Χρήση των πολυμέσων HEIF ή HEVC σε συσκευές Apple

Πραγματοποιήστε αναβάθμιση στο iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή στο macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση, για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF ή HEVC που έχουν ληφθεί με μια συσκευή iOS.

Το iOS 11 και το macOS High Sierra εισήγαγαν υποστήριξη για τις ακόλουθες νέες τυποποιημένες μορφές πολυμέσων:

  • HEIF (High Efficiency Image File Format) για φωτογραφίες
  • HEVC (High Efficiency Video Coding), γνωστό και ως H.265, για βίντεο

Οι μορφές HEIF και HEVC παρέχουν καλύτερη συμπίεση από τις μορφές JPEG και H.264 και, επομένως, χρησιμοποιούν λιγότερο χώρο αποθήκευσης στις συσκευές σας και στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud διατηρώντας παράλληλα την ίδια οπτική ποιότητα. 

Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS 11 ή σε νεότερη έκδοση ή του macOS High Sierra ή σε νεότερη έκδοση.

Λήψη αυτών των πολυμέσων

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS 11 ή νεότερη έκδοση, οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC:

Άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση μπορούν να προβάλουν, να επεξεργαστούν ή να αντιγράψουν πολυμέσα HEIF και HEVC με ορισμένους περιορισμούς.

Αν και η λήψη πολυμέσων στις μορφές HEIF και HEVC συνιστάται, μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις συσκευές ώστε να πραγματοποιούν λήψη χρησιμοποιώντας παλιότερες μορφές που είναι συμβατές με ευρύτερο αριθμό λειτουργικών συστημάτων και συσκευών:

  1. Στο iOS 11, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα.
  2. Πατήστε «Μορφές».
  3. Πατήστε «Πιο συμβατή μορφή». Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές που μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη πολυμέσων στη μορφή HEIF ή HEVC.
  4. Όλες οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο θα χρησιμοποιούν πλέον τη μορφή JPEG ή H.264. Για να επιστρέψετε στη χρήση των μορφών HEIF και HEVC που εξοικονομούν χώρο, επιλέξτε «Υψηλή απόδοση».

Εργασία με αυτά τα πολυμέσα

Το iOS 11 ή οι νεότερες εκδόσεις και το macOS High Sierra ή οι νεότερες εκδόσεις ενσωματώνουν υποστήριξη για τα πολυμέσα HEIF και HEVC, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αυτά τα πολυμέσα σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Φωτογραφίες, iMovie και QuickTime Player.

Σε ορισμένες παλιότερες συσκευές, η υποστήριξη της μορφής HEVC επηρεάζεται επίσης από την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ (fps) του βίντεο. Οι αναλύσεις 1080p και κάτω και οι ρυθμοί καρέ 60fps και κάτω είναι συμβατά με ευρύτερο αριθμό παλαιότερων συσκευών. Μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κάμερα στη συσκευή λήψης σας, για να αλλάξετε την ανάλυση και τον ρυθμό καρέ που χρησιμοποιεί για την εγγραφή βίντεο.

Αν χρησιμοποιείτε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud με το iOS 10 ή το macOS Sierra, ενδέχεται να εμφανιστεί το ένα εικονίδιο προειδοποίησης στην επάνω δεξιά γωνία της φωτογραφίας ή του βίντεο ή ένα μήνυμα ειδοποίησης. Για να προβάλετε πλήρως, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε πολυμέσα HEIF και HEVC στη συσκευή σας, αναβαθμίστε τη σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Κοινοποίηση αυτών των πολυμέσων

Η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud διατηρεί τα πολυμέσα στην αρχική τους μορφή, ανάλυση και ρυθμό καρέ. Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να προβάλει πλήρως, να επεξεργαστεί ή να αντιγράψει πολυμέσα HEIF ή HEVC στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud ή τα εμφανίζει σε χαμηλότερη ανάλυση, αναβαθμίστε τη σε iOS 11 ή νεότερη έκδοση ή σε macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση.

Όταν κοινοποιείτε πολυμέσα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, όπως το AirDrop, τα Μηνύματα ή email, αυτά κοινοποιούνται σε μια πιο συμβατή μορφή, π.χ. JPEG ή H.264.

Εισαγωγή αυτών των πολυμέσων μέσω USB

Όταν εισαγάγετε πολυμέσα HEIF ή HEVC από μια συνδεδεμένη συσκευή iOS στις Φωτογραφίες, την Καταγραφή εικόνων ή σε ένα PC, τα πολυμέσα ενδέχεται να μετατραπούν σε JPEG ή H.264.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συμπεριφορά εισαγωγής στο iOS 11 ή σε νεότερη έκδοση. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες. Στην ενότητα «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ MAC Ή PC», πατήστε «Διατήρηση αρχικών», για να αποτρέψετε τη μετατροπή των πολυμέσων κατά την εισαγωγή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: