Κοινή χρήση των σημειώσεών σας στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Με την εφαρμογή Σημειώσεις μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να συνεργαστούν στις σημειώσεις και τους φακέλους σας στο iCloud. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συνεργαστείτε σε έργα, στον σχεδιασμό ενός ταξιδιού, στη δημιουργία μιας λίστας σουπερμάρκετ και σε πολλά άλλα.

Σχετικά με την κοινή χρήση των σημειώσεων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα άτομο σε οποιαδήποτε σημείωση iCloud ή σε έναν ολόκληρο φάκελο με σημειώσεις στη συσκευή σας. Έπειτα, εκείνο μπορεί να επεξεργαστεί τις σημειώσεις και να δει τις πιο πρόσφατες αλλαγές που κάνατε εσείς. Αν είστε ο κάτοχος μιας σημείωσης, μπορείτε να αφαιρέσετε άλλα άτομα από τις σημειώσεις και τους φακέλους σας όποτε θέλετε.

Εφόσον η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, το iCloud διατηρεί τις σημειώσεις και τους φακέλους σας ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές, το οποίο σημαίνει ότι μια σημείωση iCloud που έχετε στο iPhone θα εμφανίζεται επίσης στο iPad σας. Έτσι, όταν σβήνετε ένα στοιχείο από τη λίστα υποχρεώσεών σας, επεξεργάζεστε ένα σκίτσο ή προσθέτετε ένα συνημμένο, κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στην κοινόχρηστη σημείωση ή στον κοινόχρηστο φάκελο θα βλέπει την πιο πρόσφατη έκδοση.

Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σημειώσεων που προστατεύονται με συνθηματικό. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σημείωσης που προστατεύεται με συνθηματικό, πατήστε τη σημείωση, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και στη συνέχεια πατήστε «Αφαίρεση» και κάντε κοινή χρήση της σημείωσης.

Πριν ξεκινήσετε

 1. Ενημερώστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.
 2. Διαμορφώστε το iCloud σε όλες τις συσκευές σας.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας.
 4. Αναβαθμίστε τις σημειώσεις σας για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. Επίσης, όλα τα άτομα με τα οποία κάνετε κοινή χρήση θα πρέπει να ενημερώσουν τη συσκευή τους και τις Σημειώσεις. Αν έχετε σχέδια σε οποιαδήποτε από τις σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ενημερωθεί για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.


iPhone που δείχνει πώς να προσθέσετε ένα άτομο σε μια σημείωση

Προσθήκη ενός ατόμου σε μια σημείωση

 1. Ανοίξτε τη σημείωση iCloud που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και στη συνέχεια πατήστε «Κοινή χρήση σημείωσης» κουμπί προσθήκης συνεργατών .
 3. Επιλέξτε πώς θέλετε να στείλετε την πρόσκλησή σας. Έπειτα, επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση.
 4. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε κοινή χρήση, ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε «Αποστολή».

Για να προσθέσετε περισσότερα άτομα σε μια κοινόχρηστη σημείωση, ανοίξτε τη σημείωση iCloud, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»  και στη συνέχεια πατήστε «Προσθήκη ατόμων» και ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 4. Εάν κάνετε ήδη κοινή χρήση μιας σημείωσης, θα δείτε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»  στο επάνω μέρος της σημείωσης ή το εικονίδιο ατόμων  στη λίστα σημειώσεων.

iPhone που δείχνει πώς να προσθέσετε ένα άτομο σε έναν φάκελο στις Σημειώσεις

Προσθήκη ατόμων σε έναν φάκελο

 1. Μεταβείτε στη λίστα Φακέλων σας. 
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από τον φάκελο του οποίου θέλετε να κάνετε κοινή χρήση και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων» 
 3. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της πρόσκλησης και στη συνέχεια επιλέξτε το άτομο με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση. 
 4. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα κάνετε κοινή χρήση, ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε «Αποστολή».

Χρειάζεστε iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή iPadOS για να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου ή για να αποδεχτείτε μια πρόσκληση για συνεργασία σε έναν κοινόχρηστο φάκελο. Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ενός φακέλου που έχει μια κλειδωμένη σημείωση ή μια σημείωση την οποία χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιο άλλο άτομο.

iPhone που δείχνει πώς να διαχειριστείτε τον τρόπο κοινής χρήσης

Διαχείριση του τρόπου κοινής χρήσης

Ως δημιουργός μιας κοινόχρηστης σημείωσης, εσείς ελέγχετε την πρόσβαση για το ποιος μπορεί να κάνει αλλαγές. Από την κοινόχρηστη σημείωση, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»  για να δείτε τα άτομα με τα οποία θα κάνετε κοινή χρήση. Έπειτα, πατήστε «Επιλογές κοινής χρήσης» και ορίστε την επιλογή που θέλετε, όπως «Μπορεί να κάνει αλλαγές» ή «Προβολή μόνο».

Αν δείτε την ένδειξη «Προσκλήθηκε» κάτω από το όνομα ενός ατόμου, τότε αυτό το άτομο δεν έχει αποδεχτεί ακόμη την πρόσκλησή σας. Όποιος έχει πρόσβαση σε μια κοινόχρηστη σημείωση μπορεί να προσθέσει συνημμένα, να δημιουργήσει λίστες ελέγχου, να σκιτσάρει ένα σχέδιο και να επεξεργαστεί κείμενο. Όταν κάποιο άτομο έχει οριστεί με την επιλογή «Προβολή μόνο», δεν μπορεί να κάνει αλλαγές στην κοινόχρηστη σημείωση.

Όταν μια κοινόχρηστη σημείωση ενημερώνεται, το κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στη σημείωση θα λάβει μια ειδοποίηση ότι έγινε μια ενημέρωση. Για να αποκρύψετε αυτές τις ειδοποιήσεις, από τη σημείωση πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»  και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Απόκρυψη ειδοποιήσεων». 

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Επισήμανση αλλαγών», μεταβείτε στη σημείωση, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»  και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα επισημανθούν όλες οι αλλαγές που κάνετε εσείς ή οι συνεργάτες σας στη σημείωση.

Χρειάζεστε iOS 13 ή νεότερη έκδοση ή iPadOS για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες των Σημειώσεων, όπως τις λειτουργίες «Προβολή μόνο» και «Επισήμανση αλλαγών».

Αφαίρεση ατόμων από κοινόχρηστες σημειώσεις

Για να αφαιρέσετε ένα άτομο από μια κοινόχρηστη σημείωση:

 1. Ανοίξτε τη σημείωση και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων» .
 2. Πατήστε το όνομα του ατόμου.
 3. Πατήστε «Αφαίρεση πρόσβασης».

Για να αφαιρέσετε όλα τα άτομα από μια κοινόχρηστη σημείωση: 

 1. Ανοίξτε τη σημείωση και πατήστε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων» .
 2. Πατήστε «Διακοπή κοινής χρήσης».
 3. Πατήστε ξανά «Διακοπή κοινής χρήσης» για επιβεβαίωση.

Όταν διακόψετε την κοινή χρήση μιας σημείωσης με άλλα άτομα, η σημείωση θα διαγραφεί αυτόματα από τη συσκευή τους.

Διαγραφή κοινόχρηστης σημείωσης

Εάν δημιουργήσετε μια σημείωση και κάνετε κοινή χρήση της, μπορείτε να τη διαγράψετε όποτε θέλετε. Για να διαγράψετε μια κοινόχρηστη σημείωση, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» και μετά πατήστε το κουμπί Κάδου . Εάν βρίσκεστε στη λίστα των Σημειώσεων, μπορείτε επίσης να σαρώσετε προς τα αριστερά πάνω από τη σημείωση και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί Κάδου  και να πατήσετε «Διαγραφή κοινόχρηστης σημείωσης».

Αν διαγράψετε μια σημείωση, αυτή θα μετακινηθεί στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές» σε όλες τις συσκευές σας και θα παραμείνει σε αυτόν τον φάκελο για 30 ημέρες. Η σημείωση θα καταργηθεί εντελώς από τη συσκευή των ατόμων με τα οποία κάνετε κοινή χρήση της.

Αν διαγράψετε κατά λάθος μια σημείωση της οποίας κάποιο άλλο άτομο έκανε κοινή χρήση μαζί σας, μπορείτε να αποδεχτείτε ξανά το αρχείο Σημειώσεων από την αρχική πρόσκληση. Όταν αποδεχτείτε τη σημείωση, αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτήν τη σημείωση μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν ο δημιουργός διέκοψε την κοινή χρήση της σημείωσης, δεν θα μπορείτε να την αποδεχτείτε. Αν δεν έχετε την αρχική πρόσκληση, ζητήστε από τον δημιουργό να τη θέσει ξανά κοινή χρήση ή ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές».

Κάντε περισσότερα με τις Σημειώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: