Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.3

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 11.3.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iOS 11.3

Κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2018

Apple TV App

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πλαστογραφήσει προτροπές συνθηματικών στο Apple TV App

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης εισαγωγής αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2018-4177: Jerry Decime

Η καταχώριση προστέθηκε στις 13 Απριλίου 2018

Ρολόι

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με φυσική πρόσβαση σε μια συσκευή iOS ενδέχεται να μπορεί να δει τη διεύθυνση email που χρησιμοποιείται για το iTunes

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αποκάλυψης πληροφοριών στον χειρισμό ειδοποιήσεων και χρονοδιακοπτών. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους περιορισμούς πρόσβασης.

CVE-2018-4123: Zaheen Hafzar M M (@zaheenhafzer)

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

CoreFoundation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4155: Samuel Groß (@5aelo)

CVE-2018-4158: Samuel Groß (@5aelo)

CoreText

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία μιας συμβολοσειράς με κακόβουλη δομή μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα άρνησης υπηρεσίας αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4142: Robin Leroy της Google Switzerland GmbH

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

LinkPresentation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) του The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) του The City School, PAF Chapter

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018 και ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

Συμβάντα συστήματος αρχείων

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4167: Samuel Groß (@5aelo)

Widget Αρχείων

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Το widget Αρχείων ενδέχεται να εμφανίζει περιεχόμενα σε μια κλειδωμένη συσκευή

Περιγραφή: Το widget Αρχείων εμφάνιζε δεδομένα της μνήμης cache όταν βρισκόταν σε κατάσταση κλειδώματος. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4168: Brandon Moore

Εύρεση iPhone

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας χρήστης με φυσική πρόσβαση στη συσκευή ενδέχεται να μπορεί να απενεργοποιήσει την Εύρεση iPhone, χωρίς να εισαγάγει συνθηματικό iCloud

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα διαχείρισης κατάστασης κατά την επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου ελέγχου κατάστασης κατά την επαναφορά.

CVE-2018-4172: Viljami Vastamäki

iCloud Drive

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4151: Samuel Groß (@5aelo)

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4150: ανώνυμος ερευνητής

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει ανάγνωση περιορισμένης μνήμης

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα επαλήθευσης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης εξυγίανσης εισαγωγής.

CVE-2018-4104: Το National Cyber Security Centre (NCSC) του Ηνωμένου Βασιλείου

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4143: derrek (@derrekr6)

Πυρήνας

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να καθορίσει τη διαμόρφωση της μνήμης πυρήνα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αποκάλυψης πληροφοριών στη μετάβαση της κατάστασης προγράμματος. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού κατάστασης.

CVE-2018-4185: Brandon Azad

Η καταχώριση προστέθηκε στις 19 Ιουλίου 2018

libxml2

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου web μπορεί να οδηγήσει σε μη αναμενόμενο σφάλμα στο Safari

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου «use after free» αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση μνήμης.

CVE-2017-15412: Nick Wellnhofer

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

LinkPresentation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση της γραμμής διευθύνσεων

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4390: Rayyan Bijoora (@Bijoora) του The City School, PAF Chapter

CVE-2018-4391: Rayyan Bijoora (@Bijoora) του The City School, PAF Chapter

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018

LinkPresentation

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου μηνύματος κειμένου μπορεί να προκαλέσει πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα πλαστογράφησης στον χειρισμό των διευθύνσεων URL. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4187: Roman Mueller (@faker_), Zhiyang Zeng (@Wester) του Tencent Security Platform Department

Η καταχώριση προστέθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2019

Mail

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας σε προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να υποκλέψει τα περιεχόμενα e-mail με κρυπτογράφηση S/MIME

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4174: John McCombs της Integrated Mapping Ltd, McClain Looney της LoonSoft Inc.

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 13 Απριλίου 2018

NSURLSession

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4166: Samuel Groß (@5aelo)

PluginKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4156: Samuel Groß (@5aelo)

Άμεση προβολή

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4157: Samuel Groß (@5aelo)

Safari

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο πατώντας έναν σύνδεσμο μπορεί να οδηγήσει σε πλαστογράφηση του περιβάλλοντος χρήστη

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα μη συνεπούς περιβάλλοντος εργασίας χρήστη αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4134: xisigr από το Xuanwu Lab της Tencent (tencent.com), Zhiyang Zeng (@Wester) του Tencent Security Platform Department

Αυτοσυμπλήρωση στοιχείων σύνδεσης Safari

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος ενδέχεται να μπορεί να αποσπάσει δεδομένα αυτόματης συμπλήρωσης στο Safari χωρίς ρητή αλληλεπίδραση με τον χρήστη.

Περιγραφή: Η αυτοσυμπλήρωση στο Safari δεν απαιτούσε ρητή αλληλεπίδραση με τον χρήστη προτού διενεργηθεί. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη ευρετική αναζήτηση δεδομένων αυτόματης συμπλήρωσης.

CVE-2018-4137

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

SafariViewController

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο ενδέχεται να οδηγήσει σε πλαστογράφηση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Περιγραφή: Αντιμετωπίστηκε ένα πρόβλημα διαχείρισης κατάστασης με την απενεργοποίηση της εισόδου κειμένου μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας προορισμού.

CVE-2018-4149: Abhinash Jain (@abhinashjain)

Ασφάλεια

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει προνόμια

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα υπερχείλισης buffer αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση μεγέθους.

CVE-2018-4144: Abraham Masri (@cheesecakeufo)

Γραμμή κατάστασης

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να έχει πρόσβαση στο μικρόφωνο χωρίς ένδειξη στον χρήστη

Περιγραφή: Υπήρξε ένα πρόβλημα συνέπειας κατά τον καθορισμό της εμφάνισης της ένδειξης χρήσης μικροφώνου. Το πρόβλημα επιλύθηκε με βελτιωμένη επαλήθευσης δυνατοτήτων.

CVE-2018-4173: Joshua Pokotilow της pingmd

Η καταχώριση προστέθηκε στις 9 Απριλίου 2018

Χώρος αποθήκευσης

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αποκτήσει αυξημένα προνόμια

Περιγραφή: Μια συνθήκη ανταγωνισμού αντιμετωπίστηκε με επιπλέον διαδικασίες επαλήθευσης.

CVE-2018-4154: Samuel Groß (@5aelo)

Προτιμήσεις συστήματος

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένα προφίλ ρύθμισης παραμέτρων ενδέχεται να παραμείνει εσφαλμένα σε ισχύ μετά από κατάργηση

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στο CFPreferences. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη εκκαθάριση προτιμήσεων.

CVE-2018-4115: Johann Thalakada, Vladimir Zubkov και Matt Vlasach του Wandera

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

Τηλεφωνία

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας μπορεί να προκαλέσει τη μη αναμενόμενη επανεκκίνηση μιας συσκευής

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα διακοπής αναφοράς δείκτη null κατά τον χειρισμό των μηνυμάτων SMS Class 0. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επαλήθευση των μηνυμάτων.

CVE-2018-4140: @mjonsson, Arjan van der Oest του Voiceworks BV

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

Τηλεφωνία

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα και για τα μοντέλα Wi-Fi + Cellular του iPad Air και νεότερων μοντέλων

Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Πολλές υπερχειλίσεις buffer αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένη επαλήθευση εισαγωγής.

CVE-2018-4148: Nico Golde της Comsecuris UG

Η καταχώριση προστέθηκε στις 30 Μαρτίου 2018

Εφαρμογή Ιστού

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Cookie ενδέχεται να παραμένουν απρόσμενα σε εφαρμογή ιστού

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διαχείρισης cookie αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη διαχείριση κατάστασης.

CVE-2018-4110: Ben Compton και Jason Colley της Cerner Corporation

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4101: Yuan Deng του Ant-financial Light-Year Security Lab

CVE-2018-4114: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

CVE-2018-4118: Jun Kokatsu (@shhnjk)

CVE-2018-4119: ένας ανώνυμος ερευνητής σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4120: Hanming Zhang (@4shitak4) της ομάδας Qihoo 360 Vulcan Team

CVE-2018-4121: Natalie Silvanovich του Google Project Zero

CVE-2018-4122: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4125: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4127: ένας ανώνυμος ερευνητής σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4128: Zach Markley

CVE-2018-4129: likemeng του Baidu Security Lab σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4130: Omair σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4161: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4162: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4163: WanderingGlitch από το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro

CVE-2018-4165: Hanming Zhang (@4shitak4) της ομάδας Qihoo 360 Vulcan Team

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση με τύπους δημιουργίας ευρετηρίου που προκαλούν το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δημιουργίας πίνακα ευρετηρίου στον χειρισμό μιας λειτουργίας στον πυρήνα javascript. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένων ελέγχων

CVE-2018-4113: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία περιεχομένου ιστού με κακόβουλη δομή μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

Περιγραφή: Ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης δεδομένων εισαγωγής

CVE-2018-4146: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Ένας κακόβουλος ιστότοπος ενδέχεται να αποσπάσει δεδομένα μεταξύ προελεύσεων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα μεταξύ προελεύσεων με το API λήψης. Αυτό αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επαλήθευσης εισαγωγής.

CVE-2018-4117: ανώνυμος ερευνητής, ανώνυμος ερευνητής

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση προκαλεί το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4207: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση προκαλεί το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4208: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση προκαλεί το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4209: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση με τύπους δημιουργίας ευρετηρίου προκάλεσε σφάλμα

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα δημιουργίας πίνακα ευρετηρίου στον χειρισμό μιας λειτουργίας στον πυρήνα javascript. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4210: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση προκαλεί το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4212: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Απρόσμενη αλληλεπίδραση προκαλεί το σφάλμα ASSERT

Περιγραφή: Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένους ελέγχους.

CVE-2018-4213: εντοπίστηκε από OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 2 Μαΐου 2018

WebKit

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου ιστού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Τα πολλαπλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν με βελτιωμένο χειρισμό μνήμης.

CVE-2018-4145: εντοπίστηκε από το OSS-Fuzz

Η καταχώριση προστέθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2018

WindowServer

Διατίθεται για: iPhone 5s και νεότερα μοντέλα, iPad Air και νεότερα μοντέλα και iPod touch 6ης γενιάς

Αποτέλεσμα: Μια εφαρμογή χωρίς προνόμια ενδέχεται να μπορεί να καταγράψει ακολουθίες πληκτρολόγησης που εισάγονται σε άλλες εφαρμογές, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασφαλούς εισαγωγής

Περιγραφή: Με τη σάρωση καταστάσεων πλήκτρων, μια εφαρμογή χωρίς προνόμια θα μπορούσε να καταγράψει ακολουθίες πληκτρολόγησης που εισάγονταν σε άλλες εφαρμογές, ακόμη και όταν ήταν ενεργοποιημένη η λειτουργία ασφαλούς εισαγωγής. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

CVE-2018-4131: Andreas Hegenberg του folivora.AI GmbH

Επιπλέον αναγνώριση

Mail

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Sabri Haddouche (@pwnsdx) από την Wire Swiss GmbH για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 21 Ιουνίου 2018

Ασφάλεια

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Abraham Masri (@cheesecakeufo) για τη βοήθειά του.

Η καταχώριση προστέθηκε στις 13 Απριλίου 2018

WebKit

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Johnny Nipper από την ομάδα Tinder Security Team για τη βοήθειά του.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: