Διαμόρφωση και χρήση των Φωτογραφιών iCloud σε PC με Windows

Οι Φωτογραφίες iCloud αποθηκεύουν με ασφάλεια όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο iCloud, ώστε αυτό το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο σε όλες τις συσκευές σας.

Οι Φωτογραφίες iCloud αποστέλλουν νέες φωτογραφίες και βίντεο από το PC σας με Windows, ώστε να μπορείτε να προβάλλετε αυτό το περιεχόμενο στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iPhone, το iPad, το iPod touch, το Mac και το iCloud.com. Οι νέες φωτογραφίες που τραβάτε θα εμφανίζονται αυτόματα στο PC σας και θα μπορείτε να τις λάβετε με διπλό κλικ.

Ενεργοποίηση των Φωτογραφιών iCloud

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει το iCloud στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac, ότι έχετε ενεργοποιήσει τις Φωτογραφίες iCloud και ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας.

 1. Πραγματοποιήστε λήψη του iCloud για Windows.
 2. Ανοίξτε το iCloud για Windows. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας. 
 3. Δίπλα στην επιλογή «Φωτογραφίες», κάντε κλικ στις «Επιλογές».
 4. Επιλέξτε «Φωτογραφίες iCloud».
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος» και κατόπιν στην επιλογή «Εφαρμογή».
 6. Ενεργοποιήστε τις Φωτογραφίες iCloud σε όλες τις συσκευές σας Apple.

Στο iCloud για Windows 10 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα Κοινόχρηστα άλμπουμ και να προσαρμόσετε τη θέση των φακέλων των κοινόχρηστων άλμπουμ. Αν χρησιμοποιείτε το iCloud για Windows 7, μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Ροή φωτό μου

Όταν ενεργοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud στο PC σας στο iCloud για Windows 7, η Ροή φωτό μου απενεργοποιείται αυτόματα. Αν θέλετε να στείλετε νέες φωτογραφίες στις συσκευές σας που δεν χρησιμοποιούν τις Φωτογραφίες iCloud, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τη Ροή φωτό μου.

Αποστολή των φωτογραφιών και των βίντεό σας στις Φωτογραφίες iCloud

Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από το PC σας στις Φωτογραφίες iCloud ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Στο iCloud για Windows 10 ή νεότερη έκδοση

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις «Φωτογραφίες iCloud».
 3. Σε ένα άλλο παράθυρο, ανοίξτε τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένες οι φωτογραφίες που θέλετε να προσθέσετε στις Φωτογραφίες iCloud.
 4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να προσθέσετε.
 5. Σύρετε τις φωτογραφίες στον φάκελο «Φωτογραφίες iCloud».

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αποστείλει στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iCloud.com και σε όλες τις συσκευές σας Apple.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του iCloud για Windows

 1. Ανοίξτε ένα παράθυρο της Εξερεύνησης αρχείων.
 2. Στην περιοχή «Αγαπημένα», κάντε κλικ στην επιλογή «Φωτογραφίες iCloud».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο».
 4. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να αποστείλετε και κάντε κλικ στο κουμπί «Άνοιγμα».

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε αποστείλει στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iCloud.com και σε όλες τις συσκευές σας Apple.

Λήψη των φωτογραφιών και των βίντεό σας από τις Φωτογραφίες iCloud

Στο iCloud για Windows 11.1 ή νεότερη έκδοση

Οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο που προσθέτετε στις Φωτογραφίες iCloud εμφανίζονται αυτόματα στο PC σας. Για να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου από το iCloud ενώ το προβάλλετε, κάντε διπλό κλικ στη μικρογραφία του. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε τις φωτογραφίες που έχετε λάβει στο PC σας με τα εξής βήματα: 

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στις «Φωτογραφίες iCloud». 
 3. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να διατηρήσετε στο PC σας.
 4. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή και επιλέξτε «Διατήρηση πάντα σε αυτήν τη συσκευή».

Αν αλλάξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο σε μια άλλη συσκευή ή στο iCloud.com, αυτή θα ενημερωθεί αυτόματα στο PC σας. 

Σε παλαιότερες εκδόσεις του iCloud για Windows

Οι νέες φωτογραφίες και τα βίντεο που προσθέτετε στις Φωτογραφίες iCloud θα λαμβάνονται αυτόματα στο PC σας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη παλαιότερων φωτογραφιών και βίντεο με τα εξής βήματα: 

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων (Windows 10) ή την Εξερεύνηση των Windows (Windows 7).
 2. Κάντε κλικ στις «Φωτογραφίες iCloud» στο παράθυρο περιήγησης. Αν δεν βλέπετε τις «Φωτογραφίες iCloud», κάντε κλικ στις «Εικόνες» στο παράθυρο περιήγησης και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στις «Φωτογραφίες iCloud».
  • Στο iCloud για Windows 10, κάντε κλικ στην περιοχή ειδοποιήσεων στη γραμμή εργασιών και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη φωτογραφιών» στην ειδοποίηση των Φωτογραφιών iCloud. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να λάβετε ανά έτος.
  • Στο iCloud για Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη φωτογραφιών και βίντεο» στη γραμμή εργαλείων της Εξερεύνησης των Windows. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να λάβετε ανά έτος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας λαμβάνονται στη θέση που έχετε ορίσει στις επιλογές Φωτογραφιών iCloud.

Στο iCloud για Windows 10 ή νεότερη έκδοση, αν αλλάξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο σε μια άλλη συσκευή ή στο iCloud.com, θα ενημερωθεί αυτόματα και στο PC σας. Στο iCloud για Windows 7, πρέπει να κάνετε ξανά λήψη των φωτογραφιών, προκειμένου να δείτε τυχόν ενημερώσεις.

Εύρεση των φωτογραφιών σας στο PC

Για να βρείτε τις φωτογραφίες σας, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε στο PC σας. 

Στα Windows 10: 

 1. Ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Κάντε κλικ στις «Φωτογραφίες iCloud» στο παράθυρο περιήγησης. 

Windows 8:

 1. Μεταβείτε στην οθόνη «Έναρξη». Αν χρησιμοποιείτε τα Windows 8.1, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην κάτω αριστερή γωνία. 
 2. Επιλέξτε «Φωτογραφίες iCloud».

Windows 7:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξης των Windows και έπειτα στις «Εικόνες». 
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Φωτογραφίες iCloud» ή «Ροή φωτογραφιών» στο μενού «Αγαπημένα», στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. 
 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή «Ροή φωτό μου» για να προβάλετε τις φωτογραφίες σας. Θα εμφανιστούν επίσης και ως φάκελος στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.

Η Ροή φωτό μου δεν είναι διαθέσιμη στο iCloud για Windows 10 ή νεότερες εκδόσεις.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: