Χρήση των πολυμέσων HEIF ή HEVC σε συσκευές Apple

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο iOS 11 ή στο macOS High Sierra για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF ή HEVC που έχουν ληφθεί με μια συσκευή iOS.

Το iOS 11 και το macOS High Sierra υποστηρίζουν τις ακόλουθες νέες τυποποιημένες μορφές πολυμέσων:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) για φωτογραφίες
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), γνωστό και ως H.265, για βίντεο

Οι μορφές HEIF και HEVC παρέχουν καλύτερη συμπίεση από τις μορφές JPEG και H.264 και, επομένως, χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης στις συσκευές σας και στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud διατηρώντας παράλληλα την ίδια οπτική ποιότητα.

Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη στην τελευταία έκδοση του iOS 11 ή του macOS High Sierra.

Λήψη αυτών των πολυμέσων

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11, οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC:

Άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν iOS 11 ή macOS High Sierra μπορούν να προβάλουν, να επεξεργαστούν ή να αντιγράψουν πολυμέσα HEIF και HEVC με ορισμένους περιορισμούς.

Αν και η λήψη πολυμέσων στις μορφές HEIF και HEVC συνιστάται, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη χρησιμοποιώντας παλιότερες μορφές που είναι συμβατές σε ευρύτερο αριθμό λειτουργικών συστημάτων και συσκευών: 

  1. Στο iOS 11, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα.
  2. Πατήστε «Μορφές».
  3. Πατήστε «Πιο συμβατή μορφή». Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC.
  4. Όλες οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο θα χρησιμοποιούν πλέον τη μορφή JPEG ή H.264. Για να επιστρέψετε στη χρήση των μορφών HEIF και HEVC που εξοικονομούν χώρο, επιλέξτε «Υψηλή απόδοση».

Εργασία με αυτά τα πολυμέσα

Το iOS 11 και το macOS High Sierra ενσωματώνουν υποστήριξη για τα πολυμέσα HEIF και HEVC, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτά τα πολυμέσα σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Φωτογραφίες, iMovie και QuickTime Player.

Σε ορισμένες παλιότερες συσκευές, η υποστήριξη της μορφής HEVC επηρεάζεται επίσης από την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ (fps) του βίντεο:

  • Το iPhone 6, το iPhone 6 Plus και το iPad Air 2 υποστηρίζουν βίντεο HEVC που λαμβάνονται σε ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 1080p/240 fps.
  • Το iPhone 5s, το iPad Air και το iPad mini (μοντέλα Retina) υποστηρίζουν βίντεο HEVC που λήφθηκαν σε ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 1080p/60 fps ή 720p/240 fps.

Αν χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud με το iOS 10 ή το macOS Sierra, ενδέχεται να εμφανιστεί το ένα εικονίδιο προειδοποίησης στην επάνω δεξιά γωνία της φωτογραφίας ή του βίντεο ή ένα μήνυμα ειδοποίησης. Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη στο iOS 11 ή το macOS High Sierra.

Κοινοποίηση αυτών των πολυμέσων

Η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud διατηρεί τα πολυμέσα στην αρχική τους μορφή, ανάλυση και ρυθμό καρέ. Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο iOS 11 ή το macOS High Sierra, αν η συσκευή σας δεν μπορεί να προβάλει πλήρως, να επεξεργαστεί ή να αντιγράψει πολυμέσα HEIF ή HEVC στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud ή αν τα προβάλει σε χαμηλότερη ανάλυση.

Όταν κοινοποιείτε πολυμέσα HEIF ή HEVC χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, όπως το AirDrop, τα Μηνύματα ή email, αυτά κοινοποιούνται σε μια μορφή που είναι πιο συμβατή, π.χ. JPEG ή H.264.

Εισαγωγή αυτών των πολυμέσων μέσω USB

Όταν εισαγάγετε πολυμέσα HEIF ή HEVC από μια συνδεδεμένη συσκευή iOS στις Φωτογραφίες, την Καταγραφή εικόνων ή σε ένα PC, τα πολυμέσα ενδέχεται να μετατραπούν σε JPEG ή H.264.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά εισαγωγής στο iOS 11. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες. Στην ενότητα «Μεταφορά σε Mac ή PC», πατήστε «Διατήρηση αρχικών», για να αποτρέψετε τη μετατροπή των πολυμέσων κατά την εισαγωγή.

Published Date: