Σχεδίαση στο Numbers και το Keynote σε iPad ή iPhone

Σχεδιάστε απευθείας στα υπολογιστικά φύλλα και στις παρουσιάσεις σας με Apple Pencil στις υποστηριζόμενες συσκευές ή με το δάχτυλό σας.

Προσθήκη σχεδίου

 1. Για να σχεδιάσετε με Apple Pencil, σχεδιάστε οπουδήποτε στο φύλλο ή το σλάιντ. Για να σχεδιάσετε με το δάχτυλό σας ή διαφορετικά, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil, πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού > Κουμπί πολυμέσων > Κουμπί σχεδίασης Σχεδίαση και, στη συνέχεια, σχεδιάστε οπουδήποτε.
 2. Για εναλλαγή των εργαλείων σχεδίασης, πατήστε ένα εργαλείο στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία για διαφορετικά εφέ ή λειτουργίες:
  • Για να σχεδιάσετε ένα νέο, γεμισμένο σχήμα, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, αρχίστε να σχεδιάζετε. Για να γεμίσετε μια περιοχή, πατήστε το εργαλείο γεμίσματος και, στη συνέχεια, πατήστε την περιοχή που θέλετε να γεμίσετε.
  • Για να σβήσετε, πατήστε το εργαλείο γόμας και, στη συνέχεια, σύρετε πάνω στο σχέδιο.
  • Για να επεξεργαστείτε τμήματα ενός σχεδίου, πατήστε το εργαλείο επιλογής και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 3. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό χρώμα, πατήστε τον έγχρωμο κύκλο και επιλέξτε ένα χρώμα. Σαρώστε προς τα αριστερά, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς ένα χρώμα.
 4. Για να σχεδιάσετε με ένα διαφορετικό μέγεθος και αδιαφάνεια πινελιάς, πατήστε το εργαλείο δύο φορές, πατήστε ένα μέγεθος πινελιάς, έπειτα πατήστε ένα νέο μέγεθος πινελιάς ή σύρετε ένα ρυθμιστικό, για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια.
 5. Για να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια, πατήστε το κουμπί «Αναίρεση»
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή μεγέθους και μετακίνηση του σχεδίου σας

Μπορείτε να αλλάξετε μέγεθος και να μετακινήσετε το σχέδιο αφού το προσθέσετε:

 • Για αλλαγή μεγέθους του σχεδίου, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές του πλαισίου.
 • Για να μετακινήσετε το σχέδιο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, σύρετέ το.


Επεξεργασία τμημάτων σχεδίου

 1. Αν είναι απαραίτητο, πατήστε το σχέδιο με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, πατήστε «Επεξεργασία σχεδίου» από το αναδυόμενο μενού.
 2. Πατήστε το εργαλείο επιλογής στο κάτω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ή σύρετε γύρω από το τμήμα του σχεδίου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Εμφανίζεται μια περιγράμμιση γύρω από την επιλογή.
 3. Πατήστε μια επιλογή στο αναδυόμενο μενού:
  • Για αλλαγή μεγέθους μιας επιλογής, πατήστε «Αλλαγή μεγέθους» και σύρετε τις λαβές του πλαισίου γύρω από την επιλογή.
  • Για να μετατρέψετε ένα σχέδιο σε δύο σχέδια, πατήστε «Διαχωρισμός» στο αναδυόμενο μενού.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και δημιουργία διπλότυπου μιας επιλογής.


Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο

Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε σχέδια στις εφαρμογές Keynote και Numbers.

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Keynote

Σε μια παρουσίαση Keynote, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή (με το εφέ εισόδου) ή να σβήνεται (με το εφέ εξόδου).

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο στο Keynote σε iPhone, iPad η iPod touch:

 1. Επιλέξετε τη διαφάνεια με το σχέδιο, μετά πατήστε ή κάντε κλικ στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 2. Πατήστε πάλι το σχέδιο και, στη συνέχεια, πατήστε «Κίνηση» από το αναδυόμενο μενού.
 3. Επιλέξτε «Είσοδος» ή «Έξοδο». 
 4. Στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» και, στη συνέχεια, πατήστε «Αναπαραγωγή» για προεπισκόπηση της κίνησης.
 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε μια παρουσίαση στο Keynote για iOS.

 1. Στο σλάιντ με το σχέδιο, επιλέξτε το σχέδιο.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Κίνηση» και μετά επιλέξτε «Είσοδος» ή «Έξοδος».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη εφέ», επιλέξτε «Σχεδίαση γραμμής» από το μενού και μετά προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως η διάρκεια.
 4. Επιλέξτε «Προεπισκόπηση», για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης. 

Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο στο Numbers

Στο Numbers, μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο, ώστε να φαίνεται σαν να σχεδιάζεται εκείνη τη στιγμή.

Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε κίνηση σε ένα σχέδιο στο Numbers σε iPhone, iPad η iPod touch:

 1. Εάν βρίσκεστε στη λειτουργία σχεδίασης, πατήστε «Τέλος». Διαφορετικά, περάστε στο επόμενο βήμα.
 2. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Μορφοποίηση» και μετά «Σχεδίαση».
 4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και μετά προσαρμόστε τις υπόλοιπες επιλογές, όπως η διάρκεια.
 5. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» ή «Αναπαραγωγή σχεδίου».

Σε Mac, μπορείτε να δώσετε κίνηση σε ένα σχέδιο που προσθέσατε σε μια παρουσίαση στο Numbers για iOS:

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο του Numbers με το σχέδιο, επιλέξτε το σχέδιο.
 2. Κάντε κλικ στη Μορφοποίηση, μετά επιλέξτε «Προσθήκη κίνησης σε σχέδιο» και στη συνέχεια προσαρμόστε άλλες επιλογές, όπως η διάρκεια.
 3. Για να κάνετε αναπαραγωγή της κίνησης, πατήστε «Αναπαραγωγή» στην πλαϊνή στήλη «Μορφοποίηση» ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αναπαραγωγή σχεδίου» στη σελίδα.


Κοινή χρήση ή αποθήκευση ενός σχεδίου

Στις εφαρμογές Numbers και Keynote, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο ως αρχείο εικόνας (.png). Στο Numbers, εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε το σχέδιο ως αρχείο ταινίας (.m4v).

 1. Πατήστε πάνω στο σχέδιο, για να το επιλέξετε και μετά επιλέξτε «Κοινή χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο στο Numbers, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 2. Διαλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή το βίντεο, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας.  Εναλλακτικά, επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας» (ή «Αποθήκευση βίντεο» για σχέδια στα οποία έχει προστεθεί κίνηση στο Numbers), για να αποθηκεύσετε το υλικό στην εφαρμογή Φωτογραφίες.

Σε Mac, μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο που προστέθηκε σε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε μια παρουσίαση στο Numbers για iOS ή το Keynote για iOS.

 1. Στο υπολογιστικό φύλλο ή στην παρουσίαση με το σχέδιο, κάντε κλικ πάνω στο σχέδιο έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control.
 2. Επιλέξτε «Κοινή Χρήση». Εάν προσθέσατε κίνηση στο σχέδιο, επιλέξετε «Κοινή χρήση ως εικόνας» ή «Κοινή χρήση ως ταινίας».
 3. Διαλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την εικόνα ή το βίντεο, δηλαδή μέσω Mail, Μηνυμάτων ή άλλης υπηρεσίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε «Προσθήκη στις Φωτογραφίες», για να αποθηκεύσετε την εικόνα σας (ή την ταινία σας για σχέδια στα οποία έχετε προσθέσει κίνηση στο Numbers) στην εφαρμογή Φωτογραφίες.


Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο έγγραφό σας και να επιλέξετε αντικείμενα. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [όνομα εφαρμογής] και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil».

Για να προσθέσετε ένα σχέδιο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Επιλογή και κύλιση με το Apple Pencil», πατήστε Προσθήκη νέου κουμπιού > Κουμπί πολυμέσων και έπειτα «Σχεδίαση».


Ημερομηνία δημοσίευσης: