Αν μια επαφή Microsoft Exchange εμφανίζει λάθος ημερομηνία γέννησης στο iPhone ή στο iPad

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν οι επαφές στον λογαριασμό Microsoft Exchange εμφανίζουν λάθος ημερομηνία γέννησης με απόκλιση μίας ημέρας.

Σε iOS 12, οι επαφές που αποθηκεύονται στον λογαριασμό Exchange ενδέχεται να εμφανίζουν τις ημερομηνίες γέννησης με απόκλιση μίας ημέρας. Για να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα, πραγματοποιήστε ενημέρωση σε iOS 12.2 ή νεότερη έκδοση και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ξανά λήψη των επαφών από τον λογαριασμό Exchange:

  1. Ενημέρωση σε iOS 12.2 ή νεότερη έκδοση.
  2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συνθηματικά και Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, πατήστε τον λογαριασμό Exchange σας.
  3. Απενεργοποιήστε τις Επαφές και, στη συνέχεια, πατήστε «Διαγραφή». Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται οι επαφές Exchange από τη συσκευή σας. Θα πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη τους στο επόμενο βήμα.
  4. Ενεργοποιήστε τις Επαφές. 

Πραγματοποιείται εκ νέου λήψη των επαφών του λογαριασμού Exchange στη συσκευή σας, με τη σωστή ημερομηνία γέννησης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: