Έλεγχος διαθεσιμότητας δυνατοτήτων προσβασιμότητας σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στην εφαρμογή Apple TV

Οι ταινίες και οι τηλεοπτικές εκπομπές με δυνατότητες προσβασιμότητας συνοδεύονται από την ένδειξη AD για τις ηχητικές περιγραφές, την ένδειξη CC για τους κλειστούς υπότιτλους και την ένδειξη SDH για τους υπότιτλους για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής.

Σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Αγγίξτε «Αναζήτηση» και εισαγάγετε το όνομα μιας ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής.
 3. Αγγίξτε την ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 4. Ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV σε iPhone

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 3. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 4. Κάτω από την περιγραφή, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV σε Mac

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.

Σε PC στο iTunes Store

 1. Ανοίξτε το iTunes για Windows.
 2. Κάντε κλικ στο «Store».
 3. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης στην επάνω δεξιά γωνία για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 4. Στη δεξιά πλευρά του παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές».
 5. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή για να μεταβείτε στη σελίδα περιγραφής της.
 6. Κάτω από την τιμή, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας, μεταβείτε στην ενότητα «Γλώσσες» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.

Σε Apple TV

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχητικές περιγραφές».
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 4. Αναζητήστε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 5. Στη σελίδα περιγραφής της ταινίας, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).
  Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV στο Apple TV

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας, μετακινηθείτε με κύλιση στις ενότητες «Γλώσσες» και «Προσβασιμότητα» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.

Σε Smart TV ή συσκευή μετάδοσης ροής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Στο επάνω μέρος της οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές». Εναλλακτικά, μεταβείτε στην Αναζήτηση, για να βρείτε μια συγκεκριμένη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.
 3. Στη σελίδα περιγραφής, ελέγξτε αν υπάρχουν κλειστοί υπότιτλοι (CC), υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) ή ηχητικές περιγραφές (AD).

Για να μάθετε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες με κάθε δυνατότητα προσβασιμότητας, μετακινηθείτε με κύλιση στις ενότητες «Γλώσσες» και «Προσβασιμότητα» στο κάτω μέρος της σελίδας περιγραφής.

Λειτουργίες προσβασιμότητας στην εφαρμογή Apple TV και στο iTunes Store

Στις δυνατότητες προσβασιμότητας που διατίθενται στο iTunes Store και στην εφαρμογή Apple TV περιλαμβάνονται κλειστοί υπότιτλοι, υπότιτλοι και ηχητικές περιγραφές. Η διαθεσιμότητα αυτών των δυνατοτήτων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

το εικονίδιο των κλειστών υποτίτλων

Το περιεχόμενο με κλειστούς υπότιτλους (CC) είναι μια οπτική απομαγνητοφώνηση του διαλόγου ενός βίντεο, καθώς και οποιασδήποτε μη λεκτικής επικοινωνίας. Το περιεχόμενο CC μπορεί επίσης να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ομιλητή σε ένα βίντεο.

το εικονίδιο των υποτίτλων για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής

Το περιεχόμενο με υπότιτλους για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH) είναι παρόμοιο με εκείνο με κλειστούς υπότιτλους, αλλά το περιεχόμενο SDH μπορεί να είναι διαθέσιμο σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν διατίθενται κλειστοί υπότιτλοι, ενώ μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο σε επιπλέον γλώσσες.

το εικονίδιο του περιεχομένου με ηχητική περιγραφή

Το περιεχόμενο με ηχητική περιγραφή (AD) χρησιμοποιεί ένα εκφωνούμενο κομμάτι ήχου για να περιγράψει τι συμβαίνει στην οθόνη.

Πώς να ενεργοποιήσετε τα AD, CC ή SDH

Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων προσβασιμότητας ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: