Πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία για τα Pages, Numbers και Keynote

Προσκαλέστε άλλους στα έγγραφά σας και συνεργαστείτε σε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Η συνεργασία είναι ενσωματωμένη στις εφαρμογές iWork που προσφέρονται σε iPhone, iPad, iPod touch, Mac, καθώς επίσης και στο iCloud.com.

Δείτε τι θα χρειαστείτε

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνεργασία iWork με τις ακόλουθες συσκευές Apple και εκδόσεις λογισμικού:

 • Mac με macOS High Sierra και Pages 7.2, Numbers 5.2 ή Keynote 8.2 ή νεότερη έκδοση. 
 • iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 11 και Pages 4.2, Numbers 4.2 ή Keynote 4.2 ή νεότερη έκδοση.

Μπορείτε να συνεργαστείτε μέσω διαδικτύου στις ακόλουθες εκδόσεις προγράμματος περιήγησης:

 • Safari 9 ή νεότερη έκδοση ή Google Chrome 50 ή νεότερη έκδοση για Mac
 • Internet Explorer 11 ή νεότερη έκδοση ή Google Chrome 50 ή νεότερη έκδοση για Windows PC

Αν έχετε ένα iPhone, iPad ή iPod touch με προηγούμενες εκδόσεις του iOS ή των εφαρμογών iWork ή αν έχετε συσκευή Android, μπορείτε να προβάλλετε τα έγγραφα, αλλά όχι να τα επεξεργαστείτε. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν χρησιμοποιείτε Διαχειριζόμενα Apple ID, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στον οργανισμό σας μπορούν να συνεργάζονται με το iWork.

Σύνδεση στο iCloud

Για να ξεκινήσετε με τη συνεργασία, συνδεθείτε στο iCloud από τη συσκευή σας και ενεργοποιήστε το iCloud Drive. Αν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, συνδεθείτε στο iCloud.com και ανοίξτε την εφαρμογή iWork που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πρόσκληση άλλων για συνεργασία

Όταν προσκαλείτε άτομα για συνεργασία σε ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση, η εφαρμογή δημιουργεί έναν σύνδεσμο στο iCloud.com, για να τον στείλετε σε αυτά τα άτομα. Αν θέσετε περιορισμούς, ώστε μόνο τα άτομα που προσκαλείτε να μπορούν να συνεργαστούν στο έγγραφό σας, τότε τα άτομα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν στο iCloud ή στο iCloud.com με το Apple ID τους.

Το όνομα του εγγράφου περιλαμβάνεται στη διεύθυνση URL. Αν ο τίτλος ή το περιεχόμενο του εγγράφου είναι εμπιστευτικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ζητήσει από τους συμμετέχοντες να μην προωθήσουν τον σύνδεσμο σε άλλα άτομα.

Πρόσκληση ατόμων από iPhone, iPad ή iPod touch

 1. Αν το έγγραφό σας είναι ήδη ανοιχτό στο Pages, το Numbers ή το Keynote, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών και έπειτα πατήστε «Συνεργαστείτε με άλλους». Αν είστε στη διαχείριση εγγράφων, πατήστε «Περιήγηση», έπειτα «Επιλογή» και, τέλος, πατήστε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε. Πατήστε «Κοινή χρήση» ή το εικονίδιο κοινής χρήσης και έπειτα πατήστε «Προσθήκη ατόμων». Αν δεν έχει γίνει λήψη του εγγράφου που επιλέξατε στη συσκευή σας, γίνεται λήψη τώρα.
  Οθόνη «Προσθήκη ατόμων»
 2. Για να θέσετε περιορισμούς σχετικά με τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές στο έγγραφό σας, πατήστε Επιλογές κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε μια επιλογή. Ως προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας.
 3. Πατήστε την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής του συνδέσμου.
 4. Προσθέστε τυχόν άλλες πληροφορίες και, στη συνέχεια, δημοσιεύστε ή στείλτε το μήνυμα.

Εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής στο επάνω μέρος του εγγράφου σας. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Πρόσκληση ατόμων από Mac

 1. Από το Pages, το Numbers ή το Keynote, ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε.
 2. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στοεικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής.
 3. Για να θέσετε περιορισμούς σχετικά με τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε μια επιλογή. Ως προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας.
 4. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να προσκαλέσετε τους άλλους, για να εργαστούν στο έγγραφό σας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και, στη συνέχεια, στείλτε ή δημοσιεύστε το μήνυμα. 

Εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής στο επάνω μέρος του εγγράφου σας. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Πρόσκληση ατόμων από το iCloud.com

 1. Αν το έγγραφό σας είναι ήδη ανοιχτό στο Pages, το Numbers ή το Keynote για iCloud, κάντε κλικ στο εικονίδιο συνεργασίας με το σύμβολο συν στη γραμμή εργαλείων. Αν είστε στη διαχείριση εγγράφων, επιλέξτε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερες επιλογές». Επιλέξτε «Συνεργαστείτε με άλλους».
 2. Για να θέσετε περιορισμούς σχετικά με τα άτομα που μπορούν να βλέπουν και να πραγματοποιούν αλλαγές στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές κοινής χρήσης. Ως προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το έγγραφό σας.
 3. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να προσκαλέσετε τους άλλους, για να εργαστούν στα έγγραφά σας. Αν έχετε πρόσβαση μόνο μέσω του διαδικτύου στο iCloud, πρέπει να αντιγράψετε τον σύνδεσμο. 
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση» και, στη συνέχεια, στείλτε ή δημοσιεύστε το μήνυμα. 

Εμφανίζεται αυτό το εικονίδιο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής στο επάνω μέρος του εγγράφου σας. Αυτό το εικονίδιο δείχνει επίσης πόσα άτομα έχουν ανοιχτό το έγγραφο εκτός από εσάς.

Καθορισμός περιορισμών σε έγγραφα

 1. Όταν χρησιμοποιείτε Mac ή συνδέεστε μέσω διαδικτύου από τη διεύθυνση iCloud.com, κάντε κλικ στο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Συνεργαστείτε με άλλους». 
 2. Πατήστε «Επιλογές κοινής χρήσης» και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Αν θέλετε μόνο συγκεκριμένοι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στο έγγραφο, επιλέξτε «Μόνο άτομα που προσκαλείτε». Για να ανοίξουν οι συμμετέχοντες το κοινόχρηστο έγγραφο, θα πρέπει να συνδεθούν στο iCloud ή στο iCloud.com με ένα Apple ID. Αν δεν έχουν Apple ID, μπορούν να δημιουργήσουν ένα Apple ID αφού θέσετε το έγγραφο σε κοινή χρήση με αυτούς.
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν τον σύνδεσμο προς το κοινόχρηστο έγγραφο να μπορούν να το ανοίξουν, επιλέξτε «Οποιοσδήποτε έχει τον σύνδεσμο».
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο έγγραφο να μπορούν να το επεξεργάζονται και να το εκτυπώνουν, επιλέξτε «Επιτρέπεται να κάνει αλλαγές».
  • Αν θέλετε όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο έγγραφο να μπορούν να το προβάλλουν και να το εκτυπώνουν, αλλά όχι να το επεξεργάζονται, επιλέξτε «Προβολή μόνο».
   Οθόνη «Επιλογές κοινής χρήσης»

Μπορείτε να αλλάξετε τις «Επιλογές κοινής χρήσης» ανά πάσα στιγμή. Για να αλλάξετε τις «Επιλογές κοινής χρήσης», κάντε κλικ ή πατήστε στο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τις αλλαγές που θέλετε.

Ορισμός συνθηματικού

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε ένα συνθηματικό σε ένα έγγραφο, ώστε μόνο όσοι γνωρίζουν το συνθηματικό να μπορούν να ανοίξουν το έγγραφο:

 • Σε Mac, επιλέξτε Αρχείο > Ορισμός συνθηματικού, εισαγάγετε το συνθηματικό και μια υπόδειξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Καθορισμός συνθηματικού».
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, έχοντας το έγγραφο ανοιχτό, πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές», επιλέξτε «Συνθηματικό», εισαγάγετε τις ζητούμενες πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε «Τέλος».
 • Στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com, κάντε κλικ στο κουμπί εργαλείων, επιλέξτε «Ορισμός συνθηματικού», εισαγάγετε το συνθηματικό και μια υπόδειξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός συνθηματικού».

Συνεργασία σε κοινόχρηστο έγγραφο

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που κάνουν οι άλλοι σε πραγματικό χρόνο, να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη δραστηριότητα επεξεργασίας και πολλά άλλα. 

Αν θέλετε να δείτε τα κοινόχρηστα έγγραφα:

 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε «Πρόσφατα» ή το εικονίδιο πρόσφατων στη διαχείριση εγγράφων. Τα κοινόχρηστα έγγραφά σας εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
 • Στο iCloud.com, κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινόχρηστα» στην πλαϊνή γραμμή της διαχείρισης εγγράφων.

Όταν επεξεργάζεστε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις δυνατότητες των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote με κάποιες εξαιρέσεις

Δείτε ποιος εργάζεται στο έγγραφο

Για να δείτε ποιος συμμετέχει στο έγγραφο, κάντε κλικ ή πατήστε στο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής. Αν βλέπετε μια κουκκίδα δίπλα από ένα όνομα στη λίστα, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει το έγγραφο ανοιχτό. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με άλλους συμμετέχοντες, μπορείτε να προσθέσετε και να απαντήσετε σε σχόλια χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή Pages, Numbers ή Keynote χρησιμοποιώντας σχόλια νημάτων.

Ακολουθήστε τις αλλαγές κάποιου

Οι αλλαγές στο έγγραφο εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και επισημαίνονται με δρομείς, κείμενο και επιλογές αντικειμένων με χρωματική κωδικοποίηση. Κάντε κλικ ή πατήστε το εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε την κουκκίδα που εμφανίζεται δίπλα από το όνομα του ατόμου, για να δείτε το σημείο στο οποίο πραγματοποιούν τις αλλαγές.

Απόκρυψη ή εμφάνιση δραστηριότητας συνεργασίας

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη δραστηριότητα συνεργασίας όποτε θέλετε.

 • Σε Mac, επιλέξτε Προβολή > Απόκρυψη δραστηριότητας συνεργασίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση δραστηριότητας συνεργασίας.
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί Περισσότερα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Δραστηριότητα συνεργασίας.
 • Στο iCloud.com σε έναν Mac ή ένα PC, κάντε κλικ στο εικονίδιο της πλαϊνής γραμμής στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Απόκρυψη δραστηριότητας συνεργασίας» ή «Εμφάνιση δραστηριότητας συνεργασίας».

Επεξεργασία ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης

Σε Mac και στο iOS, μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο έγγραφο μόνο όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι συνδεδεμένη ή αν αποσυνδεθείτε ενώ συνεργάζεστε, η εφαρμογή εμφανίζει μια ειδοποίηση που σας ρωτάει αν θέλετε να εργαστείτε σε ένα αντίγραφο εκτός σύνδεσης του εγγράφου. 

Αν αποσυνδεθείτε ενώ συνεργάζεστε από το iCloud.com, οι αλλαγές σας δεν θα εμφανίζονται στους άλλους μέχρι να συνδεθείτε πάλι στο διαδίκτυο.

Αλλαγή ρυθμίσεων γλώσσας και περιοχής

Οι ρυθμίσεις γλώσσας και περιοχής του εγγράφου σας συμφωνούν με τη ρύθμιση γλώσσας και περιοχής του συστήματος της συσκευής σας κατά τη χρονική στιγμή που προσκαλέσατε τους άλλους για συνεργασία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένη μορφοποίηση περιοχής, όταν προσκαλείτε άλλους, για να εργαστούν στο έγγραφό σας.

Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, απενεργοποιήστε τη συνεργασία, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, θέστε ξανά σε κοινή χρήση το έγγραφο.

Διακοπή κοινής χρήσης εγγράφου

Ανοίξτε το έγγραφο, πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο συνεργασίας με σημάδι επιλογής > Διακοπή κοινής χρήσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «OK».

Όταν διακόψετε την κοινή χρήση, το έγγραφο καταργείται από το iCloud Drive για όλους τους συμμετέχοντες. Αν επαναλάβετε την κοινή χρήση του εγγράφου αργότερα, ο σύνδεσμος θα παραμείνει ίδιος. Αν ορίσετε την επιλογή κοινής χρήσης του εγγράφου στη ρύθμιση «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε», θα πρέπει να προσκαλέσετε πάλι τους συμμετέχοντες.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται με τη συνεργασία

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις δυνατότητες σε Mac ή στο iOS, διακόψτε την κοινή χρήση του εγγράφου, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, μοιραστείτε πάλι το έγγραφο. Όταν διακόψετε την κοινή χρήση, το έγγραφο καταργείται από το iCloud Drive για όλους τους συμμετέχοντες. Αν περιορίσατε το έγγραφο στη ρύθμιση «Μόνο τα άτομα που προσκαλείτε», θα χρειαστεί στη συνέχεια να προσκαλέσετε πάλι όλους τους συμμετέχοντες.

Αυτές οι δυνατότητες δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες όταν συνεργάζεστε με άλλους συμμετέχοντες:

Pages, Numbers και Keynote

 • Επεξεργασία αντικειμένων εντός ομάδων
 • Προσθήκη ή επεξεργασία αρχείων πολυμέσων που είναι μεγαλύτερα από 50 MB2
 • Μείωση μεγέθους αρχείου (Αρχείο > Μείωση μεγέθους αρχείου)3
 • Μεταφορά σειρών και στηλών μεταξύ των περιοχών κυρίως τμήματος και κεφαλίδας σε πίνακες
 • Δημιουργία, διαγραφή ή αναδιάταξη στιλ
 • Επεξεργασία με τη Ruby στις ασιατικές γλώσσες
 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων εγγράφου ή χρήση προσαρμοσμένων μορφών περιοχής
 • Δημιουργία ή επεξεργασία προσαρμοσμένων μορφών κελιών

Pages

 • Εισαγωγή και επεξεργασία πινάκων περιεχομένων
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων υποσέλιδου
 • Εισαγωγή, αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή, δημιουργία διπλότυπου, αναδιάταξη ή επεξεργασία ενοτήτων
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων ενότητας
 • Προσαρμογή ρυθμίσεων EndNote
 • Προσθήκη και επεξεργασία κύριων αντικειμένων 
 • Εισαγωγή έξυπνων πεδίων ημερομηνίας και ώρας
 • Μετατροπή εγγράφων επεξεργασίας κειμένου σε έγγραφα διάταξης σελίδας και το αντίστροφο  
 • Επεξεργασία ρυθμίσεων αριθμού σελίδας 
 • Χρήση παρακολούθησης αλλαγών4
 • Προσθήκη ή επεξεργασία κύριων σελίδων

 

Numbers

 • Δημιουργία ή επεξεργασία φορμών σε iOS
 • Εισαγωγή έξυπνων πεδίων
 • Αντιγραφή ή επικόλληση στιλ πίνακα
 • Αντιμετάθεση πινάκων
 • Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση φύλλων
   

Keynote

 • Αλλαγή μεγέθους σλάιντ 
 • Προσθήκη, προβολή ή επεξεργασία κύριων σλάιντ 
 • Εκ νέου εφαρμογή κύριου σε σλάιντ ή αντικείμενα 
 • Αλλαγή θέματος 
 • Εγγραφή παρουσίασης ή αναπαραγωγή παρουσίασης που έχει εγγραφεί πριν 
 • Προσθήκη ή επεξεργασία σάουντρακ 
 • Επεξεργασία σημειώσεων παρουσιαστή κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης
 • Εκκαθάριση σάουντρακ ή διαγραφή κομματιών
 • Εκκαθάριση υπάρχουσας εγγραφής παρουσίασης

 

2 Στο iCloud.com, μπορείτε να προσθέσετε εικόνες μόνο έως και 10 MB.

3 Δεν μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός κοινόχρηστου εγγράφου, αλλά μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος ενός αντιγράφου.

4 Η ανίχνευση αλλαγών υποστηρίζεται μόνο σε Mac και iOS. Αν χρησιμοποιείτε το iCloud.com και η ανίχνευση αλλαγών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να προβάλλετε το έγγραφο, αλλά όχι να το επεξεργαστείτε.

Αν η συνεργασία δεν είναι διαθέσιμη

Αν χρησιμοποιείτε το Pages, το Numbers ή το Keynote και δεν είναι διαθέσιμη η συνεργασία, ίσως πρέπει να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας στο iPhone, στο iPad, στο iPod touch ή στον Mac. Ενεργοποιήστε τις αυτόματες ενημερώσεις, ώστε οι εφαρμογές σας να είναι πάντα ενημερωμένες. Αν η συσκευή σας είναι πολύ παλαιά και δεν υποστηρίζει τις εκδόσεις macOS, iOS, ή iWork, μπορείτε να συνεργαστείτε στο iCloud.com χρησιμοποιώντας έναν Mac ή ένα PC. 

Αν θέλετε να στείλετε ένα αντίγραφο του εγγράφου, μπορείτε να το στείλετε χωρίς να συνεργάζεστε:

 • Σε Mac, μεταβείτε στην επιλογή Κοινή χρήση > Αποστολή αντιγράφου. Για να προσθέσετε μια συντόμευση στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στη γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Προσαρμογή γραμμής εργαλείων». Σύρετε το στοιχείο «Αποστολή αντιγράφου» στη γραμμή εργαλείων.  
 • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το κουμπί «Περισσότερες επιλογές» > Κοινή χρήση. 
 • Από το iCloud.com, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδιού > Αποστολή αντιγράφου.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: