Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε το App Store ή το iTunes Store, να αγοράσετε περιεχόμενο ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία πληρωμής

Ενδέχεται να χρησιμοποιείτε λογισμικό ή υλισμικό που δεν έχει ενημερωθεί.

Ορισμένες συσκευές που χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το iTunes Store

Λόγω της αυξημένης ασφάλειας, ορισμένες συσκευές που χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το iTunes Store. 

Η Apple συνιστά να ενημερώσετε το λογισμικό σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Αν εμφανιστεί το σφάλμα -9836
  • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη φόρτωση του iTunes Store
  • Αν δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον τρόπο πληρωμής σας στο App Store ή το iTunes Store
  • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αγορά στοιχείων στο App Store ή το iTunes Store
  • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την επανάληψη λήψης στοιχείων από το iTunes Store στο PC με Windows

Ενημέρωση λογισμικού

Ορισμένα καταργημένα προϊόντα υλισμικού δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το iTunes Store

Εάν η συσκευή σας έχει καταργηθεί, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes Store σε αυτήν τη συσκευή, ακόμα και αν ενημερώσετε το λογισμικό. Ελέγξτε εάν η συσκευή σας έχει καταχωριστεί ως καταργημένη.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: