Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις άδειες χρήσης στο Apple Configurator

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις άδειες χρήσης σας αφού έχετε πραγματοποιήσει μετεγκατάσταση στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager ή του Apple Business Manager. 

Ανάκληση όλων των εκχωρημένων αδειών χρήσης

 1. Ανοίξτε το Apple Configurator.
 2. Επιλέξτε Account (Λογαριασμός) > Sign In (Σύνδεση) και κατόπιν συνδεθείτε στο App Store με τον λογαριασμό VPP.
 3. Επιλέξτε Window (Παράθυρο) > VPP Assignments (Εκχωρήσεις VPP).
 4. Κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα σε μια εφαρμογή, για να προβάλετε τον σειριακό αριθμό των συσκευών στις οποίες έχει εκχωρηθεί η εφαρμογή.
 5. Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή «Remove» (Αφαίρεση) στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Revoke» (Ανάκληση).
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να ανακαλέσετε τις άδειες χρήσης από τις υπόλοιπες εφαρμογές.
 7. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα και μεταφέρετε τις παλιές άδειες χρήσης του VPP.

Μεταφορά των παλιών αδειών χρήσης του VPP

Αφού ανακαλέσετε όλες τις εκχωρημένες άδειες χρήσης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager.
 2. Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις» και κατόπιν στην επιλογή «Εφαρμογές και βιβλία».
 3. Μεταφέρετε όλες τις παλιές άδειες χρήσης του VPP.
 4. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία για το Apple Configurator.

Δημιουργία νέας τοποθεσίας για το Apple Configurator

Αφού μεταφέρετε τις παλιές άδειες χρήσης του VPP, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τοποθεσίες».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη νέας τοποθεσίας».*
 4. Εισαγάγετε τις πληροφορίες της νέας τοποθεσίας και κατόπιν πατήστε «Αποθήκευση». Μόνο το Apple Configurator θα χρησιμοποιεί αυτήν την τοποθεσία.
 5. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να δημιουργήσετε έναν νέο υπεύθυνο διαχείρισης περιεχομένου. 

Δημιουργία νέου υπεύθυνου διαχείρισης περιεχομένου

Αφού δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί».
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη νέου λογαριασμού».*
 3. Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε «Υπεύθυνος διαχείρισης περιεχομένου» ως τον ρόλο του υπεύθυνου διαχείρισης και κατόπιν επιλέξτε τη νέα τοποθεσία για το Apple Configurator. 
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση ατόμου».
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία σύνδεσης», βρείτε το όνομα και το συνθηματικό και κατόπιν αποσυνδεθείτε.
 6. Προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να μεταφέρετε τις άδειες χρήσης σας σε μια νέα τοποθεσία. 

Αγορά δωρεάν αδειών χρήσης στη νέα τοποθεσία

Αφού δημιουργήσετε έναν νέο υπεύθυνο διαχείρισης περιεχομένου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager με τον λογαριασμό του νέου υπεύθυνου διαχείρισης περιεχομένου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογές και βιβλία».
 3. Επιλέξτε «Έναρξη» και μεταφέρετε τις άδειες χρήσης στη νέα τοποθεσία αν σας ζητηθεί.
 4. Αναζητήστε μια δωρεάν εφαρμογή που θέλετε να αναπτύξετε.
 5. Επιλέξτε την εφαρμογή από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
 6. Επιλέξτε την τοποθεσία του Apple Configurator που δημιουργήσατε.
 7. Εισαγάγετε έναν αριθμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».
 8. Όταν οι άδειες χρήσης γίνουν διαθέσιμες, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα και συνδεθείτε στο Apple Configurator.

Σύνδεση στο Apple Configurator

Αφού λάβετε τις δωρεάν άδειες χρήσης στη νέα τοποθεσία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε το Apple Configurator.
 2. Επιλέξτε Account (Λογαριασμός) > Sign In (Σύνδεση) και κατόπιν συνδεθείτε με τον λογαριασμό του νέου υπεύθυνου διαχείρισης περιεχομένου.
 3. Επιλέξτε Window (Παράθυρο) > Volume Purchasing Assignments (Εκχωρήσεις μαζικών αγορών) και κατόπιν επαληθεύστε ότι έχουν καταχωριστεί οι άδειες χρήσης του VPP.

Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, μπορείτε να μεταφέρετε τις άδειες χρήσης στη νέα τοποθεσία του Apple Configurator ενώ έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής.

* Για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία ή έναν νέο υπεύθυνο διαχείρισης περιεχομένου, πρέπει να είστε διαχειριστής, υπεύθυνος διαχείρισης ιδρύματος ή υπεύθυνος διαχείρισης ατόμων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: