Διαχείριση προσκλήσεων σύσκεψης του Exchange στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις προσκλήσεις σύσκεψης του Microsoft Exchange χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο για να προσκαλέσετε συναδέλφους σε συσκέψεις, να προωθήσετε προσκλήσεις σύσκεψης, να προτείνετε νέες ώρες σύσκεψης και πολλά περισσότερα.

Δείτε τις απαιτήσεις

Δείτε τι θα χρειαστείτε:

 • iPhone, iPad ή iPod touch με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS
 • Έναν λογαριασμό με Microsoft Exchange 2010 ή νεότερη έκδοση


Πρόσκληση συναδέλφων σε μια σύσκεψη

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και κατόπιν πατήστε το κουμπί προσθήκης  για να δημιουργήσετε ένα νέο γεγονός. Για ένα υπάρχον γεγονός, πατήστε το γεγονός και κατόπιν πατήστε «Αλλαγές».
 2. Πατήστε «Προσκεκλημένοι».
  Οθόνη «Προσθήκη νέου γεγονότος» του ημερολογίου iPhone με το στοιχείο «Προσκεκλημένοι» επιλεγμένο
 3. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος». Αφού πατήσετε «Τέλος», κάθε προσκεκλημένος θα λάβει ένα email που του δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτεί, να απορρίψει ή να αποδεχτεί με επιφύλαξη την πρόσκληση.


Προώθηση πρόσκλησης σε μια σύσκεψη

Σε ορισμένους διακομιστές του Exchange, οποιοσδήποτε συμμετέχων σε ένα γεγονός μπορεί να προσκαλεί άλλους συμμετέχοντες.

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, πατήστε ένα γεγονός.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία».
 3. Πατήστε «Προσκεκλημένοι».
 4. Πατήστε «Προσθήκη προσκεκλημένων». 
 5. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email των νέων προσκεκλημένων και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος». Αν η σύσκεψη είναι επαναλαμβανόμενη, πατήστε «Μόνο για τρέχον γεγονός» ή «Για μελλοντικά γεγονότα».
 6. Πατήστε «Τέλος» στην οθόνη «Επεξεργασία γεγονότος».


Πρόταση νέας ώρας σύσκεψης

Οποιοσδήποτε προσκεκλημένος μπορεί να προτείνει νέα ώρα* για μια σύσκεψη στο Ημερολόγιο.

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, πατήστε ένα γεγονός.
 2. Πατήστε «Προτείνετε νέα ώρα».
  Εφαρμογή Ημερολόγιο στο iPhone στην οποία εμφανίζεται το κουμπί «Προτείνετε νέα ώρα» σε μια πρόσκληση γεγονότος.
 3. Επιλέξτε μια νέα ώρα από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών.
 4. Πατήστε «Τέλος». 

Το Ημερολόγιο θα στείλει μια γνωστοποίηση στον διοργανωτή σχετικά με την προτεινόμενη ώρα. Ο διοργανωτής μπορεί είτε να αποδεχτεί είτε να αγνοήσει την προτεινόμενη ώρα είτε να αποστείλει μια απάντηση μέσω email. Αν ο διοργανωτής αποδεχτεί τη νέα ώρα, η ώρα της σύσκεψης θα αλλάξει.


Ακύρωση σύσκεψης

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, πατήστε ένα γεγονός.
 2. Πατήστε «Διαγραφή γεγονότος».
  Οθόνη «Λεπτομέρειες γεγονότος» του ημερολογίου iPhone με το στοιχείο «Διαγραφή γεγονότος» στο κάτω μέρος
 3. Πατήστε «Διαγραφή γεγονότος» ξανά για επιβεβαίωση. 

Το Ημερολόγιο θα στείλει μια γνωστοποίηση σε όλους τους προσκεκλημένους στη σύσκεψη ενημερώνοντάς τους ότι η σύσκεψη έχει ακυρωθεί.


Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

* Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται Office 365 ή Microsoft Exchange 2016 ή νεότερη έκδοση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: