Αν δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση ή η συνεργασία στην εφαρμογή Σημειώσεις σε iPhone ή iPad

Για να είναι δυνατή η κοινή χρήση ή η συνεργασία στην εφαρμογή Σημειώσεις, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν συσκευή Apple με το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και αρκετό χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iCloud.com.

Ενημερώστε τις συσκευές σας

Βεβαιωθείτε ότι εσείς και το άτομο με το οποίο προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση ή να συνεργαστείτε έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS στο iPhone ή το iPad σας ή την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS στο Mac σας. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε σε σημειώσεις με κάποιο άτομο το οποίο χρησιμοποιεί συσκευή που δεν παρέχεται από την Apple.

Αν έχετε σημειώσεις με σχέδια που δημιουργήθηκαν πριν από το iOS 13, ενημερώστε αυτά τα σχέδια στις Σημειώσεις ώστε να χρησιμοποιούν τις πιο πρόσφατες δυνατότητες. 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το iCloud

Συνδεθείτε στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές σας. Με το iCloud μπορείτε να αποθηκεύετε σημειώσεις, να κάνετε κοινή χρήση σημειώσεων και να συνεργάζεστε σε σημειώσεις σε διάφορες συσκευές. Ορισμένες δυνατότητες συνεργασίας των Σημειώσεων δεν θα λειτουργούν, αν δεν είναι συνδεδεμένοι και οι δύο χρήστες στο iCloud. 

Προτού κάντε κοινή χρήση μιας σημείωσης, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται στον φάκελο iCloud της εφαρμογής Σημειώσεις. Μπορείτε να συνεργαστείτε σε σημειώσεις μόνο όταν βρίσκονται στον φάκελο iCloud.

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Φάκελοι» στην εφαρμογή Σημειώσεις με τον φάκελο iCloud επισημασμένο

Βεβαιωθείτε ότι κάνετε κοινή χρήση με άλλους λογαριασμούς Apple

Στην εφαρμογή Σημειώσεις, μπορείτε να προσκαλέσετε τις επαφές σας να συνεργαστούν σε μια σημείωση. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα αντίγραφο μιας σημείωσης μέσω εφαρμογών, όπως είναι το Mail ή τα Μηνύματα. Για να ξεκινήσετε μια συνεργασία με το Messages, βεβαιωθείτε ότι η επαφή σας είναι συνδεδεμένη στο iCloud και ότι μπορεί να λάβει iMessage. 

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας σημείωσης: 

  1. Ανοίξτε τη σημείωση προς κοινή χρήση. 
  2. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση»
  3. Στο μενού, επιλέξτε αν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο ή να προσκαλέσετε την επαφή σας να συνεργαστεί στη σημείωση. Έως και 100 άτομα μπορούν να συνεργαστούν σε μια σημείωση.*
  4. Αγγίξτε μια εφαρμογή, όπως το Mail ή τα Μηνύματα, και στείλτε τη σημείωση στις επαφές σας. 

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες έχουν αρκετό χώρο αποθήκευσης iCloud

Πρέπει να έχετε αρκετό χώρο αποθήκευσης στο iCloud και στη συσκευή σας για να συνεργαστείτε σε σημειώσεις. Μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο ή να κάνετε αναβάθμιση στο iCloud+ για περισσότερο χώρο αποθήκευσης.

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο με το οποίο προσπαθείτε να κάνετε κοινή χρήση έχει επίσης αρκετό διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε αλλαγές που έγιναν σε κοινόχρηστες σημειώσεις, αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος αποθήκευσης στη συσκευή σας ή στον λογαριασμό σας iCloud.

Ελέγξτε αν οι σημειώσεις σας είναι κλειδωμένες

Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση σημειώσεων που προστατεύονται με συνθηματικό. Αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σημείωσης ή να συνεργαστείτε σε μια σημείωση που προστατεύεται με συνθηματικό:

  1. Επιλέξτε μια σημείωση και στη συνέχεια αγγίξτε «Προβολή σημείωσης» για να την ξεκλειδώσετε με το Face ID ή το συνθηματικό σας.
  2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» .
  3. Αγγίξτε την επιλογή «Αφαίρεση» για να αφαιρέσετε την προστασία με συνθηματικό.

* Για δυνατότητες συγχρονισμού σε πραγματικό χρόνο, έως και 33 ενεργοί συμμετέχοντες μπορούν να συνεργάζονται ταυτόχρονα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: