Μάθετε πού μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε καταστήματα, εντός εφαρμογών, σε ιστότοπους στο Safari, για τις μετακινήσεις σας σε ορισμένες χώρες και περιοχές καθώς και στο Message Apple.1, 2

Σε καταστήματα

Χρησιμοποιήστε το Apple Pay σε μέρη όπου βλέπετε ένα από τα παρακάτω σύμβολα.3 Ή αναζητήστε το Apple Pay στους Χάρτες για να βρείτε κοντινά καταστήματα που δέχονται πληρωμές μέσω Apple Pay.

Εικονίδια Apple Pay και ανεπαφικής κάρτας

 

Στην Ηπειρωτική Κίνα, χρησιμοποιήστε το Apple Pay σε μέρη όπου βλέπετε ένα από τα παρακάτω σύμβολα.

Εικονίδια Apple Pay, Union Pay και China T-Union

Στην Ιαπωνία, χρησιμοποιήστε το Apple Pay σε μέρη όπου βλέπετε ένα από τα παρακάτω σύμβολα.

Εικονίδια Apple Pay, nanaco, WAON, Pasmo, Suica, ID, QUIC Pay και συσκευής ανάγνωσης ανεπαφικών συναλλαγών

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay για να στέλνετε και να λαμβάνετε χρήματα από τους φίλους και την οικογένειά σας. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο Message Apple από το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Εντός εφαρμογών και online στο Safari

Χρησιμοποιήστε το Apple Pay σε μέρη όπου βλέπετε αυτό το κουμπί ή σε μέρη όπου εμφανίζεται το Apple Pay ως τρόπος πληρωμής. Επίσης, μπορεί να δείτε τις ενδείξεις «Δωρεά με το Apple Pay» ή «Αγορά με το Apple Pay».

Εικονίδιο Apple Pay

  1. Επιπλέον της αποδοχής του Apple Pay, ο πωλητής πρέπει να δέχεται την κάρτα πληρωμών που χρησιμοποιείτε και το δίκτυο πληρωμών.
  2. Στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε ιστότοπους στο Safari μόνο σε συμβατά μοντέλα iPhone και iPad με iOS 11.2 ή μεταγενέστερη έκδοση.
  3. Ορισμένα καταστήματα μπορεί να έχουν αυτό το σύμβολο στις συσκευές ανάγνωσης καρτών και στα τερματικά σημείου πώλησης, αλλά μπορεί να μην είναι ρυθμισμένα τη δεδομένη στιγμή ώστε να δέχονται ανεπαφικές πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου του Apple Pay. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay σε ένα κατάστημα που επιδεικνύει το σύμβολο ανεπαφικών πληρωμών, ενημερώστε μας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: