Πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων σε Mac ή iPad

Με τη δυνατότητα Κλήσεις κινητού iPhone, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να αποδέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις από το Mac ή το iPad σας, όταν αυτές οι συσκευές βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο με το iPhone σας.

Διαμόρφωση των Κλήσεων κινητού iPhone

Βεβαιωθείτε ότι το Mac, το iPhone και το iPad σας πληρούν τις απαιτήσεις συστήματος για τη Συνέχιση.

Οι συσκευές σας πρέπει επίσης να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  • Σε κάθε συσκευή έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.
  • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο FaceTime με το ίδιο Apple ID.
  • Κάθε συσκευή έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi.
  • Κάθε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο μέσω σύνδεσης Wi-Fi ή Ethernet.
  • Στο iPhone, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Κλήσεις σε άλλες συσκευές και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις σε άλλες συσκευές».
  • Στο iPad σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > FaceTime > Κλήσεις από το iPhone και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλήσεις από το iPhone».
  • Στο Mac σας, ανοίξτε την εφαρμογή FaceTime, επιλέξτε FaceTime > Ρυθμίσεις (ή Προτιμήσεις) και στη συνέχεια επιλέξτε «Κλήσεις από το iPhone».

Αν ο φορέας σας υποστηρίζει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε άλλες συσκευές, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις συσκευές, ώστε να πραγματοποιούν και να αποδέχονται κλήσεις, ακόμη κι αν το iPhone δεν είναι ενεργοποιημένο ή δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ενημερωθείτε για τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

Πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων

Αφού διαμορφώσετε τις συσκευές σας, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις στο Mac ή στο iPad σας όταν το iPhone σας βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο με την άλλη συσκευή.

  • Τα βήματα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε απλώς να πατήσετε, να κάνετε κλικ ή να κάνετε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στην εφαρμογή σας. Στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ σε ένα κουμπί τηλεφώνου το εικονίδιο κλήσης ήχου ή ορίστε μια επιλογή κλήσης από ένα μενού. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση απευθείας από την εφαρμογή FaceTime. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης και λήψης τηλεφωνικών κλήσεων σε Mac.
  • Για να απαντήσετε σε μια κλήση, χρησιμοποιήστε τη γνωστοποίηση που εμφανίζεται στο Mac ή στο iPad σας όταν κάποιος σας καλεί στο iPhone σας. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, να τη στείλετε στον τηλεφωνητή ή να στείλετε ένα μήνυμα στον καλούντα.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε κλήσεις σε μία από τις συσκευές σας, απλώς απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κλήσεις από το iPhone» σε αυτήν τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα διαμόρφωσης παραπάνω για λεπτομέρειες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: