Πώς να προωθήσετε μηνύματα κειμένου SMS/MMS από το iPhone στο iPad, το iPod touch ή τον Mac

Με την Προώθηση μηνυμάτων κειμένου, τα μηνύματα SMS/MMS που στέλνετε και λαμβάνετε στο iPhone μπορούν να εμφανίζονται σε Mac, iPad και iPod touch. Κατόπιν, μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση από τη συσκευή που θέλετε.

Ένα iPhone δίπλα σε Mac. Και οι δύο συσκευές εμφανίζουν την ίδια συνομιλία με μηνύματα κειμένου.

Όταν κάποιος σάς στέλνει ένα μήνυμα SMS ή MMS στο iPhone, αυτό εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, ενώ τα μηνύματα iMessage εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Όταν ρυθμίσετε την Προώθηση μηνυμάτων κειμένου, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα SMS και MMS από το iPhone σε οποιαδήποτε συσκευή Mac, iPad ή iPod touch που πληροί τις απαιτήσεις συστήματος για τη λειτουργία Συνέχισης.

Διαμόρφωση της προώθησης μηνυμάτων κειμένου

  1. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Αποστολή και λήψη. Στον Mac, ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα και επιλέξτε Μηνύματα > Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο iMessage. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iMessage με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε σε όλες τις συσκευές σας.
  2. Στο iPhone, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Μηνύματα > Προώθηση μηνυμάτων κειμένου.*
  3. Επιλέξτε ποιες συσκευές μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα κειμένου από το iPhone. Αν δεν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για το Apple ID, θα εμφανιστεί ένας κωδικός επαλήθευσης σε καθεμιά από τις υπόλοιπες συσκευές σας: εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό στο iPhone.

Εφόσον το iPhone σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή σε ένα κινητό δίκτυο, τότε τα νέα μηνύματα κειμένου SMS/MMS μπορούν να σταλούν και να ληφθούν στις συσκευές που προσθέσατε.

Τώρα, το iCloud διατηρεί ενημερωμένο και διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές σας ολόκληρο το ιστορικό των μηνυμάτων σας, ακόμα και όταν διαμορφώνετε μια νέα συσκευή. Μάθετε πώς να διατηρείτε όλα τα μηνύματά σας στο iCloud.

* Δεν βλέπετε τη ρύθμιση «Προώθηση μηνυμάτων κειμένου» στο iPhone; Μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Μηνύματα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το iMessage, πατήστε «Αποστολή και λήψη», πατήστε «Χρήση Apple ID για iMessage» και, στη συνέχεια, συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε στις άλλες συσκευές σας.

Προώθηση παλαιότερων μηνυμάτων κειμένου

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα το μπαλόνι μηνύματος που θέλετε να προωθήσετε και κατόπιν, πατήστε «Περισσότερα».
  2. Επιλέξτε άλλα μηνύματα κειμένου που ενδεχομένως θέλετε να προωθήσετε. 
  3. Πατήστε «Προώθηση»  και εισαγάγετε έναν παραλήπτη. 
  4. Πατήστε «Αποστολή» .

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: