Διαμόρφωση των εγγράφων σας στο Pages

Μάθετε πώς να διαμορφώνετε τα έγγραφά σας στο Pages, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης αντικριστών σελίδων, από το iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac ή στο διαδίκτυο από το iCloud.com.

 

Χρήση του Pages για iOS

Το Pages για iOS είναι μια ισχυρή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου η οποία σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα από το iPhone, το iPad ή το iPod touch.
 

Εναλλαγή μεταξύ επεξεργασίας κειμένου και διάταξης σελίδας

Σε αρχεία επεξεργασίας κειμένου, το κείμενο ρέει από τη μία σελίδα στην επόμενη, που είναι ιδανικό για έγγραφα αναφορών και επιστολών. Σε έγγραφα διάταξης σελίδας μπορείτε να προσθέτετε αντικείμενα, όπως πλαίσια κειμένου και γραφικά, τα οποία μπορείτε να οργανώσετε όπως επιθυμείτε, καθιστώντας τα ιδανικά για ενημερωτικά δελτία και φυλλάδια. Μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ αυτών των δύο τύπων εγγράφων:

 1. Με το έγγραφο ανοιχτό στην εφαρμογή Pages, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου > κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου» .
 2. Για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου». Για έγγραφα διάταξης σελίδας, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου».

Αλλαγή περιθωρίων, προσανατολισμού σελίδας και μεγέθους σελίδας

 1. Ανοίξτε ένα έγγραφο στην εφαρμογή Pages και έπειτα πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου. 
 2. Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια για ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, σύρετε τα βέλη γύρω από το πλαίσιο του κυρίου τμήματος κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε τα περιθώρια σε όλες τις πλευρές της σελίδας.
 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, πατήστε το κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου»  > Έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε «Κάθετα» ή «Οριζόντια».
 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, πατήστε το κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου»> Έγγραφο και, στη συνέχεια, πατήστε μια επιλογή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας σε χαρτί εκτυπωτή 21,5 x 28 εκ. (8,5 x 11 ιντσών), επιλέξτε «Letter». Αν θέλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος, πατήστε «Προσαρμοσμένο μέγεθος», εισαγάγετε διαστάσεις και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».
 5. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».*

* Αν τα ιαπωνικά, τα κινέζικα ή τα κορεάτικα είναι η βασική γλώσσα ή έχουν προστεθεί ως γλώσσα προτίμησης για αυτήν τη συσκευή, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το κάθετο κείμενο για το έγγραφό σας στη «Διαμόρφωση Εγγράφου». 

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε το έγγραφό σας ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να έχουν διαφορετικές κεφαλίδες, υποσέλιδα και κύρια αντικείμενα στην αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα. Χρησιμοποιήστε αντικριστές σελίδες για διατάξεις εκτυπωμένων βιβλίων ή για έγγραφα διπλής όψης που σκοπεύετε να εκτυπώσετε.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή Pages και έπειτα πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου > .
 2. Ενεργοποιήστε τις «Αντικριστές σελίδες».
 3. Αν θέλετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα για την αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα:
  • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου > κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου»  > και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»> Διαμόρφωση εγγράφου > κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου»  και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Μπορείτε να προβάλετε τις αντικριστές σελίδες ώστε να εκτείνονται σε δύο σελίδες ή ως μία σελίδα. Πατήστε το κουμπί «Προβολή» εικονίδιο Προβολής και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Δύο σελίδες».

Εργασία με κεφαλίδες και υποσέλιδα

Μπορείτε να ενημερώσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα για το έγγραφό σας. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

Προσθέστε περιεχόμενο σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στην εφαρμογή Pages και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου για να εισαγάγετε κείμενο.

Διαγράψτε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο:

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε μέσα στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» .

Απενεργοποιήστε τις κεφαλίδες ή τα υποσέλιδα:

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου > το κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου» > Έγγραφο.
 2. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Κεφαλίδες» ή «Υποσέλιδα».

Για έξοδο από τη Διαμόρφωση εγγράφου, πατήστε «Τέλος».

Για να επεξεργαστείτε γρήγορα μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο ενώ επεξεργάζεστε ένα έγγραφο, απλώς πατήστε το υπάρχον κείμενο της κεφαλίδας/του υποσέλιδου. Η Διαμόρφωση εγγράφου ανοίγει αυτόματα και μπορείτε να επεξεργαστείτε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

 1. Πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» > Διαμόρφωση εγγράφου.
 2. Πατήστε στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου, έπειτα πατήστε «Αριθμοί σελίδων» και επιλέξτε το στιλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Χρήση του Pages για Mac

Το Pages για Mac είναι μια ισχυρή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου η οποία σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα από τον Mac.

Αλλαγή μεγέθους, προσανατολισμού και περιθωρίων χαρτιού

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφο.
 2. Για να αλλάξετε το μέγεθος του χαρτιού, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μέγεθος χαρτιού» κάτω από την ενότητα «Εκτυπωτής» και «Μέγεθος χαρτιού» και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε μια επιλογή. Αν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφό σας σε χαρτί εκτυπωτή 21,5 x 28 εκ. (8,5 x 11 ιντσών), επιλέξτε «US Letter». Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού.
 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας σας, κάντε κλικ στον προσανατολισμό κάτω από την επιλογή «Προσανατολισμός σελίδας».
 4. Για να αλλάξετε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, στην ενότητα «Περιθώρια εγγράφου», κάντε κλικ στα βέλη ή εισαγάγετε τιμές στα πεδία δίπλα στις επιλογές «Άνω», «Κάτω», «Αριστερά» και «Δεξιά». Για το Κενό πρότυπο, όλα τα περιθώρια ρυθμίζονται αυτόματα σε δύο εκατοστά. Αν χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό πρότυπο, τα μεγέθη των περιθωρίων διαφέρουν.* 

* Αν τα ιαπωνικά, τα κινέζικα ή τα κορεάτικα είναι η βασική γλώσσα ή έχουν προστεθεί ως γλώσσα προτίμησης για αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κάθετο κείμενο για το έγγραφό σας

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε το έγγραφό σας ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να έχουν διαφορετικές κεφαλίδες, υποσέλιδα και κύρια αντικείμενα στην αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα. Χρησιμοποιήστε αντικριστές σελίδες για διατάξεις εκτυπωμένων βιβλίων ή για έγγραφα διπλής όψης που σκοπεύετε να εκτυπώσετε.

 1. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου  > Έγγραφο. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου Επιθεωρητής εγγράφων.
 2. Επιλέξτε «Αντικριστές σελίδες».
 3. Αν θέλετε διαφορετικά υποσέλιδα για την αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα:
  • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου , έπειτα στην επιλογή Ενότητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».

Μπορείτε να προβάλετε τις αντικριστές σελίδες ώστε να εκτείνονται σε δύο σελίδες ή ως μία σελίδα. Κάντε κλικ στο «Ζουμ» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Δύο σελίδες» ή «Μία σελίδα». Αν προβάλετε το έγγραφό σας σε δύο σελίδες, επιλέξτε «Προσαρμογή στο δισέλιδο» για να προσαρμόσετε το δισέλιδο κατακόρυφα στην οθόνη σας.

Εργασία με κεφαλίδες και υποσέλιδα

Για να προσθέσετε περιεχόμενο στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο:

 1. Μετακινήστε τον δείκτη στο επάνω ή κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας στο έγγραφο μέχρι να εμφανιστεί το γκρι πλαίσιο κειμένου. 
 2. Κάντε κλικ μέσα στο πλαίσιο κειμένου και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

Η κεφαλίδα και το υποσέλιδο συμφωνούν με την προηγούμενη ενότητα (σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου) ή με την προηγούμενη σελίδα (σε έγγραφα διάταξης σελίδας). Αν θέλετε κάθε ενότητα ή σελίδα να έχει τις δικές της κεφαλίδες και υποσέλιδα:

 • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα. Κάτω από την επιλογή «Κεφαλίδες και υποσέλιδα», καταργήστε την επιλογή του στοιχείου «Αντιστοίχιση με προηγούμενη ενότητα».
 • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο στη σελίδα (έτσι ώστε να μην επιλεγεί περιεχόμενο), κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή «Αντιστοίχιση με προηγούμενη σελίδα».

Στα έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να αποκρύψετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο στην πρώτη σελίδα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου Επιθεωρητής εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα
 2. Κάτω από την επιλογή «Κεφαλίδες και υποσέλιδα», επιλέξτε «Απόκρυψη στην 1η σελίδα ενότητας».

Για να αλλάξετε τη θέση μιας κεφαλίδας ή ενός υποσέλιδου ή για να τα καταργήσετε εντελώς:

 1. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί «Μορφή» .
 2. Για να αλλάξετε τη θέση μιας κεφαλίδας ή ενός υποσέλιδου σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα από τα πεδία «Κεφαλίδα» ή «Υποσέλιδο» ή εισαγάγετε τιμές στα πεδία. Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στα πεδία που εμφανίζονται στην ενότητα «Περιθώρια κεφαλίδας και υποσέλιδου».
 3. Καταργήστε την επιλογή των πλαισίων επιλογής «Κεφαλίδα» ή «Υποσέλιδο» για να αφαιρέσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

Αν θέλετε οι αριθμοί σελίδων να εμφανίζονται στην ίδια θέση σε κάθε σελίδα, τοποθετήστε τους στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων ή μετρήσεις σελίδων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του εγγράφου σας κάνοντας κλικ μέσα στο γκρι πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας.

Για να διαμορφώσετε το στιλ αρίθμησης σελίδων:

 1. Για έγγραφα επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εγγράφου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα.
  Για έγγραφα διάταξης σελίδας, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή στη σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη «Μορφή» για να εμφανιστεί ο επιθεωρητής διάταξης σελίδας.
 2. Κάτω από την επιλογή «Αρίθμηση σελίδων», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή» για να επιλέξετε μεταξύ αριθμών, λατινικών αριθμών, κεφαλαίων γραμμάτων και πεζών γραμμάτων. 
 3. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε η αρίθμηση να συνεχίζεται από την προηγούμενη ενότητα ή να αρχίζει από έναν συγκεκριμένο αριθμό.
 4. Για να εισαγάγετε μια μέτρηση σελίδων στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και έπειτα επιλέξτε Εισαγωγή > Μέτρηση σελίδων.

Προσθήκη ημερομηνιών και ωρών

Μπορείτε να προσθέσετε την ημερομηνία σε οποιοδήποτε τμήμα του εγγράφου σας κάνοντας κλικ μέσα στο κείμενό σας και έπειτα επιλέγοντας Εισαγωγή > Ημερομηνία και ώρα.

Το Pages εντοπίζει αυτόματα το στιλ ημερομηνίας από τις Προτιμήσεις συστήματος του Mac. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση της μορφής εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας .

 

Χρήση του Pages για iCloud

Το Pages για iCloud σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τα έγγραφά σας ενώ βρίσκεστε σε σύνδεση. Το Pages για iCloud έχει τις ίδιες επιλογές διαμόρφωσης εγγράφων με το Pages για Mac. Ωστόσο, η προσθήκη αριθμών σελίδων και η ενεργοποίηση των Αντικριστών σελίδων στο Pages για iCloud διαφέρουν ελαφρώς.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων οπουδήποτε στο έγγραφό σας κάνοντας κλικ μέσα στην κεφαλίδα, στο κείμενο κυρίως τμήματος ή σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί παραγράφου .

Για να εισαγάγετε τον τρέχοντα αριθμό σελίδας, επιλέξτε «Αριθμός σελίδας».

Για να εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό σελίδων, επιλέξτε «Μέτρηση σελίδων».

Για να μορφοποιήσετε το έγγραφό σας ώστε να εμφανίζει και τα δύο, επιλέξτε «Αριθμός σελίδας», πληκτρολογήστε «από» στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μέτρηση σελίδων.

Χρήση αντικριστών σελίδων στο Pages για iCloud

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αντικριστές σελίδες στην εφαρμογή Pages για iCloud, για να διαμορφώσετε το έγγραφό σας, ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις σελίδες σε παράθεση δίπλα-δίπλα. Για να ενεργοποιήσετε τις αντικριστές σελίδες, κάντε κλικ στο κουμπί «Διαμόρφωση εγγράφου» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Αντικριστές σελίδες».

 

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: