Χρήση της τεχνολογίας True Tone στο Mac

Χάρη στην τεχνολογία True Tone, οι εικόνες στην οθόνη Retina και το Touch Bar φαίνονται πιο φυσικές.

Η τεχνολογία True Tone στους υπολογιστές Mac και την οθόνη Pro Display XDR της Apple χρησιμοποιεί προηγμένους αισθητήρες πολλαπλών καναλιών για την προσαρμογή των χρωμάτων και της έντασης της οθόνης σας και του Touch Bar στα επίπεδα του φωτισμού του περιβάλλοντος, ώστε οι εικόνες να φαίνονται πιο φυσικές.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το True Tone στο τμήμα παραθύρου «Οθόνες» από τις Προτιμήσεις συστήματος:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες».
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Οθόνη».
  3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο επιλογής «True Tone» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα.*

Τεχνολογία True Tone σε εξωτερικές οθόνες

Η τεχνολογία True Tone μπορεί επίσης να προσαρμόσει τις παρακάτω εξωτερικές οθόνες όταν είναι συνδεδεμένες στον φορητό υπολογιστή Mac με ανοικτό το καπάκι του:

Η τεχνολογία True Tone λειτουργεί επίσης στην οθόνη Pro Display XDR της Apple με χρήση των ενσωματωμένων της αισθητήρων φωτισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία True Tone στην οθόνη Pro Display XDR με οποιονδήποτε συμβατό υπολογιστή Mac.

Μάθετε περισσότερα

Ορισμένες ρυθμίσεις προσβασιμότητας της οθόνης, όπως η Αναστροφή χρωμάτων, η Κλίμακα του γκρι και η Αύξηση αντίθεσης, ενδέχεται να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία True Tone.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία True Tone σε συνδυασμό με τη λειτουργία Night Shift. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Night Shift στο Mac.

* Αν δεν εμφανίζεται το True Tone στο τμήμα παραθύρου «Οθόνες» στις Προτιμήσεις συστήματος, αυτό σημαίνει ότι το Mac σας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία True Tone.

Ημερομηνία δημοσίευσης: