Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iCloud για Windows 6.2

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας για το iCloud για Windows 6.2.

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλεια προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

iCloud για Windows 6.2

Κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου 2017

Διακομιστής APN

Διαθέσιμο για: Windows 7 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας που έχει αποκτήσει προνομιακή θέση στο δίκτυο μπορεί να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα κάποιου χρήστη

Περιγραφή: Ένα πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη απεστάλη σε μορφή απλού κειμένου. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού πιστοποιητικών.

CVE-2017-2383: Matthias Wachs και Quirin Scheitle του Technical University Munich (TUM)

libxslt

Διαθέσιμο για: Windows 7 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Πολλές ευπάθειες στο libxslt

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-5029: Holger Fuhrmannek

WebKit

Διαθέσιμο για: Windows 7 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου Ιστού μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

Περιγραφή: Πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

CVE-2017-2463: Kai Kang (4B5F5F4B) του Tencent Xuanwu Lab (tencent.com) σε συνεργασία με το πρόγραμμα Zero Day Initiative της Trend Micro.

WebKit

Διαθέσιμο για: Windows 7 και νεότερες εκδόσεις

Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία κακόβουλου περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να αποσπάσει δεδομένα μεταξύ προελεύσεων

Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης στον χειρισμό στοιχείων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση.

CVE-2017-2479: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2480: lokihardt του Google Project Zero

CVE-2017-2493: lokihardt του Google Project Zero

Η καταχώριση ενημερώθηκε στις 24 Απριλίου 2017

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: