Διαγραφή εφαρμογών σε iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να διαγράφετε εφαρμογές στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Πώς να διαγράψετε μια εφαρμογή

 1. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή.
 2. Πατήστε «Αφαίρεση εφαρμογής» εικονίδιο Αφαίρεσης εφαρμογής.
  Οθόνη iPhone που δείχνει το μενού που εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα μια εφαρμογή. Η «Αφαίρεση εφαρμογής» είναι η τρίτη επιλογή στο μενού.
 3. Πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής» και στη συνέχεια «Διαγραφή» για επιβεβαίωση.

Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ενσωματωμένες εφαρμογές Apple δεν είναι δυνατό να διαγραφούν από τη συσκευή σας, οπότε ενδέχεται να μην εμφανίζεται η επιλογή διαγραφής μιας εφαρμογής. Ακολουθεί μια λίστα ενσωματωμένων εφαρμογών Apple που μπορείτε να διαγράψετε από τη συσκευή σας. Εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε μια εφαρμογή η οποία δεν αναπτυχθεί από την Apple, απενεργοποιήστε τον γονικό έλεγχο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να διαγράψετε ξανά την εφαρμογή.

Αν πατήσετε παρατεταμένα μια εφαρμογή από την οθόνη Αφετηρίας και η εφαρμογή αρχίσει να τρέμει: 

 1. Πατήστε το εικονίδιο Αφαίρεσης  στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.
  Οθόνη iPhone που εμφανίζει μια εφαρμογή με το εικονίδιο Αφαίρεσης στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί Προσθήκης στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και ένα κουμπί «Τέλος» στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 2. Πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής» και στη συνέχεια «Διαγραφή» για επιβεβαίωση.
 3. Πατήστε «Τέλος».

Μάθετε περισσότερα

 • Με το iOS 14, αντί να διαγράφετε εφαρμογές, μπορείτε να τις αφαιρείτε από την οθόνη Αφετηρίας, ώστε να εμφανίζονται μόνο στη Βιβλιοθήκη εφαρμογών σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της Βιβλιοθήκης εφαρμογών.
 • Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν ακυρώνονται οι συνδρομές που ενδεχομένως έχετε εντός της εφαρμογής. Κατά τη διαγραφή μιας εφαρμογής, μπορείτε να δείτε μια επιλογή «Ακύρωση συνδρομών». Μάθετε πώς μπορείτε να ακυρώσετε τις συνδρομές σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: