdn.apple.com
80, 443 TCP macOS μόνο Στοιχεία Xcode με δυνατότητα λήψης
download.developer.apple.com 80, 443 TCP macOS μόνο Στοιχεία Xcode με δυνατότητα λήψης
playgrounds-assets-cdn.apple.com 443 TCP iPadOS και macOS Swift Playgrounds
playgrounds-cdn.apple.com 443 TCP iPadOS και macOS Swift Playgrounds
sylvan.apple.com
80, 443 TCP tvOS μόνο
Προφυλάξεις οθόνης Apple TV

Τείχη προστασίας

Αν το τείχος προστασίας σας υποστηρίζει τη χρήση ονομάτων υπολογιστών υπηρεσίας, ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες υπηρεσίες της Apple που αναφέρονται παραπάνω επιτρέποντας τις εξερχόμενες συνδέσεις στον ιστότοπο *.apple.com. Αν το τείχος προστασίας σας μπορεί να διαμορφωθεί μόνο με διευθύνσεις IP, επιτρέψτε τις εξερχόμενες συνδέσεις στο φάσμα διευθύνσεων 17.0.0.0/8. Ολόκληρο το φάσμα διευθύνσεων 17.0.0.0/8 έχει εκχωρηθεί στην Apple.

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες της Apple μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης, αν απενεργοποιήσετε την επιθεώρηση και τον έλεγχο ταυτότητας πακέτου για την κίνηση προς και από τους αναφερόμενους υπολογιστές υπηρεσίας. Οι εξαιρέσεις σε αυτό σημειώνονται παραπάνω. Οι απόπειρες εκτέλεσης επιθεώρησης περιεχομένου σε κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μεταξύ συσκευών και υπηρεσιών της Apple θα έχουν ως αποτέλεσμα διακοπή της σύνδεσης για λόγους διατήρησης της ασφάλειας της πλατφόρμας και του απορρήτου χρήστη.

Δίκτυα διανομής περιεχομένου και επίλυση DNS

Ορισμένοι από τους υπολογιστές υπηρεσίας που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να έχουν εγγραφές CNAME σε DNS αντί για εγγραφές A ή AAAA. Αυτές οι εγγραφές CNAME ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλες εγγραφές CNAME σε μια αλυσίδα πριν επιλυθούν τελικά σε μια διεύθυνση IP. Αυτή η επίλυση DNS επιτρέπει στην Apple να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση περιεχομένου στους χρήστες σε όλες τις περιοχές και είναι διαφανής σε συσκευές και διακομιστές μεσολάβησης. Η Apple δεν δημοσιεύει κάποια λίστα με αυτές τις εγγραφές CNAME, επειδή υπόκεινται σε αλλαγές. Δεν χρειάζεται να διαμορφώσετε το τείχος προστασίας ή τον διακομιστή μεσολάβησης ώστε να επιτρέπονται, εφόσον δεν έχετε αποκλείσει τις αναζητήσεις DNS και επιτρέπετε την πρόσβαση στους υπολογιστές υπηρεσίας και στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω.

Ημερομηνία δημοσίευσης: