Χρήση του HDMI ARC ή του eARC με το Apple TV 4K

Με το HDMI ARC ή το eARC ενεργοποιημένο, το Apple TV 4K (2ης γενιάς και νεότερο μοντέλο) μπορεί να λαμβάνει ήχο υψηλής ποιότητας από μια υποστηριζόμενη τηλεόραση και κατόπιν να αναπαράγει αυτόν τον ήχο μέσω των ηχείων HomePod ή HomePod mini.

Τι χρειάζεστε

 • Apple TV 4K (2ης γενιάς ή νεότερο μοντέλο)
 • Ηχεία HomePod ή HomePod mini
 • Τηλεόραση που υποστηρίζει HDMI ARC ή eARC

Ενεργοποίηση του HDMI ARC ή του eARC

 1. Διαμορφώστε το ένα ηχείο ή το στερεοφωνικό ζεύγος ηχείων HomePod ή HomePod mini ως το προεπιλεγμένο ηχείο για το Apple TV
 2. Μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας του Apple TV και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος > Έξοδος ήχου. 
 3. Στην ενότητα «Προεπιλεγμένη έξοδος ήχου», βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το δωμάτιο με το HomePod ή το HomePod mini. 
 4. Στην ενότητα «Κανάλι επιστροφής ήχου», επιλέξτε «Αναπαραγωγή ήχου τηλεόρασης». Θα γνωρίζετε ότι το ARC ή το eARC είναι ενεργοποιημένο, όταν εμφανίζεται ως «Ναι (ARC)» ή ως «Ναι (eARC)».

Αν το HDMI ARC ή το eARC δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο

 • Αν δεν μπορείτε να διαμορφώσετε το HomePod ή το HomePod mini ως το προεπιλεγμένο ηχείο για το Apple TV, βεβαιωθείτε ότι το HomePod ή το HomePod mini και το Apple TV έχουν προστεθεί στο ίδιο δωμάτιο στην εφαρμογή Οικία. Κατόπιν, δοκιμάστε να διαμορφώσετε το HomePod ή το HomePod mini ως το προεπιλεγμένο ηχείο για το Apple TV ξανά. 
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ARC ή eARC. Για να το διαπιστώσετε, ελέγξτε αν υπάρχει ετικέτα ARC δίπλα στη θύρα HDMI ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας.
 • Ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε το ARC, το eARC ή το HDMI-CEC στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας. Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή της τηλεόρασής σας για λεπτομέρειες. 
 • Αποσυνδέστε τα καλώδια HDMI από την τηλεόραση και από το Apple TV. Κατόπιν, συνδέστε ξανά τα καλώδια και δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το ARC ή το eARC. 
Ημερομηνία δημοσίευσης: