Διαγραφή εφαρμογών από iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να διαγράφετε εφαρμογές τρίτων παρόχων που έχετε εγκαταστήσει στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

Διαγραφή εφαρμογής

  1. Πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή.
  2. Πατήστε «Διαγραφή εφαρμογής».
  3. Πατήστε «Διαγραφή».

Αν διαγράψετε μια εφαρμογή, δεν θα ακυρωθούν αυτόματα τυχόν συνδρομές εντός της εφαρμογής που ενδεχομένως έχετε πραγματοποιήσει. Κατά τη διαγραφή μιας εφαρμογής, μπορείτε να δείτε μια επιλογή «Ακύρωση συνδρομών». Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τις συνδρομές σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: