Αν οι συσκευές-πελάτες macOS και iOS δεν λαμβάνουν γνωστοποιήσεις ώθησης από την Apple

Μάθετε τι να κάνετε αν οι συσκευές πελάτες macOS και iOS δεν εμφανίζουν τις γνωστοποιήσεις ώθησης από την Apple όταν συνδέονται σε ένα δίκτυο.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων.

Πώς συνδέεται η Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης (push) της Apple

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης (push) της Apple (APNs), οι συσκευές-πελάτες macOS και iOS πρέπει να είναι απευθείας και συνεχώς συνδεδεμένες με τους διακομιστές της Apple.

Το iPhone, το iPad ή το iPod touch μπορούν να συνδεθούν στην υπηρεσία APNs μέσω δεδομένων κινητού δικτύου (αν υπάρχει η δυνατότητα) ή μέσω Wi-Fi.

Έλεγχος απαιτούμενων θυρών

Αν χρησιμοποιείτε Wi-Fi πίσω από κάποιο τείχος προστασίας ή ιδιωτικό Όνομα σημείου πρόσβασης για δεδομένα κινητού δικτύου, συνδεθείτε σε συγκεκριμένες θύρες. Πρέπει να πραγματοποιήσετε απευθείας σύνδεση χωρίς μεσολάβηση στους διακομιστές της υπηρεσίας APNs, σε αυτές τις θύρες:

  • Θύρα TCP 5223 για την επικοινωνία με την υπηρεσία APNs.
  • Θύρα TCP 443 ή 2197 για την αποστολή γνωστοποιήσεων στην υπηρεσία APNs.*
  • Η θύρα TCP 443 απαιτείται κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και έπειτα ως εναλλακτική λύση (μόνο σε Wi-Fi), στην περίπτωση που οι συσκευές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία APNs μέσω της θύρας 5223.

Οι διακομιστές της υπηρεσίας APNs χρησιμοποιούν εξισορρόπηση φορτίου, επομένως οι συσκευές σας δεν θα συνδέονται πάντα στην ίδια δημόσια διεύθυνση IP για τις γνωστοποιήσεις. Είναι προτιμότερο να επιτρέψετε στη συσκευή σας να έχει πρόσβαση σε αυτές τις θύρες σε ολόκληρο το φάσμα διευθύνσεων 17.0.0.0/8, το οποίο έχει εκχωρηθεί στην Apple.

Μάθετε περισσότερα

* Ορισμένοι διακομιστές MDM ενδέχεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη θύρα 2195 για την αποστολή γνωστοποιήσεων στην υπηρεσία APNs και τη θύρα 2196 για ανάδραση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: