Αν οι συσκευές Apple δεν λαμβάνουν γνωστοποιήσεις ώθησης της Apple

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν οι συσκευές Apple δεν λαμβάνουν γνωστοποιήσεις ώθησης της Apple όταν είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές δικτύων.

Πώς συνδέεται η Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης Apple

Για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης Apple (APNs), οι συσκευές macOS, iOS, tvOS και watchOS χρειάζονται μόνιμη σύνδεση με τους διακομιστές της Apple μέσω Ethernet, δεδομένων κινητού δικτύου (αν υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία) ή Wi-Fi.

Ελέγξτε τις απαιτούμενες θύρες και τους υπολογιστές υπηρεσίας

Αν χρησιμοποιείτε τείχος προστασίας ή ιδιωτικό Όνομα σημείου πρόσβασης για δεδομένα κινητού δικτύου, οι συσκευές σας Apple θα πρέπει να μπορούν να συνδέονται σε συγκεκριμένες θύρες συγκεκριμένων υπολογιστών υπηρεσίας:

 • Θύρα TCP 5223 για την επικοινωνία με την υπηρεσία APNs.
 • Θύρα TCP 443 ή 2197 για την αποστολή γνωστοποιήσεων στην υπηρεσία APNs.

Η θύρα TCP 443 χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και έπειτα ως εναλλακτική λύση, στην περίπτωση που οι συσκευές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία APNs μέσω της θύρας 5223. Η σύνδεση στη θύρα 443 χρησιμοποιεί έναν διακομιστή μεσολάβησης, εφόσον ο διακομιστής μεσολάβησης επιτρέπει τη διέλευση της επικοινωνίας χωρίς αποκρυπτογράφηση.

Οι διακομιστές της υπηρεσίας APNs χρησιμοποιούν εξισορρόπηση φορτίου, επομένως οι συσκευές σας δεν θα συνδέονται πάντα στην ίδια δημόσια διεύθυνση IP για τις γνωστοποιήσεις. Είναι προτιμότερο να επιτρέψετε στη συσκευή σας να έχει πρόσβαση σε αυτές τις θύρες σε ολόκληρο το φάσμα διευθύνσεων 17.0.0.0/8, το οποίο έχει εκχωρηθεί στην Apple.

Αν δεν μπορείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση σε ολόκληρο το φάσμα διευθύνσεων 17.0.0.0/8, επιτρέψτε την πρόσβαση μέσω των ίδιων θυρών σε αυτά τα εύρη δικτύου στα πρωτόκολλα IPv4 ή IPv6:

IPv4

 • 17.249.0.0/16
 • 17.252.0.0/16
 • 17.57.144.0/22
 • 17.188.128.0/18
 • 17.188.20.0/23

IPv6

 • 2620:149:a44::/48
 • 2403:300:a42::/48
 • 2403:300:a51::/48
 • 2a01:b740:a42::/48

Ημερομηνία δημοσίευσης: