Χρησιμοποιήστε τα Βοηθήματα αφής σε iPhone, iPad, iPod touch ή Apple Watch

Τα Βοηθήματα αφής αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο η οθόνη σας ανταποκρίνεται στο πάτημα, στη σάρωση και σε άλλες χειρονομίες.

Πώς ενεργοποιούνται τα Βοηθήματα αφής

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τα Βοηθήματα αφής, ώστε να εξυπηρετούν τις δικές σας ανάγκες αναφορικά με τις λεπτές κινητικές δεξιότητες. Συνιστάται να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας πριν από την ενεργοποίηση των Βοηθημάτων αφής, καθώς η διαμόρφωση αλλάζει τον τρόπο ανταπόκρισης της συσκευής σας στην αφή. 

Σε iPhone, iPad ή iPod touch, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Προσβασιμότητα».
 2. Επιλέξτε «Άγγιγμα» και στη συνέχεια, επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή, εμφανίζεται αυτόματα στη Συντόμευση Προσβασιμότητας.

Σε Apple Watch, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Προσβασιμότητα».
 2. Επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής Watch σε iPhone, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Μεταβείτε στην εφαρμογή Watch στο iPhone.
 2. Επιλέξτε «Ρολόι μου» και μετά «Προσβασιμότητα». 
 3. Επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των Βοηθημάτων αφής

Τα Βοηθήματα αφής διαθέτουν τέσσερις κύριες ρυθμίσεις που μπορείτε να προσαρμόσετε, ώστε η συσκευή σας να ανταποκρίνεται καλύτερα στο άγγιγμά σας.

Διάρκεια κρατήματος

Χρησιμοποιήστε τη Διάρκεια κρατήματος για να καθορίσετε πόση ώρα θα πρέπει να πατάτε συνεχόμενα στην οθόνη, για να αναγνωρίσει το άγγιγμά σας. Η αύξηση της διάρκειας κρατήματος πάνω από τα 0,3 δευτερόλεπτα θα προκαλέσει την εμφάνιση ενός κυκλικού χρονομέτρου όταν αγγίζετε την οθόνη. Όταν τελειώνει το χρονόμετρο, το άγγιγμά σας θα αναγνωρίζεται από τη συσκευή σας ως σκόπιμη ενέργεια εισαγωγής. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη Διάρκεια κρατήματος ως εξής:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Προσβασιμότητα».
 2. Επιλέξτε «Άγγιγμα» και στη συνέχεια, επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».
 3. Ενεργοποιήστε τη Διάρκεια κρατήματος.
 4. Πατήστε τα κουμπιά - και + για να αλλάξετε τον χρόνο.

Χειρονομίες σάρωσης

Για να χρησιμοποιήσετε τις Χειρονομίες σάρωσης, πρέπει η Διάρκεια κρατήματος και η Βοήθεια αγγίγματος να είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι Χειρονομίες σάρωσης, μπορείτε να κάνετε σάρωση χωρίς να περιμένετε να τελειώσει το χρονόμετρο της Διάρκειας κρατήματος. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε σε τι απόσταση πρέπει να κινηθεί το δάχτυλό σας για να αναγνωριστεί μια σάρωση, ενεργοποιώντας τη ρύθμιση «Απαιτούμενη κίνηση», η οποία εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένες οι Χειρονομίες σάρωσης. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Χειρονομίες σάρωσης ως εξής:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Προσβασιμότητα».
 2. Επιλέξτε «Άγγιγμα» και στη συνέχεια, επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».
 3. Ενεργοποιήστε τις Χειρονομίες σάρωσης.

Αγνόηση επανάληψης

Μπορείτε να επιλέξετε τα πολλαπλά ακούσια αγγίγματα να ερμηνεύονται ως ένα μόνο άγγιγμα. Απλώς πατήστε μια χρονική διάρκεια ενώ χρησιμοποιείτε πολλαπλά αγγίγματα. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε «Προσβασιμότητα». 
 2. Επιλέξτε «Άγγιγμα» και στη συνέχεια, επιλέξτε «Βοηθήματα αφής».
 3. Ενεργοποιήστε την Αγνόηση επανάληψης.

Βοήθεια αγγίγματος

Με τη Βοήθεια αγγίγματος, αν κάποια κίνηση σάρωσης γίνει κατά λάθος, η συσκευή σας μπορεί να καθορίσει αν η αρχική ή η τελική θέση αγγίγματος θα διαβαστεί ως ηθελημένη θέση αγγίγματος.

Όταν έχετε ρυθμίσει την επιλογή «Χρήση της θέσης Αρχικού αγγίγματος» ως προτιμώμενη επιλογή, μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη και, στη συνέχεια, να σύρετε το δάκτυλό σας οπουδήποτε, μέχρι να τελειώσει το χρονόμετρο της επιλογής «Καθυστέρηση χειρονομίας για τη Βοήθεια αγγίγματος».

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Χρήση της θέσης Τελικού αγγίγματος», μπορείτε να αγγίξετε την οθόνη σας σε οποιοδήποτε σημείο και, στη συνέχεια, να σύρετε το δάκτυλό σας μέχρι το σημείο που θέλετε να πατήσετε πριν να τελειώσει το χρονόμετρο.

Δείτε πώς θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη Βοήθεια αγγίγματος:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Άγγιγμα και κατόπιν επιλέξτε «Βοηθήματα αφής». 
 2. Πατήστε «Χρήση της θέσης Αρχικού αγγίγματος» ή «Χρήση της θέσης Τελικού αγγίγματος». 

Με τη Βοήθεια αγγίγματος, η συσκευή σας ανταποκρίνεται σε ένα άγγιγμα όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο ονομάζεται καθυστέρηση χειρονομίας. Η συσκευή σας μπορεί να ανταποκρίνεται σε άλλες χειρονομίες, όπως μεταφορές, αν περιμένετε περισσότερο από τον χρόνο καθυστέρησης χειρονομίας.

Πατήστε τα κουμπιά - και + για να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης χειρονομίας.

Καθυστέρηση χειρονομίας για τη Βοήθεια αγγίγματος

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, όταν χρησιμοποιείτε μία από τις προτιμήσεις της Βοήθειας αγγίγματος. Κατά τη χρήση της επιλογής «Διάρκεια κρατήματος», το χρονόμετρο της επιλογής «Καθυστέρηση χειρονομίας για τη Βοήθεια αγγίγματος» θα ξεκινήσει αμέσως μόλις τελειώσει το χρονόμετρο της Διάρκειας κρατήματος.

Μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες προσβασιμότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: