Σύνδεση του Apple Pencil με το iPad

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε το Apple Pencil.

Πριν ξεκινήσετε

Ζευγοποίηση του Apple Pencil (2ης γενιάς) με το iPad

Συνδέστε το Apple Pencil στον μαγνητικό σύνδεσμο στο πλάι του iPad, ως εξής:

Ζευγοποίηση του Apple Pencil (1ης γενιάς) με το iPad

Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil στο βύσμα Lightning του iPad.

Όταν εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης, πατήστε το.

Αφού ζευγοποιήσετε το Apple Pencil, θα παραμείνει ζευγοποιημένο έως ότου επανεκκινήσετε το iPad, ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση» ή το ζευγοποιήσετε με άλλο iPad. Απλώς ζευγοποιήστε ξανά το Apple Pencil όταν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Αν το Apple Pencil δεν ζευγοποιείται με το iPad

  1. Φροντίστε να τοποθετήσετε το Apple Pencil (2ης γενιάς) στο κέντρο του μαγνητικού συνδέσμου στη δεξιά πλευρά του iPad. Στην περίπτωση ενός Apple Pencil (1ης γενιάς), αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil στην υποδοχή Lightning του iPad.
  2. Επανεκκινήστε το iPad και, κατόπιν, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση.
  3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  4. Στην ίδια οθόνη, δείτε αν εμφανίζεται το Apple Pencil στην ενότητα «Οι συσκευές μου». Αν το δείτε, πατήστε . Στη συνέχεια, πατήστε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».
  5. Συνδέστε το Apple Pencil στο iPad και πατήστε το κουμπί ζευγοποίησης, που θα εμφανιστεί λίγα δευτερόλεπτα μετά. 
  6. Αν δεν εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης, περιμένετε ένα λεπτό όσο το Apple Pencil φορτίζεται. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το Apple Pencil και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης.
  7. Εάν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το κουμπί ζευγοποίησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: