Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στο Πορτοφόλι Apple για χρήση με το Apple Pay

Μάθετε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε, αν δεν μπορείτε να προσθέσετε μια κάρτα στην εφαρμογή Πορτοφόλι για χρήση με το Apple Pay.

  1. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay:
  2. Ελέγξτε αν υπάρχουν διακοπές υπηρεσιών ή προβλήματα σύνδεσης.
  3. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας ή τον εκδότη της κάρτας σας, αν εμφανίζονται τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος κατά την προσθήκη της κάρτας σας στο Πορτοφόλι Apple: 
    • Δεν ήταν δυνατή η προσθήκη της κάρτας 
    • Μη έγκυρη κάρτα 
    • Όριο συσκευών κάρτας 

Αν χρειάζεστε βοήθεια για την προσθήκη μιας κάρτας, μάθετε πώς να διαμορφώσετε το Apple Pay. Για προβλήματα με τη σύνδεση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή Πορτοφόλι ή με την προβολή των στοιχείων του λογαριασμού σας, μάθετε πώς να συνδέετε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή Πορτοφόλι

Η Apple δεν εγκρίνει ούτε απορρίπτει κάρτες για χρήση με το Apple Pay. Αν η κάρτα σας απορρίφθηκε, επικοινωνήστε με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: