Ενεργοποίηση των ηχητικών περιγραφών σε Mac

Όταν ενεργοποιείτε τις ηχητικές περιγραφές για ένα βίντεο, ακούτε μια περιγραφή των σκηνών του βίντεο.

Ενεργοποίηση των ηχητικών περιγραφών για ένα βίντεο

Αν το βίντεο που παρακολουθείτε περιλαμβάνει περιεχόμενο με ηχητική περιγραφή (AD), μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές, όπως ακριβώς ενεργοποιείτε τους υπότιτλους ή αλλάζετε γλώσσες ήχου. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί σε εφαρμογές, όπως είναι η εφαρμογή Apple TV, το iTunes, το QuickTime Player, το DVD Player και η προβολή βίντεο HTML5 στο Safari.

  1. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το βίντεο, για να εμφανιστούν τα χειριστήρια αναπαραγωγής.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο της φούσκας υπότιτλων .
  3. Επιλέξτε ένα κομμάτι ηχητικής περιγραφής ή κάποια άλλη επιλογή ήχου.
    Πρόγραμμα αναπαραγωγής εφαρμογής τηλεόρασης με το μενού «Περιγραφές» ανοιχτό

Ορισμένες εφαρμογές και ιστότοποι τρίτων παρόχων χρησιμοποιούν προσαρμοσμένα χειριστήρια για βίντεο. Αν γνωρίζετε ότι ένα βίντεο περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές, αλλά δεν βλέπετε κάποιον τρόπο για να τις ενεργοποιήσετε, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής ή τον κάτοχο του ιστότοπου για περισσότερες πληροφορίες.
   


Ενεργοποίηση των ηχητικών περιγραφών για όλα τα βίντεο από προεπιλογή

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα».
  3. Στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας, κάντε κλικ στην επιλογή «Περιγραφές»
  4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Αναπαραγωγή ηχητικών περιγραφών όταν είναι διαθέσιμες».

 


Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: