Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των εφαρμογών Pages 6.1, Numbers 4.1 και Keynote 7.1 για Mac και των εφαρμογών Pages 3.1, Numbers 3.1 και Keynote 3.1 για iOS

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας των εφαρμογών Pages 6.1, Numbers 4.1 και Keynote 7.1 για Mac και των εφαρμογών Pages 3.1, Numbers 3.1 και Keynote 3.1 για iOS

Πληροφορίες σχετικά με τις Ενημερώσεις ασφάλειας Apple

Για την προστασία των πελατών της, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά, ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις αναφέρονται στη σελίδα Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στη σελίδα Ασφάλειας προϊόντων Apple. Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία σας με την Apple, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Τα έγγραφα της Apple σχετικά με την ασφάλεια αναφέρουν τις ευπάθειες κατά αναγνωριστικό CVE, όπου είναι δυνατό.

Pages 6.1, Numbers 4.1 και Keynote 7.1 για Mac και Pages 3.1, Numbers 3.1 και Keynote 3.1 for iOS

Εκδόθηκε 27 Μαρτίου 2017

Εξαγωγή

Διατίθεται για: macOS 10.12 ή νεότερη έκδοση, iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση

Αποτέλεσμα: Μπορεί να εκτεθεί το περιεχόμενο των αρχείων PDF που προστατεύονται με συνθηματικό τα οποία έχετε εξαγάγει από το iWork

Περιγραφή: Το iWork χρησιμοποιούσε αδύναμη κρυπτογράφηση 40-bit RC4 για τις εξαγωγές αρχείων PDF που προστατεύονται με συνθηματικό. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την αλλαγή της διαδικασίας εξαγωγής από το iWork ώστε να χρησιμοποιεί AES-128.

CVE-2017-2391: Philipp Eckel από την εταιρεία ThoughtWorks

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: