Διαμόρφωση των εγγράφων σας στο Pages

Κάντε εναλλαγή ανάμεσα σε τύπους εγγράφων, αλλάξτε περιθώρια, χρησιμοποιήστε αντικριστές σελίδες και πολλά άλλα από το iPhone, το iPad, το iPod touch, τον Mac ή μέσω διαδικτύου στο iCloud.com.

Το MacBook Pro και το iPad με το ίδιο αρχείο Pages ανοιχτό

Διαμόρφωση στο Pages σε iPhone ή iPad

Για να διαμορφώσετε το έγγραφό σας σε iPhone ή iPad, ανοίξτε το έγγραφό σας και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην προβολή επεξεργασίας.

Εναλλαγή μεταξύ επεξεργασίας κειμένου και διάταξης σελίδας

Σε αρχεία επεξεργασίας κειμένου, το κείμενο ρέει από τη μία σελίδα στην επόμενη, που είναι ιδανικό για έγγραφα αναφορών και επιστολών. Σε έγγραφα διάταξης σελίδας μπορείτε να διευθετείτε αντικείμενα, όπως πλαίσια κειμένου και γραφικά όπως επιθυμείτε, καθιστώντας τα ιδανικά για ενημερωτικά δελτία και φυλλάδια. Μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ αυτών των δύο τύπων εγγράφων:

 1. Με το έγγραφο ανοικτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και έπειτα πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Επιλέξτε διαφορετικό τύπο εγγράφου:
  • Για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας από ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε «Έγγραφο» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου». 
  • Για να μεταβείτε στην επεξεργασία κειμένου από τη διάταξη σελίδας, ενεργοποιήστε την επιλογή «Κύριο τμήμα εγγράφου».

Αλλαγή περιθωρίων, προσανατολισμού σελίδας και μεγέθους σελίδας

 1. Με το έγγραφο ανοικτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και έπειτα πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου». 
 2. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε «Έγγραφο». Εάν βρίσκεστε σε έγγραφο διάταξης σελίδας, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας, πατήστε «Κάθετα» ή «Οριζόντια».
 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, πατήστε μια επιλογή κάτω από την ενότητα «Μέγεθος χαρτιού». Αν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφο σε χαρτί εκτυπωτή 21,5 x 28 εκ. (8,5 x 11 ιντσών), επιλέξτε «Letter». Αν θέλετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος, πατήστε «Προσαρμοσμένο μέγεθος», εισαγάγετε διαστάσεις και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».
 5. Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε το κουμπί More Options (Περισσότερες επιλογές) και έπειτα μετακινήστε τα βέλη γύρω από το πλαίσιο σώματος κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε τα περιθώρια σε όλες τις πλευρές της σελίδας.
 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Τέλος».

Στη «Διαμόρφωση εγγράφου» μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε το κάθετο κείμενο για το έγγραφο, καθώς και να αλλάξετε φόντο στο έγγραφο.

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε το έγγραφό σας ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να έχουν διαφορετικές κεφαλίδες, υποσέλιδα και κύρια αντικείμενα στην αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα. Χρησιμοποιήστε αντικριστές σελίδες για διατάξεις εκτυπωμένων βιβλίων ή για έγγραφα διπλής όψης που σκοπεύετε να εκτυπώσετε.

 1. Με το έγγραφο ανοικτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα»  και έπειτα πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου».
 2. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε «Έγγραφο» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Αντικριστές σελίδες». Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, ενεργοποιήστε την επιλογή Facing Pages (Αντικριστές σελίδες).
 3. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα για την αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα:
  • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Διαμόρφωση εγγράφου» και στη συνέχεια πατήστε «Ενότητα». Ενεργοποιήστε την επιλογή «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε τη «Διαμόρφωση εγγράφου» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή “Left and Right are Different” («Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές») που βρίσκεται κάτω από το κουμπί Facing Pages (Αντικριστές σελίδες).

Μπορείτε να προβάλετε τις αντικριστές σελίδες ώστε να εκτείνονται σε δύο σελίδες ή ως μία σελίδα:

 • Σε iPhone, πατήστε το κουμπί Περισσότερα  και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Δισέλιδη προβολή».
 • Στο iPad, πατήστε το κουμπί Επιλογές προβολής  και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Two Pages (Δισέλιδα).

Εργασία με κεφαλίδες και υποσέλιδα

Μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε κεφαλίδες και υποσέλιδα, να τα εμφανίζετε ή να τα αποκρύπτετε, να προσθέτετε περιεχόμενο σε αυτά και πολλά άλλα.


Διαμόρφωση στο Pages για Mac

Το Pages για Mac είναι μια ισχυρή εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου η οποία σας παρέχει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα από το Mac.

Εναλλαγή μεταξύ επεξεργασίας κειμένου και διάταξης σελίδας

Σε αρχεία επεξεργασίας κειμένου, το κείμενο ρέει από τη μία σελίδα στην επόμενη, που είναι ιδανικό για έγγραφα αναφορών και επιστολών. Σε έγγραφα διάταξης σελίδας μπορείτε να προσθέτετε αντικείμενα, όπως πλαίσια κειμένου και γραφικά, τα οποία μπορείτε να οργανώσετε όπως επιθυμείτε, καθιστώντας τα ιδανικά για ενημερωτικά δελτία και φυλλάδια.

Μπορείτε να εναλλάξετε μεταξύ αυτών των δύο τύπων εγγράφων:

 • Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σε έγγραφο διάταξης σελίδας, ανοίξτε το έγγραφο και έπειτα επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή σε διάταξη σελίδας.
 • Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, ανοίξτε το έγγραφο και έπειτα επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή σε επεξεργασία κειμένου.

Αλλαγή μεγέθους, προσανατολισμού και περιθωρίων χαρτιού

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο» στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Έγγραφο».
 2. Για να αλλάξετε το μέγεθος του χαρτιού, κάντε κλικ στο αναδυόμενο Paper Size (Μέγεθος χαρτιού) στην ενότητα Printer & Paper Size (Εκτυπωτής και μέγεθος χαρτιού). Αν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφο σε χαρτί εκτυπωτή 21,5 x 28 εκ. (8,5 x 11 ιντσών), επιλέξτε «US Letter». Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού.
 3. Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας σας, κάντε κλικ στον προσανατολισμό κάτω από την επιλογή «Προσανατολισμός σελίδας».
 4. Για να αλλάξετε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, στην ενότητα Document Margins (Περιθώρια εγγράφου), κάντε κλικ στα βέλη ή εισαγάγετε τιμές στα πεδία δίπλα στις επιλογές Πάνω», «Κάτω», «Αριστερά» και «Δεξιά». Για το Κενό πρότυπο, όλα τα περιθώρια ρυθμίζονται αυτόματα σε δύο εκατοστά. Αν χρησιμοποιείτε ένα διαφορετικό πρότυπο, τα μεγέθη των περιθωρίων διαφέρουν.* 

* Αν τα ιαπωνικά, τα κινέζικα ή τα κορεάτικα είναι η βασική γλώσσα ή έχουν προστεθεί ως γλώσσα προτίμησης για αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κάθετο κείμενο για το έγγραφο.

Χρήση αντικριστών σελίδων

Μπορείτε να διαμορφώσετε το έγγραφό σας ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να έχουν διαφορετικές κεφαλίδες, υποσέλιδα και κύρια αντικείμενα στην αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα. Χρησιμοποιήστε αντικριστές σελίδες για διατάξεις εκτυπωμένων βιβλίων ή για έγγραφα διπλής όψης που σκοπεύετε να εκτυπώσετε.

Το αρχείο Blank Pages (Κενές σελίδες) ανοιχτό με την επιλογή

 1. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Έγγραφο». Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο» .
 2. Επιλέξτε «Αντικριστές σελίδες».
 3. Αν θέλετε διαφορετικά υποσέλιδα για την αριστερή και τη δεξιά αντικριστή σελίδα:
  • Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο» , κάντε κλικ στην επιλογή «Ενότητα» και στη συνέχεια επιλέξτε «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».
  • Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια επιλέξτε «Αριστερή/Δεξιά σελίδα διαφορετικές».

Μπορείτε να προβάλετε τις αντικριστές σελίδες ώστε να εκτείνονται σε δύο σελίδες ή ως μία σελίδα. Κάντε κλικ στο «Ζουμ» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Δύο σελίδες» ή «Μία σελίδα». Αν προβάλετε το έγγραφό σας σε δύο σελίδες, επιλέξτε «Προσαρμογή στο δισέλιδο» για να προσαρμόσετε το δισέλιδο κατακόρυφα στην οθόνη σας.

Εργασία με κεφαλίδες και υποσέλιδα

Μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε κεφαλίδες και υποσέλιδα, να τα εμφανίζετε ή να τα αποκρύπτετε, να προσθέτετε περιεχόμενο σε αυτά και πολλά άλλα. Μάθετε πώς να εργάζεστε με κεφαλίδες και υποσέλιδα σε Mac.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

Αν θέλετε οι αριθμοί σελίδων να εμφανίζονται στην ίδια θέση σε κάθε σελίδα, τοποθετήστε τους στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων ή πλήθος σελίδων στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο του εγγράφου, κάνοντας κλικ μέσα στο γκρι πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας.

Εφόσον έχετε προσθέσει τους αριθμούς σελίδων, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό έναρξης και το στιλ αρίθμησης:

 1. Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ενότητα». Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή στη σελίδα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Μορφή»  για να εμφανιστεί η επιλογή Page Layout inspector (Επιθεωρητής διάταξης σελίδας).
 2. Κάτω από την επιλογή «Αρίθμηση σελίδων», κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Μορφή» για να επιλέξετε μεταξύ αριθμών, λατινικών αριθμών, κεφαλαίων γραμμάτων και πεζών γραμμάτων. 
 3. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε η αρίθμηση να συνεχίζεται από την προηγούμενη ενότητα ή να αρχίζει από έναν συγκεκριμένο αριθμό.
 4. Για να εισαγάγετε μια μέτρηση σελίδων στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και έπειτα επιλέξτε Εισαγωγή > Μέτρηση σελίδων.

Προσθήκη ημερομηνιών και ωρών

Μπορείτε να προσθέσετε την ημερομηνία σε οποιοδήποτε τμήμα του εγγράφου σας, κάνοντας κλικ μέσα στο κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Εισαγωγή > Ημερομηνία και ώρα.

Το Pages ανιχνεύει αυτόματα το στιλ ημερομηνίας από τις προτιμήσεις συστήματος του Mac. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση του στιλ εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας.


Διαμόρφωση στο Pages για iCloud

Το Pages για iCloud σάς επιτρέπει να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τα έγγραφά σας ενώ βρίσκεστε σε σύνδεση. Το Pages για iCloud έχει τις ίδιες επιλογές διαμόρφωσης εγγράφων με το Pages για Mac. Ωστόσο, η προσθήκη αριθμών σελίδων και η ενεργοποίηση των Αντικριστών σελίδων στο Pages για iCloud διαφέρουν ελαφρώς.

Προσθήκη αριθμών σελίδων

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδων οπουδήποτε στο έγγραφο κάνοντας κλικ μέσα στην κεφαλίδα, στο σώμα κειμένου ή σε ένα πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας το κουμπί «Εισαγωγή» .

Το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης Safari στο iCloud.com με ένα κενό έγγραφο ανοιχτό και την επιλογή Add menu (Προσθήκη μενού) με επισήμανση την επιλογή

 • Για να εισαγάγετε τον τρέχοντα αριθμό σελίδας, επιλέξτε «Αριθμός σελίδας».
 • Για να εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό σελίδων, επιλέξτε «Μέτρηση σελίδων».
 • Για να μορφοποιήσετε το έγγραφό σας ώστε να εμφανίζει και τους δύο αριθμούς, επιλέξτε «Αριθμός σελίδας», πληκτρολογήστε «από» στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και στη συνέχεια εισαγάγετε τη «Μέτρηση σελίδων».

Χρήση αντικριστών σελίδων στο Pages για iCloud

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αντικριστές σελίδες στην εφαρμογή Pages για iCloud, για να διαμορφώσετε το έγγραφο, ώστε να εκτείνεται σε δύο σελίδες, αλλά δεν μπορείτε να δείτε τις σελίδες σε παράθεση δίπλα-δίπλα. Για να ενεργοποιήσετε τις αντικριστές σελίδες, κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και στη συνέχεια επιλέξτε Facing Pages (Αντικριστές σελίδες).

 


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: